Nordman Henrik

Specialist in lung diseases, occupational health physician, general practitioner, maritime physician
Exam:M.D, Ph.D., associate professor (lung disorders)
Specialities:General Practitioner, Respiratory Medicine
Language skills:Finnish, Swedish, English, Danish
Behöver du en lungläkare eller en läkare insatt i allergologi? Jag hjälper dig gärna  om du besväras av t.ex. svåra infektioner i övre eller nedre luftvägarna, envis hosta, astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL, COPD), eller allergiska symptom.  Du får hjälp med att sluta röka.
Jag är väl insatt i yrkes-relaterade hälsobesvär, yrkessjukdomar och speciellt hälsoproblem förorsakade av inneklima. 
Som företagsläkare och allmänläkare hjälper jag dig med hälsokontroller, med stödjandet, uppehållandet och bedömingar av arbetsförmågan och, självfallet med olika sjukdomsfall.
Som sjömansläkare utfärdar jag sjömansintyg 
Services:Certificate of medical fitness to dive
Driving license certificate
Seafarer's certificate
General Practitioner
Respiratory Medicine
Book an appointment for a specialist

Next available appointments

NB! I also offer remote consultations, if needed. If you wish to book a remote appointment, book any appointment time and write “Remote appointment” in the “Reason for appointment” text field and I will call you to the given phone number by the time of the appointment.

Patients from 12 years and up. I mainly treat lung diseases, but I also receive patients who have formerly visited my general practice.

Tue 20.4.
10:00
30 min
Nordman Henrik
Specialist in lung diseases, occupational health physician, general practitioner, maritime physician
Eira Medical Centre
Tue 20.4.
10:30
30 min
Nordman Henrik
Specialist in lung diseases, occupational health physician, general practitioner, maritime physician
Eira Medical Centre
Tue 20.4.
11:00
30 min
Nordman Henrik
Specialist in lung diseases, occupational health physician, general practitioner, maritime physician
Eira Medical Centre
Tue 20.4.
11:30
30 min
Nordman Henrik
Specialist in lung diseases, occupational health physician, general practitioner, maritime physician
Eira Medical Centre
Tue 20.4.
13:00
30 min
Nordman Henrik
Specialist in lung diseases, occupational health physician, general practitioner, maritime physician
Eira Medical Centre
Tue 20.4.
13:30
30 min
Nordman Henrik
Specialist in lung diseases, occupational health physician, general practitioner, maritime physician
Eira Medical Centre
Tue 20.4.
14:00
30 min
Nordman Henrik
Specialist in lung diseases, occupational health physician, general practitioner, maritime physician
Eira Medical Centre
Tue 20.4.
14:30
30 min
Nordman Henrik
Specialist in lung diseases, occupational health physician, general practitioner, maritime physician
Eira Medical Centre