- Vanha ihminen on usein kovin huolissaan omasta tilastaan, vaikkei aina halua tuottaa sillä huolta esimerkiksi lapsilleen, sanoo psykiatrian ja geriatrian erikoislääkäri Eeva Hölttä. - Hän voi olla hämillään tai pettynyt itseensä, kun ei enää pysty samaan kuin muutama vuosi sitten.

- Häntä pelottaa muistin huononeminen; miten minun käy, kun en kohta pysty hoitamaan asioitani. Mitä iloa ja hyötyä minusta enää on kenellekään, hän saattaa miettiä.

 

Kun ei ole voimia mistä ottaa

- Ikäihmisen energiasta yhä suurempi osa kuluu päivittäisten rutiinitehtävien hoitamiseen, ruoanlaittoon, ilta- ja aamutoimiin sekä muihin kotiaskareisiin, kuvailee geriatri Otto Lindberg.

- Kun sitten eteen tulee yllättäviä tilanteita, suuria muutoksia - vaikkapa putkiremontti, tai menetyksiä ja surua, ei hänellä enää ole tallella voimavaroja, mistä ottaa, kun tarvetta olisi. Vähemmästäkin ahdistuu.

- Samanaikaisesti vanhuksilla on myös fyysisiä vaivoja, jotka vaativat usein niin paljon voimavaroja ja huomiota, että kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin arvioiminen voi jäädä taka-alalle sanoo Eeva Hölttä.

- Lääkäriltä saa lääkettä, joka parantaa vaivani, ajattelee potilas. Niinpä vanhuksen lääkekaappiin kertyy vähitellen suuri valikoima mitä moninaisimpia pillereitä, pulloja, tuubeja ja tablettipakkauksia.

 

Peli kannattaa viheltää poikki ajoissa

Kun halutaan toimia vanhuksen parhaaksi, tarvitaan eräänlainen pelinjohtaja, joka ottaa tilanteen haltuunsa kokonaisuutena.

Sellainen, joka paneutuu vanhuksen terveydentilaan kaikilta osiltaan, niin henkisellä kuin fyysiselläkin puolella. Joka käy läpi vanhuksen lääkearsenaalin ja selvittää eri lääkkeiden tarpeellisuuden ja yhteensopivuuden. Ja joka kartoittaa lisäksi vanhuksen toimintakyvyn, asuinolosuhteet, sosiaalisen ympäristön ja turvaverkoston - kaiken, mikä vaikuttaa tämän elämään.

Paras henkilö tällaiseksi pelinjohtajaksi on geriatri. - Kun kokonaisuus on saatu hallintaan, voidaan ryhtyä parantamaan vanhuksen elämän laatua asia kerrallaan, olivatpa ongelmat fyysisessä tai psyykkisessä terveydessä tai elämän ulkoisissa tekijöissä. 

Geriatri seuraa säännöllisesti vanhuksen tilannetta ja on hänen luotettunsa, kuuntelijansa ja turvansa aina kun tarvitaan vuosien edetessä.

 

Pintaa raaputtamalla todelliset ongelmat esiin

- Ei väsymys kuulu vanhuksen elämään sen enempää kuin nuortenkaan. Väsymyksen taustalta voi löytyä monenlaisia terveydellisiä ongelmia: anemia, kilpirauhasen toimintahäiriöt, jopa syöpä, sanoo Otto Lindberg.

- Syynä voi olla myös masennus, joka on vanhuksilla erittäin yleinen mutta liian harvoin todettu sairaus, jatkaa Eeva Hölttä. - Usein kun tapaan potilasta, jonka oireet kuulostavat vähän epämääräisiltä, paljastuu taustalta masennus tai jopa syvä masennus, kun vähän pintaa raaputtaa, Hölttä sanoo.

Myös toimintakyvyn alenemisen takana voi olla sekä fyysisiä että psyykkisiä tekijöitä. - Erilaiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet, sepelvaltimotauti, keuhkosairaus tai tasapainohäiriö voivat rajoittaa vanhuksen liikkumista ja toimintaa, kuvailee Otto Lindberg. -

Jotta toimintakykyä voisi parantaa, on ensin löydettävä syy sen heikkenemiseen. Sen jälkeen voidaan usein hoitoa tehostamalla sekä potilaan elinympäristön ja tukiverkoston hienosäädöllä aikaansaada
merkitsevä parannus toimintakykyyn.

 

Elämänilo auttaa jaksamaan

Psykiatrinen osaaminen on olennainen osa geriatriaa neurologian ja sisätautien ohella. Masennus, muut psyykkiset sairaudet ja muistihäiriöt erikseen tai usein jopa yhdessä vaikuttavat ratkaisevasti vanhuksen toimintakykyyn ja elämänhaluun.

- Geriatri keskittyy vanhuksen tilanteeseen kokonaisuutena, kaikessa rauhassa, sanoo psykiatrian ja geriatrian erikoislääkäri Eeva Hölttä.

- On kuunneltava, keskusteltava ongelmat läpi, käsiteltävä menetykset ja surut sekä kartoitettava myös elämänhistoriaa. Kyse on ajan antamisesta, ja etenemisestä pienin askelin.

- Erittäin tärkeää on saada aikaan toimiva hoitosuhde, painottaa geriatri Otto Lindberg.

- Myös psykiatriassa parhain hoitotulos saadaan lääkityksen ja luottamuksellisen hoitokontaktin yhdistelmällä moniammatillisesti räätälöiden sanoo Eeva Hölttä.

Tärkeintä on saada vanhus hyväksymään olemassa oleva
hoidon tai avun tarve ja myös sitoutumaan hoitoon.

Seurannan järjestäminen on välttämätöntä, vaikkapa sukulaisten
avulla, joiden toivotaankin osallistuvan hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun.

- Kun vanhus saa elämänhalunsa ja luottamuksen itseensä takaisin, myös hänen toimintakykynsä ja henkinen vireytensä usein paranevat. Siitä hyötyvät sekä vanhuksen läheiset ja omaishoitajat, että ennen kaikkea vanhus itse, sanoo Eeva Hölttä.

 

Tilanne hallintaan jo eläkkeelle jäädessä

Geriatrit painottavat, että vanhuus ei tule kerralla vaan vähitellen. Sen vuoksi ikääntyvän kannattaa jo hyvissä ajoin keskittää omat terveysasiansa geriatrille - niin yllättävältä kuin se saattaa
kuulostaa.

- Järkevintähän tulevien vanhuusvuosien kannalta on, että edessä olevat tilanteet saadaan hallintaan jo ennen niiden syntymistä, sanoo Otto Lindberg.

- Kun on hyvä, luottamuksellinen suhde omaan, vanhuuden ongelmat hallitsevaan lääkäriin, on turvallista lähteä nauttimaan eläkevuosista. Myös ikääntyvän ihmisen omaisille on usein helpotus tuntea se luottohenkilö, jonka puoleen kääntyä mahdollisissa ongelmatilanteissa edessä olevien vuosien kuluessa.

 

Geriatri on myös opas julkisten palveluiden käyttämisessä

On tärkeää tiedostaa, että yksityissektorin geriatrin palveluiden käyttäminen ei tarkoita, että vanhuksen terveydenhoidon pitäisi aina ja kokonaisuudessaan tapahtua yksityisellä puolella. Päinvastoin, geriatrit tuntevat myös julkisen puolen palvelukirjon ja osaavat näillä tarvittaessa täydentää hoitoa.

Pääasia kuitenkin on, että vähintään yksi lääkäri julkisella tai yksityisellä sektorilla tuntee ikääntyvän henkilön hoidon kokonaisuutta ja kantaa sen toimivuudesta vastuun. Vain näin voidaan varmistaa monien lääkärien eri vaivoihin määrättyjen hoitojen yhteensopivuus. Yhteensopimattomien hoitojen ja lääkitysten karsinta on tärkeä osa geriatrin osaamista mutta tärkein on olla potilaan eikä hänen sairauksiensa lääkäri.


Tämä artikkeli on julkaistu Eiran asiakaslehdessä.