Elämänlaatu ja työkyky paranevat

"Potilaat ovat hyvin tyytyväisiä leikkaustuloksiin", kertoo kirurgian ja gastrokirurgian erikoislääkäri Anne Juuti, joka toimii HYKS:n lihavuuskirurgian vastuulääkärinä Maeilahden sairaalassa. Yhteiskunnalle säästöä tulee liitännäissairauksien kulujen ja kuolleisuuden riskin vähenemisessä sekä kohentuneessa työkyvyssä.
– Asian voisi jopa kääntää niin, että lihavuusleikkaukseen soveltuvan potilaan leikkaamatta jättäminen on yhteiskunnan varojen tuhlausta, Juuti arvioi.

Kokeneet lääkärit, hyvä hoitotiimi

Suurin osa lihavuusleikkauksista tehdään julkisella puolella. Yksityinen sektori tuo potilaalle mahdollisuuden valita hoitopaikkansa, leikkauksen ajankohdan ja lääkärin. Yksityissairaaloissa leikkauksia tekevät samat kirurgit, jotka leikkaavat potilaita myös julkisella puolella. Näin toimitaan myös Eiran sairaalassa.
Juutin mukaan on tärkeää, että potilaita hoitavat asiaan perehtyneet erikoislääkärit. Lihavuusleikkauksiin erikoistunut hoitaja sekä ravitsemusterapeutti ja että jatkohoito on järjestetty.

Tämä artikkeli on julkaistu Eiran asiakaslehdessä keväällä 2011, ja päivitetty keväällä 2016.