POLVEN RAKENTEESTA

Polvi voidaan jakaa kolmeen eri nivelosaan. Polvilumpionivel sijaitsee polven etuosassa polvilumpion ja reisiluun välissä. Kantava nivel sääriluun ja reisiluun välillä jaetaan kahteen osaan, sisempään ja ulompaan. Kaikkia nivelpintoja peittää liukurusto. Kantavan nivelen nivelpintojen välissä sijaitsevat kierukat.

Ortopedia_polvi1_200px.jpg

Oikea polvi edestä.
Ulompi
nivelpuolisko merkitty LAT ja sisempi MED.
Polvilumpio on PL.


Ortopedia_polvi2_200px.jpg

Oikean sääriluun nivelpinta 
ja kierukat ylhäältä.
Polven etuosa ylälaidassa.
Ulompi nivelpuolisko merkitty LAT ja sisempi MEDPOLVEN VAIVOJA

Tavallisimmat polvivaivat perustuvat liukurustojen kulumiseen tai vaurioihin tai kierukoiden vaurioihin. Harvemmin kyseessä on reumaattinen tai muu niveltulehdus. Paikalliset luukuoliot ovat mahdollisia myös polvessa, ne ovat kuitenkin erittäin harvinaisia. Nivelsidevammat ja niiden jälkitilat voivat aiheuttaa nivelen epävakautta ja kipuja. Myöhäisvaiheessa niissäkin usein kyseessä on ruston vaurioituminen eli nivelrikko.

RÖNTGENKUVA VARMISTAA KULUMAVAIVAT

Polven kipujen selvittely perustuu oireiden tarkkaan arviointiin ja polven tutkimiseen. Ruston kuntoa voidaan nivelrikkovaivoissa usein selvittää riittävällä tarkkuudella tavallisilla, seisten otetuilla röntgenkuvilla. Myös tavallisimmat luun vauriot näkyvät röntgenkuvissa. Kierukoiden ja nivelsiteiden kuntoa voidaan tarkemmin selvitellä magneettikuvauksella. Polven epäselvissä kiputiloissa magneettikuvista on usein hyötyä.

NIVELRIKKOA EI VOI PARANTAA

Nivelrikko alkaa useimmiten polven sisemmästä puoliskosta. Vauriot voivat ensimmäisinä ilmetä myös polvilumpio- tai ulommassa nivelessä. Oire siis kiusaa joko polven sisäsyrjällä, etuosassa tai ulkosyrjällä. Nivelrikkoon usein liittyvä nivelturvotus jäykistää ja aiheuttaa kipua koko nivelen alueella. Pidemmälle ehtineessä nivelrikossa polven ojennus ei enää välttämättä onnistu loppuun asti ja polveen saattaa tulla akselivirhettä, jolloin polvi kääntyy joko länkipolveksi tai pihtipolveksi. Nivelrikon hoidon tavoitteena on kivun vähentäminen ja nivelen liikkuvuuden ylläpito. Hoidon lähtökohta on liike- ja liikuntahoito sekä lääkitys tarvittaessa. Jos nivelrikko aiheuttaa polven akselin muutoksia, voidaan kantakiilauksella tai polven saranatuilla saada apua. Jos nivelrikko-oireeseen liittyy selkeitä nivelkierukan repeämiseen liittyviä oireita, voi tähystyskirurgiasta olla hyötyä. Tähystyksissä revenneet nivelruston ja kierukan osat sekä osittain nivelrikkoon liittyvät luunokat saadaan poistettua. Kuitenkaan sellaista hoitoa, jolla nivelen rustot saataisiin palautettua kuntoon, ei ole olemassa.

TEKONIVELKIRURGIAN MONET MAHDOLLISUUDET

Tekonivelkirurgiassa vaihdetaan vaurioituneiden rustopintojen tilalle metalli- tai muovipinnat. Pelkästään polven sisäsyrjälle painottuvassa nivelrikossa on mahdollista tehdä yksinomaan vaurioituneen alueen pintojen vaihto eli puoliprotetisointi. Polvilumpionivelkin on mahdollista pinnoittaa ilman, että kantavaan niveleen kosketaan, mutta tulokset tästä osatekonivelestä eivät toistaiseksi ole olleet kovin hyviä. Tavallisin, ja pitkän ajan tuloksiltaan paras pitkälle edenneen polvinivelrikon leikkaushoito on reisiluun ja sääriluun nivelpintojen korvaaminen tekonivelellä. Toimenpiteeseen voidaan liittää myös polvilumpion pinnoitus.

EIRAN TIIMI TEKEE VUOSITTAIN PALJON TEKONIVELLEIKKAUKSIA

Eirassa on valmiudet tutkia ja hoitaa kaikkia polvinivelen ongelmia. Kokenut tiimimme hyödyntää nykyaikaisimpia tutkimus- ja hoitomenetelmiä alkaen fysikaalisesta hoidosta ja apuvälineohjauksesta aina tekonivelkirurgiaan asti. Nivelten tähystyskirurgiassa voidaan tehdä nivelten puhdistuksia ja rustovaurioiden tasoittelua, polven kierukoiden leikkauksia ja nivelsidekorjauksia. Meillä on valmiudet hoitaa polven nivelrikkovaivoja tilanteeseen parhaiten soveltuvilla tekonivelillä ja voimme tarjota osaavan, turvallisen ja miellyttävän hoidon polven ortopedisissä ongelmissa.

Mikko Manninen, LT, on ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri,
jolla on tekonivelkirurgian erityispätevyys ja vuosittaisten n. 300 tekonivelleikkauksen tuoma kokemus.

Tämä artikkeli on julkaistu Eiran asiakaslehdessä syksyllä 2009, ja päivitetty keväällä 2016.