Jos juominen on jatkunut pitkiä aikoja - useista päivistä jopa viikkoihin - sitä on vaikea saada itse hallintaan. Jopa 2-3 vuorokauden raju ryyppääminen etenkin silloin, jos henkilöllä on taustalla fyysisiä tai psyykkisiä ongelmia, voi aiheuttaa sellaiset vieroitusoireet, että ilman katkaisujaksoa juomista ei saa poikki.

Eiran sairaala tarjoaa katkaisuhoitoa vankalla ja pitkällä kokemuksella turvallisissa puitteissa. Hoitopaikka järjestyy ilman lähetettä ja useimmiten pelkällä puhelinsoitolla jo samalle päivälle. Hoitoon voi hakeutua myös päihtyneenä. Hoitoon pääsy edellyttää paikan varaamista etukäteen puhelimitse.
Onnistuneen hoidon perustana ovat hyvin räätälöity lääkitys ja asiakkaan keskustelut lääkärin ja hoitohenkilökunnan kanssa. Asiakkaan fyysiset vieroitusoireet pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä oikein suunnitellulla lääkityksellä.

 

Omat tavoitteet tärkeitä

Alkoholiongelmiin ja katkaisuhoitoon 30 vuotta perehtynyt yleislääkäri Mikko Kannas korostaa asiakkaan tilanteen kartoituksen merkitystä: tilannekuva juomishistoriasta, fyysisen kunnon ja sairaushistorian, olemassa olevien lääkitysten ja sosiaalisen elämän kartoitus ovat keskeisiä hoidon onnistumiselle. Myös lähiomaisen haastattelusta on hyötyä, sillä alkoholinkäyttäjä itse voi unohtaa monia tapahtumia ja aliarvioida alkoholinkäyttöään. Lähimmäisen havainnot ovat erittäin tärkeitä.
Potilaalle taataan rauhallinen lepoympäristö ja yksityisyys. Osaston sairaanhoitajat huolehtivat hoidettavan yleisestä hyvinvoinnista eli riittävästä ravinnosta, levosta ja puhtaudesta. Hoitojakson pituus vaihtelee.
– Toisinaan jotkut haluavat tulla vain vuorokaudeksi lepäämään, vaikka juominen sinänsä ei olisi ollut ihan mahdotonta. Monet ovat toisaalta juoneet itsensä sellaiseen tilaan, että katkaisuun tarvitaan useita hoitopäiviä.
Kannas korostaakin, että osa hoitoon tulevista on hyvin huonossa kunnossa. Siksi jokaiseen potilaaseen suhtaudutaan yksilöllisesti ja erittäin vakavasti. Katkaisuhoitoon hakeutuminen ja sen onnistuminen on aina ensisijaisesti kiinni henkilön omasta motivaatiosta ja tavoitteista.

 

Jatkohoitoa tarvitaan

Katkaisuhoitojakso kestää yleensä 3-4 päivää. Kannas sanoo, että sen jälkeinen jatkohoito on raitistumisen kannalta oleellisin osa hoitoa. Kaikki katkaisuhoitopotilaat ohjataan seurantakäynnille lääkärin vastaanotolle ja alkoholikuntoutusryhmiin.

Eira tekee jatkohoitoyhteistyötä Kalliolan setlementin Nurmijärven kuntoutusklinikan kanssa sekä yksityisen päihdetyön avohoitoklinikan Balance Management Oy:n kanssa, joka tarjoaa asiakkaille keskustelupiirejä, henkilökohtaista valmennusta ja elämätapakursseja. AA on myös monille hyvä jatkohoito.

Tämä artikkeli on julkaistu Eiran asiakaslehdessä syksyllä 2011, ja päivitetty keväällä 2016.