Alkoholi on monelle osa elämää ja juhlallisuuksia, mutta kun siitä tulee arkinen tapa, voi juomisen lopettaminen olla yllättävän vaikeaa. Eiran sairaalassa katkaisuhoitojakso kestää yleensä 3–4 vuorokautta, mutta hoitopaikan saa halutessaan myös pidemmäksi ajaksi. Katkaisuhoitoon pääseminen vaatii vain puhelinsoiton ja hoitopaikka löytyy usein jo saman vuorokauden sisällä. Katkaisuhoitoon otetaan vastaan joka päivä klo 18 mennessä ja hoitoon voi tulla myös silloin, kun kehossa on vielä alkoholia. Eiran puhelinpäivystys on auki ympäri vuorokauden, seitsemän päivää viikossa.

Hoidon aluksi asiakkaalle annetaan helpotusta välittömiin vieroitusoireisiin, tehdään tarvittavat laboratoriokokeet ja korjataan kehon neste- ja ravinnetasapaino. Lääkityksen avulla lääkäri huolehtii siitä, että vieroitusoireet saadaan minimoitua ja asiakas saa levättyä kunnolla. Lääkitys määrätään aina yksilöllisesti, kunkin asiakkaan terveydentila huomioiden. Katkaisuhoidossa asiakkaalla on käytössään oma, yksityinen huone ja osaava hoitohenkilökunta.

– Pyrimme siihen, että jokaisella asiakkaalla on sama lääkäri koko hoitojakson ajan. Hoito tapahtuu aina valvotuissa olosuhteissa ja eri alojen erikoislääkärit saadaan paikalle tarpeen vaatiessa, kertoo katkaisuhoitoon ja päihdelääketieteeseen perehtynyt yleislääkäri Simo Granat.

Hoitavan lääkärin kanssa käydään läpi omat juomistavat ja -tottumukset, sekä juomisen lopettamiseen liittyvät ongelmat. Katkaisuhoidossa omaa alkoholiongelmaa ei tarvitse häpeillä, vaan tilanne kohdataan sellaisena kun se on. Jokaisen potilaan kanssa käydään läpi eri vaihtoehdot hoidon jälkeiselle ajalle ja laaditaan yksilöllinen jatkohoitosuunnitelma, Eiran sairaalassa on esimerkiksi mahdollisuus osallistua katkaisuhoitojakson jälkeen intensiiviseen päihdekuntoutuskurssiin ja ohjatun vertaistukiryhmän toimintaan. Lisäksi Eira tekee yhteistyötä mm Myllyhoitoa järjestävän Kalliolan klinikan kanssa. Simo Granatin mukaan halu muutokseen lähtee aina asiakkaan omasta tahdosta, mutta ulkopuolinen tuki ja seuranta auttavat tavoitteeseen pääsemisessä. 

– Katkaisuhoito tarjoaa hyvän ensiavun alkoholiongelmaan. Kun pää on kirkas, voi oman tilanteen nähdä uudessa valossa.


Tämä artikkeli on julkaistu Eiran asiakaslehdessä keväällä 2014, ja päivitetty keväällä 2016.

Katkaisuhoito vuodeosastolla

Hoidamme alkoholivieroituspotilaita vuodeosastollamme pitkällä ja vankalla kokemuksella – aina asiakkaamme yksityisyyttä kunnioittaen. Hoitoon pääset ilman lääkärin lähetettä 7 päivänä viikossa.

Lue lisää

Eira Päihdeklinikka

Eiran sairaalassa hoidetaan alkoholiriippuvuutta pitkällä ja vankalla kokemuksella aina asiakkaan yksityisyyttä kunnioittaen. Palveluumme kuuluu katkaisuhoitoa vuodeosastolla sekä päihdelääkärin, päihteisiin perehtyneen psykiatrin ja päihdeterapeutin vastaanotto. Palveluihimme kuuluvat myös päihdekuntoutuskurssit ja ohjattu vertaistukiryhmä.

Lue lisää

Eiran sairaalan päihdekuntoutuskurssi

Eiran päihdekuntoutuskurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on ongelmia liiallisen alkoholinkäytön vuoksi. Eiran päihdekuntoutuskurssi sekä sen jatkona oleva ohjattu vertaistukiryhmä ovat kognitiivisen ja oppimisterapeuttisen tradition mukaisia.

Lue lisää