Tuntuuko sinusta joskus siltä, että oman elämän suunta on hukassa, arjesta selviytyminen on raskasta tai läheisen taakka on liian suuri kannettavaksi? Tai painaako mieltäsi jokin menneisyydessä tapahtunut asia tai traumaattinen kokemus? Stressi ja paha olo ovat luonnollinen osa elämää, mutta jos raskas tunne häiritsee elämää, ei sen kanssa kannata kamppailla yksin. Psykologian ja psykoterapian ammattilaiset auttavat avaamaan elämän ja oman mielen sisäisiä solmuja ja keksimään vaikeisiin tilanteisiin ratkaisuja. Yksilöpsykologiassa ja -psykoterapiassa keskitytään kuuntelemaan asiakasta, riippumatta siitä, onko vaivana ahdistuneisuus, unihäiriöt, läheisen sairastuminen, työuupumus tai parisuhteen ongelmat. Psykologi pyrkii yhdessä asiakkaan kanssa löytämään tilanteeseen luonnollisen ratkaisun.

 

Konsultointiapua elämään

Monesti asiakas ajattelee, etteivät omat ongelmat ole tarpeeksi suuria, jotta niiden vuoksi voisi hakeutua hoitoon. Pienet ja suuret huolet kannattaa kuitenkin mieluummin käsitellä, kuin jättää kypsymään vuosikausiksi. Parhaassa tapauksessa oikea suunta omalle elämälle voi löytyä vain muutaman konsultointitapaamisen jälkeen. Joskus pelkkä neuvonta ei riitä ja asioiden ratkominen vaatii useampia tapaamiskertoja. Silloin pidempiaikainen psykoterapia voi olla paikallaan. Psykoterapiassa keskustellaan asioista, jotka ovat omassa elämäntilanteessa ajankohtaisia ja opetellaan ymmärtämään omaa itseä paremmin. Psykoterapia on löytöretki minuuteen. Sen tavoitteena on vapaampi elämä, kyky tehdä omaa elämää koskevat valinnat itse ja elää elämäänsä itselle sopivalla tavalla. Psykoterapia on itsensä huoltamista ja ratkaisut löytyvät sitä helpommin, mitä nopeammin niihin päästään kiinni.

 

Keskusteluapua yksin tai yhdessä

Joskus parisuhde tai perhetilanne voi ajautua umpikujaan, jolloin tuntuu, ettei puhumisesta ole muuta kuin haittaa. Parisuhteessa toisen tai molempien osapuolien stressi, lapsiin tai lapsettomuuteen liittyvät ongelmat ja puolison uskottomuus ovat asioita, jotka tekevät keskustelemisesta vaikeaa. Pari- ja perheterapiassa perheenjäseniä autetaan löytämään puheyhteys ja kuuntelemaan toisiaan. Ammattilaisen läsnäolo ja turvallinen ympäristö auttavat näkemään läheisen ihmisen uudessa valossa ja antavat mahdollisuuden avata mutkikkaitakin solmuja. Toisesta on keskustelun avulla mahdollista oppia asioita, joita ei ole vuosien yhdessäolon aikana koskaan ymmärtänyt. Perheterapeutin vastaanotolle voi hakeutua joko yksin tai yhdessä puolison tai perheen kanssa. Perheterapeutti voi auttaa koko perhettä tai paneutua esimerkiksi yhden lapsen hyvinvointiin tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviin ongelmiin. Lapsi voi hyötyä perheterapiasta myös vanhempien avioeron yhteydessä tai koulunkäyntiin liittyvissä hankaluuksissa. Vastaanotolla terapeutti tekee perheelle yhteisen toimintasuunnitelman ja voi tavata sekä vanhempia että lapsia joko yhdessä tai erikseen, parhaaksi katsomallaan tavalla. Perheterapeutit antavat ohjausta myös vanhemmuuteen ja lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.

 

Tämä artikkeli on julkaistu Eiran asiakaslehdessä keväällä 2014, ja päivitetty keväällä 2016.