Vuosisatoja myöhemmin tekniikkaa oli hiottu ja ensimmäinen raportti kaihileikkauksesta on Pariisista vuodelta 1748. Silloin samentunut ja kovettunut mykiö poistettiin kokonaisena ja potilas joutui makaamaan liikkumatta pitkään, jotta silmä paranisi.

Keinomykiö kovettuneen mykiön tilalle

Tämän päivän kaihikirurgia tehdään pienestä viillosta käyttäen pääsääntöisesti ultraäänitekniikkaa ja poistettavan mykiön tilalle laitetaan potilaalle yksilöllisesti valittu näöntarkkuutta palauttava ja parantava keinomykiö.

Keinomykiön kehitys lähti liikkeelle toisen maailmansodan aikaisista taistelujen yhteydessä rikkoutuneista hävittäjien kuomuista, jotka lennähtivät lentäjien silmiin. Lontoossa St. Thomas Hospitalin silmäkirurgi Harold Ridley huomasi, että silmä kestää hyvin kuomusta lennähtäneet muovinpalat eikä niitä kannata poistaa. Tämä johti silmän sisään asennettavan keinomykiön kehitystyöhön, joka tänä päivänä mahdollistaa sekä kaihileikkauksen että linssileikkauksen yhteydessä entistä tarkemman yksilöllisen näkemisen suunnittelun ja toteutuksen. Eirassa perusteellisten esitutkimusten jälkeen harkitaan yhdessä potilaan kanssa, miten silmän paras mahdollinen näkö on saavutettavissa.

Leikkausten yhteydessä omat mykiöt korvataan joko yksitehoisilla, monitehoisilla tai hajataittoa korjaavilla linsseillä.

Tämä artikkeli on julkaistu Eiran asiakaslehdessä syksyllä 2014, ja päivitetty keväällä 2016.