SMILE-leikkauksen edut

SMILE-menetelmällä on monta ylivertaista ominaisuutta LASIK-menetelmään verrattuna.

  • SMILE-leikkauksessa sarveiskalvon pintaan tehtävä haava on vain 12 % LASIK-leikkaukseen verrattuna, joten silmä on vain hieman arka parin tunnin ajan leikkauksen jälkeen.

  • SMILEssa sarveiskalvon pintahermot säästyvät pääosin katkaisulta, joten silmän kostutus toimii normaalisti myös leikkauksen jälkeen. LASIKin jälkeen kuivasilmäisyys on tavallista jopa vuosien ajan, eikä pysyviltä ongelmiltakaan ole vältytty.
  • SMILE säästää sarveiskalvon pintaosien kudokset, mikä on tärkeää sen vuoksi, että etuosassa sijaitsevat kaikkein lujimmat säikeet. Teoriassa vältymme myöhäisiltä sarveiskalvon pullistumilta, joita LASIKissa ilmenee eri tutkimusten mukaan noin 1/3000 tapauksissa.
  • LASIK-läppä ei valitettavasti tue silmän rakennetta. SMILEssa sen sijaan kaikki jäljelle jäävä kudos tukee sarveiskalvon rakennetta.

Eiran SMILE-tulokset

Olemme analysoineet tarkasti ensimmäiset 700 leikkausta 0–6 kk leikkauksen jälkeen ja SMILE on tarkkuudeltaan ylivoimainen aiempiin tekniikoihin verrattuna.

LASIKin taipumus aiheuttaa miinuksen palautumista kuukausien ja vuosien ajan on vaihtunut SMILEn erinomaiseksi pysyvyydeksi. SMILEssa palautumista ei käytännössä ole lainkaan. Muutos 1 kk ja 6 kk leikkauksen jälkeen on SMILE-ryhmässä ainoastaan 0.01 miinusdiopteria, kun Femto-LASIKissa se oli aiemmin 0,38 diopteria. Uusintaleikkauksia SMILEssä oli vain 2/700 leikkausta eli 0,28 prosenttia kun aiemmin Femto-LASIKissa uusintaleikkauksia on ollut 1–4 prosenttia riippuen miinuksen määrästä.

SMILEssa kuvan optinen laatu on erinomainen. LASIK-läpän tekeminen muuttaa korkeamman kertaluokan vääristymiä 5–10 kertaisiksi, joten SMILE on senkin puolesta turvallisempi ratkaisu.

SMILE-leikkaus on mahdollinen -10 D silmälasinvahvuuksiin saakka ja tulokset ovat hyvin stabiileja suurissakin taittovirheissä. Vanha LASIK-leikkauksiin liittynyt sääntö ”mitä vahvempi miinus sitä epätarkempi leikkaus” voidaan ohittaa, koska SMILEssa laserointi tehdään suljetussa tilassa sarveiskalvon sisällä eikä vahvuudella ole juurikaan merkitystä asiaan.

Tuloksemme ovat olleet myös pienissä miinuksissa erinomaisia ja pienimmät hoidetut miinukset ovat olleet -0.75 D luokkaa. Hajataiton eli sylinterikorjauksen tulokset ovat myös paremmat kuin Femto-LASIKilla.99,7 % asiakkaistamme pääsee eroon silmälaseista ensimmäisellä yrittämällä. Näin ollen uusintaleikkauksien riski on erittäin pieni.

Esitutkimukseen ennen leikkausta

Leikkausta edeltää aina perusteellinen esitutkimus, jossa selvitetään paras mahdollinen leikkausmuoto. Käytössämme ovat SMILEn li-säksi myös perinteiset PRK, Femto-LASIK, silmänsisäinen piilolinssi ICL ja linssileikkaus, joka soveltuu erinomaisesti ikänäköisille.

Esitutkimuksessa tutkitaan silmän taittovoima, näöntarkkuus, silmänpaine, sarveiskalvon pinnan muoto ja sarveiskalvon paksuus. Mustuainen laajennetaan aina silmätipoilla, joten silmät voivat olla häikäistyneet muutaman tunnin ajan esitutkimuksen jälkeen.

Optikon tekemään esitutkimukseen varaat ajan helposti eiransairaala.fi sivustolta. Lisätietoja SMILE-leikkauksista löydät nettisivuiltamme.

Harri Koskela, silmäkirurgi
yli 40 000 silmäleikkauksen kokemuksella

 

Tämä artikkeli on julkaistu Eiran asiakaslehdessä