lihavuuden lääketieteellinen ja kirurginen hoito

Lääketieteellinen hoito

Suositellaan ensisijaisesti potilaille, joiden BMI on alle 35, ja siihen kuuluu:

  • Ravitsemus- ja liikuntaneuvonta
  • Vähäkaloriset dieetit 
  • Elämäntapoja muuttava hoito 
  • Lääkehoito (potilaille, joiden BMI on yli 27).

Lääketieteellistä hoitoa annetaan useimmiten yhdistelmähoitona, jolloin voit yhdessä lääkärisi kanssa päättää, mitkä edellä mainituista hoitomenetelmistä antavat parhaat edellytykset laihtumiselle. Lääkehoidoilla saavutetaan yleensä noin 8–10 prosentin painonpudotus hoidon aloitushetkellä mitatusta lähtöpainosta, on kuitenkin vaikeaa pitää kilot kurissa hoidon loputtua. Useissa lihavuuteen liittyvissä terveysongelmissa jo 5–10% painonpudotus on kuitenkin osoittautunut hyödylliseksi.

Lääketieteellisiä hoitomenetelmiä suositellaan henkilöille, joiden BMI on 25–35, mutta ei enää silloin, kun BMI on yli 35. Huolellinen seuranta ja henkilön oma vahva motivaatio ovat tärkeitä pitkäaikaisille hoitotuloksille.

 

Kirurgiset hoitomenetelmät

Voidaan harkita silloin, kun potilaan BMI on yli 35.

Mikään muu nykyisin käytössä oleva hoitomenetelmä ei pudota painoa yhtä tehokkaasti kuin kirurginen hoito. Painonpudotus 1–2 vuoden jälkeen on keskimäärin 50–75 % ylipainosta.

Kirurgisella hoidolla on suotuisa vaikutus lihavuuden liitännäissairauksiin, kuten tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, uniapnea ja nivelsärky. Tulos on myös riippuvainen siitä, kuinka hyvin onnistut muuttamaan elämäntapojasi. Sen vuoksi on tärkeää, että noudatat klinikalta saamiasi elämäntapoja koskevia ohjeita ja neuvoja. On tärkeää, että terveydentilaasi tarkkaillaan, ja käyt klinikalla sovituilla seurantakäynneillä.


Mahalaukun ohitusleikkaus (gastric bypass)

Mahalaukun ohitus on restriktiivisen (ruuan saantia rajoittavan)- ja malabsortio (imeytymiseen vaikuttavan) menetelmän yhdistelmä.

Mahalaukku pienennetään niin, että jäljelle jää vain pieni, noin kananmunan kokoinen osa mahalaukkua. Ohutsuoli katkaistaan, nostetaan ja yhdistetään uuteen, pieneen mahalaukkuun. Näin pohjukaissuoli ohitetaan ja imeytyminen muuttuu. Loppuosa mahalaukusta jää vatsaonteloon. Tämä "lepoon" jätetyn mahalaukun osan verenkierto säilyy, eikä se esim. "mätäne". Mahalaukun, sekä maksan erittämät ruuansulatusnesteet kulkeutuvat pohjukaissuolta pitkin alemman sauman kautta pidemmälle ohutsuoleen.

 

 

400x320-images-stories-gastric bypass fi

 

 

Painon putoaminen alkaa heti leikkauksen jälkeen kun olet nestemäisellä ravinnolla. On hyvä muistaa, ettei ole mitään virallista painonpudotusaikataulua – kaikki laihtuvat omassa  tahdissaan. Ei ole hyvä laihtua liian nopeasti. Tuolloin voit tuntea itsesi väsyneeksi ja huonovointiseksi. 
Keskimääräinen painonpudotus on n ½ - 1 kg viikossa. Suurin painonpudotus tapahtuu ensimmäisen vuoden aikana. Tämä riippuu myös lähtöpainosta. Ajoittain paino voi jämähtää paikalleen – tämä on aivan normaalia. Tuolloin voi lisätä liikuntaa jotta kehosi ”polttaisi” enemmän energiaa. On havaittu, että noin kaksi vuotta leikkauksen jälkeen paino alkaa herkästi nousemaan. Tällöin on syytä tarkistaa ruokailutottumuksensa, sekä liikunnan määrä.

Leikkauksen tavoitteena on, että voit paremmin, jaksat enemmän ja elämänlaatusi paranee. Leikkauksen avulla vähennetään sairastumisriskiä lihavuuden liitännäissairauksiin, kuten tyypin 2 diabetekseen, uniapneaan ja sydän- ja verisuonitauteihin. Myös jo puhjenneet liitännäissairaudet saadaan yleensä kuriin. Ihannepainon saavuttaminen ei ole päätavoite. Isoissa tutkimuksissa on todettu, että mahalaukun ohitusleikkauksen jälkeen on odotettavissa n 30 – 35 % painonpudotus lähtöpainosta tai 70 – 75 % pudotus ylipainosta. Noin puolet leikatuista saavuttaa normaalipainon, kun taas toisilla jää jonkinasteinen ylipaino.

Pari prosenttia leikatuista ei saavuta tyydyttävää painonpudotusta, vaikkakin leikkaus tehdään samalla tavalla kaikille. Selvää syytä tähän ei tiedetä, usein syy voi olla, että potilas ei noudata annettuja ohjeita. On hyvä tiedostaa, että painonpudotus on riippuvainen henkilökohtaisista ominaisuuksista ja siitä, kuinka noudattaa leikkauksen jälkeisiä ohjeita ruokailusta ja liikunnasta.

 

Mahalaukun typistysleikkaus ("sleeve")

Mahalaukun typistysleikkaus on restriktiivinen (ruuan saantia rajoittava) leikkaus, jota voidaan käytetään sairaalloisen lihavuuden hoidossa.

Mahalaukku muotoillaan hihamuotoiseksi, tästä myös sen toinen nimi "sleeve gastrectomy". Loppuosa mahalaukusta poistetaan vatsaontelosta. Ns nälkähormonia (greliini) tuottava osa poistetaan ja mahalaukun tilavuus vähenee reilusta 2 litrasta 100 ml:n. 

sleeve-gastrectomy fi

 

 

Mahalaukun typistysleikkaus auttaa tehokkaasti painonhallinnassa. Entistä pienempi määrä ruokaa antaa kylläisyyden tunteen ja potilaan näläntunne vähenee. Nautitut annokset pienenevät ja nautittu kalorimäärä jää entistä matalammaksi. Monipuolinen ja terveellinen ruokavalio säännöllisen liikunnan kera antaa parhaimman hoitotuloksen.

Sleeve on leikkausmenetelmänä melko uusi, eikä pitkäaikaistuloksia ole vielä saatavilla. On kuitenkin muodostunut käsitys, että ohitusleikkaus olisi mahdollisesti pysyvämpiä tuloksia antava menetelmä.

Mahalaukun kavennusleikkaus on teknisesti helpompi kuin ohitusleikkaus ja sitä voidaankin käyttää ensimmäisen vaiheen leikkauksena erittäin painaville potilaille, joille ohitusleikkaus olisi mahdotonta tai liian vaarallista tehdä. Mikäli tällä leikkauksella ei saada tarpeeksi hyvää laihdutustulosta, voidaan myöhemmin tehdä bypass-leikkaus.

 

Tulokset

 
Leikkauksen tavoitteena on, että voit paremmin ja elämänlaatusi paranee. Tämän lisäksi leikkauksen avulla vähennetään sairastumisriskiä lihavuuden liitännäissairauksiin, kuten tyypin 2 diabetekseen, uniapneaan ja sydän- ja verisuonitauteihin. Jo puhjenneet liitännäissairaudet saadaan yleensä hallintaan. Ihannepainon saavuttaminen ei ole päätavoite. Painonpudotus alkaa heti leikkauksen jälkeen ollessasi nestemäisellä ravinnolla. On hyvä muistaa ettei ole mitään virallista painonpudotusaikataulua – kaikki laihtuvat omassa tahdissaan. Suositeltavaa olisi laihtua maksimissaan 1kg viikossa. Suurempi painonpudotus voi aiheuttaa väsymystä ja heikkoa oloa.

Typistysleikkauksen jälkeen painonpudotus jatkunee noin vuoden ajan ja on keskimääräisesti 60 % ylipainosta. Leikkauspotilaiden seurannassa on todettu painon herkästi lähtevän nousuun kahden vuoden kuluttua leikkauksesta. Uusi mahalaukku voi myös venyä, mikäli annokset ovat liian suuria. Painonhallinnan onnistuminen riippuu omaksutuista uusista elämäntavoista. Ajoittain paino voi jämähtää paikalleen – tämä on aivan normaalia! Silloin olisi hyvä tarkistaa ruokailutottumukset lisätä liikuntaa jotta kehosi ”polttaisi” enemmän energiaa. Älä epäröi ottaa yhteyttä ravitsemusterapeuttiin saadaksesi lisää ohjeita ravinnosta!

Osa leikatuista potilaista ei saavuta tyydyttävää painonpudotusta, vaikkakin leikkaus tehdään samalla tavalla kaikille. Selvää syytä tähän ei ole tiedossa, yleensä syynä on, että potilas ei seuraa annettuja ohjeita. On hyvä tiedostaa, että painonpudotus on riippuvainen henkilökohtaisista ominaisuuksista ja uusien elämäntapojen omaksumisesta. 

 

Lihavuusleikkauspotilaan hoitopolku

On erittäin tärkeää että hankit tietoa lihavuudesta ja tarjolla olevista hoitomenetelmistä. Voit tutustua verkkosivuillamme annettuun tietoon. Voit myös osallistua tiedotustilaisuuksiimme tai tilata ajan vastaanotollemme.

Ensikäynti

Tapaat ensikäynnillä sairaanhoitajan ja kirurgin. He kertovat lisää leikkauksesta ja voit samalla esittää heille kysymyksiä. Halutessasi voit varata alustavan leikkausajan jo tällä käynnillä. Ennen leikkausta sinun tulee myös käydä ravitsemusterapeutin ja sisätautilääkärin vastaanotolla. Pyydämme sinua täyttämään terveydentilaasi kartottavia lomakkeita ennen ensikäyntiä. Vastaustesi avulla voimme valmistautua hoitoosi mahdollisimman hyvin.


Valmistautuminen ennen leikkausta

Ennen leikkausta sinun on noudatettava vähäkalorista ruokavaliota 2-4 viikkoa päästäksesi kirurgin asettamaan painonpudotustavoitteeseen. Se on noin 8-10% lähtöpainosta. Painonpudotus toteutetaan yleensä erittäin niukka- energisellä ruokavaliolla (ENE). Nopean painonpudotuksen seurauksena maksa pienenee, mikä helpottaa tähystysleikkauksen suorittamista. Suuri maksa on kirurgin tiellä leikkausalueella.

ENE-ruokavalion/ "pussi"dieetin avulla laihduttaminen voi joskus tuntua työläältä. Ravitsemusterapeuttimme ohjaa sinua dieetin toteuttamisessa ja tukee tarvittaessa.

Ennen leikkausta sairaanhoitajamme soittaa sinulle ja käy vielä läpi leikkaukseen valmistautumisen. Samalla tarkistetaan painonpudotus ja, että kaikki tarvittavat asiat on huomioitu ja kokeet otettu. Olet halutessasi tervetullut myös käymään vastaantotolla vielä ennen leikkausta!

Leikkauspäivä

Leikkauspäivänä saavut sairaalan vuodeosastolle sovittuna aikana, noudattaen kutsukirjeessä olevia ohjeita. Sairaanhoitaja ottaa sinut vastaan ja valmistelee sinut leikkaukseen. Leikkaus kestää noin 1 ½ tuntia, ja se tehdään nukutuksessa. Herätessäsi olet heräämössä. Useimmat voivat herätessään hyvin, mutta jos sinulla on kipuja tai huonovointisuutta, saat apua heräämön hoitajilta.


Leikkauksen jälkeinen seuranta

Mm.veritulpan ja keuhkokuumeen ehkäisemiseksi on tärkeää, että lähdet liikkeelle mahdollisimman pian leikkauksen jälkeen. Jo heräämössä sinua kehotetaan nousemaan ja lähtemään liikkeelle avustettuna. Sinulle opetetaan pulloon puhallus, jolla voidaan ehkäistä keuhkokuumeen muodostuminen. 

Leikkauksen jälkeinen päivä

Liikkuminen on yhä tärkeää, samoin pulloon puhallukset. Ennen kotiutumista sinulle opetetaan Klexane-verenohennuslääkkeen (ns. napapiikki) pistäminen. Tämä on erittäin tärkeä veritulpan ehkäisyssä. Useimmat potilaat pääsevät kotiin leikkausta seuraavana päivänä iltapäivällä.

Seurantakäynnit

Ensimmäinen yhteydenotto on puhelu kirurgin toimesta n. viikko leikkauksesta. Seuraavaksi ovat käynnit ravitsemusterapeutin ja sisätautilääkärin luona. Noin vuosi leikkauksesta otamme sinuun yhteyttä vuosikontrollin, lab.kokeiden, plastiikkakirurgian tarpeen ja muiden esiin tulevien asioiden tiimoilta.

Pitkäaikainen seuranta ja leikkauksen jälkeinen tuki

Jatkossa voit hoitaa vuosikontrollit laboratoriokokeineen joko Eirassa tai esimerkiksi lähimmässä terveyskeskuksessa. Sisätautilääkärimme Kirsi Pietiläinen tapaa mielellään potilaamme vuosikontrollin yhteydessä!
Vuosikontollien tarkoitus on varmistaa, että voit hyvin - eli niistä on tärkeää huolehtia!

Voi missä vaiheessa tahansa varata maksuttoman käynnin sairaanhoitajalle. Tavoitat hänet myös puhelimitse (0401866007), tai sähköpostilla erja.juvonen@bariatriccenter.fi
Pitkäaikainen seuranta on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, ja sitä jatketaan niin kauan kuin on tarpeellista. Leikkauksen tarkoitus ei ole vain laihtuminen, vaan pysyvä painonhallinta!

Olet aina tervetullut käymään vastaanotollamme - olemme täällä sinua varten!

Lihavuusleikkauksen hinta

Hinta 9295€ 

 

Klinikallemme ei tarvita lähetettä.

Hinta sisältää:

- Leikkausta edeltävät käynnit ravitsemusterapeutin, hoitajan ja leikkaavan kirurgin luona. Käynnin/käyntien yhteydessä selvitetään potilaan sopivuus leikkaukseen.
- Lihavuusleikkaus, jonka suorittaa kaksi kokenutta lihavuusleikkauskirurgia
- Yöpyminen Eiran sairaalan vuodeosastolla, yhden tai kahden hengen huoneessa
- Kuukauden kuluttua jälkitarkastus ravitsemusterapeutin luona
- Vuoden kuluttua leikkauksesta kontrolli puhelimitse tai sairaanhoitajan tapaaminen

 

Koko prosessin ajan voit olla yhteydessä lihavuusleikkaustiimin hoitajaan.

 

 Hintaan ei kuulu:

- Yksilöllisesti määrättävät laboratoriokokeet

- Sisätautilääkäri, lihavuustutkija Kirsi Pietiläisen vastaanotot, jotka ovat tärkeä osa hoidon onnistumista. Näillä käynneillä tilanteesi arvoidaan    kokonaisvaltaisesti, lääkitykset tarkistetaan ja saat tietoa onnistumisen tueksi. Nämä käynnit maksetaan vastaanotolta poistuttaessa.

- Muut mahdolliset lääkärin määräämät tutkimukset (esim gastroskopia)

- Vuosikontrollit

 

Soita ja kysy lisää, puh 040 1866 007

Leikkauksen pääsyn ensiaskel on käynti lihavuusklinikan sairaanhoitajan luona.

Lainarahoitus

Eiran sairaalassa on mahdollisuus käyttää leikkauksen rahoitukseen Eira Terveystiliä.
Sairaanhoitajan kanssa voi myös keskustella eri rahoitusvaihtoehdoista. Kysy hoitajalta myös mahdollisuudesta saada hoitoavustusta!

Sairauskuluvakuutus

Yhä useammilla on yksityinen sairauskuluvakuutus, mahdollisesti työnantajan kautta. Jos sinulla on yksityinen vakuutus, voit tiedustella vakuutuksen kattavuutta vakuutusyhtiöstäsi.

Kela

Tietyin kriteerein voit saada korvausta Kelalta. 

Plastiikkakirurgia suuren painopudotuksen jälkeen

Suuren painonpudotuksen jälkeen iho kutistuu ja pienenee vastaamaan paremmin kehon uutta pienempää kokoa. Ihon joustavuus ja painonpudotuksen määrä vaikuttavat siihen, kuinka hyvin iho sopeutuu uuteen tilanteeseen. Jotkut potilaat kokevat, että ihoa ja pehmytosia jää liikaa ja he haluavat päästä niistä eroon. 30–60 % huomattavan paljon laihtuneista potilaista hakeutuu hoitoon ihon ylimääräisten pehmytosien poistamiseksi.

Yleensä plastiikkakirurginen arvio tehdään n vuoden kuluttua lihavuusleikkauksesta.

Eirassa leikatut henkilöt sekä LILE:n (Suomen lihavuusleikatut ry) jäsenet voivat varata ilmaisen plastiikkakirurgin konsultaation Eiraan. Varaa aika plastiikkakirurgiselta sairaanhoitajalta!

Kysy lisää lihavuusleikkauksista
Nimi
Puhelin
Sähköposti
Viesti