Tyypilliset oireet

Useimmiten paksunsuolen syövän yhteydessä esiintyvät oireet ovat alavatsakivut, muuttuneet ulostamistavat ja ulosteessa näkyvä veri. Varhaisessa vaiheessa tauti saattaa kuitenkin olla oireeton. Lähes kaikki tämän alueen syövät syntyvät aluksi hyvänlaatuisen polyypin pohjalta.

Seulontatutkimukset vähentävät kuolleisuutta

Paksun- ja peräsuolen aiheuttaman kuolleisuuden vähentämiseksi on viime vuosina tehty seulontatutkimuksia sekä maailmalla että eri puolella Suomea.

Tutkimuksissa on oletettu että riski kuolla tähän syöpään vähenisi 60-80 % verrattuna eiseulottuun väestöön. Seulonta perustuu siihen, että määrätyllä ikäryhmällä (esim. 60-70 -vuotiaat ), jossa esiintyy paljon paksunsuolen syöpää, tutkitaan ulosteen veri laboratoriokokein. Jos näytteistä löytyy verta, ohjataan potilas kolonoskopiaan (paksunsuolen tähystys).

Tutkittujen potilaitten parempi ennuste johtuu siitä, että polyypit voidaan poistaa tutkimuksen yhteydessä ja mahdollisesti esiintyvät syövät löydetään varhaisemmassa vaiheessa.

Mikäli potilaan kotipaikkakunnalla ei seulontaa ole käytössä, voi hän tietysti itse hakeutua vastaaviin tutkimuksiin.

ALKAVA SYÖPÄ ESIIN Eirassa kivuttomaLLA tähystykseLLÄ

Paksunsuolen tähystys saattaa olla epämiellyttävä ja joskus kivuliaskin tutkimus. Eiran sairaalassa kolonoskopiat tehdään usein sedaatiossa. Tämä tarkoittaa sitä, että nukutuslääkäri osallistuu toimenpiteeseen ja antaa potilaalle tiputuksen kautta sopivan määrän lyhytvaikutteista, rauhoittavaa lääkettä. Sedaation avulla potilas nukkuu tutkimuksen aikana ja herää virkeänä ja kivuttomana n. 10 min. sen jälkeen.

Herman von Numers
kirurgian erikoislääkäri


Tämä artikkeli on julkaistu Eiran asiakaslehdessä keväällä 2009, ja muokattu keväällä 2016.