Vad är en Blended Vision-laseroperation?

Blended Vision är den första laseroperationen för ålderssynthet, med vilken man åstadkommer en skarp syn både nära, långt och på mellanavstånd. Med hjälp av laser formar man hornhinnan för att uppnå en önskad syn.

I Blended Vision laseroperationen korrigeras det ena ögat så att du ser bra på långt håll. Det andra ögat korrigeras med operationen så att du ser bra på nära håll. Utöver det skapar man med Blended Vision-metoden för båda ögonen ett skarpt synfält för mellanavståndet.

 

Vad skiljer en Blended Vision- laseroperation från en linsoperation?

I en linsoperation för ålderssynthet byter man ut ögats egen lins mot en konstgjord lins. I en Blended Vision-laseroperation korrigerar man synen med att forma hornhinnan med hjälp av laser och man rör inte ögats egen lins.

 

Laseroperationer för ögon har gjorts i flera år, för vad görs de?

Med de tidigare laseroperationsmetoderna korrigerar man minussyn, d.v.s. förmågan att se långt, och samtidigt korrigeras ett eventuellt brytningsfel.


För vem passar en Blended Vision-laseroperation?

Blended Vision-laseroperationen passar speciellt bra för dig som är 40-60 år,

• om du redan har progressiva glasögon eller
• om du för tillfället har endast glasögon med minusstyrka, men du märker att du börjar ha svårt att läsa text på nära håll eller
• om dina ögon redan tidigare har laseropererats, men du märker att ditt närseende har blivit sämre.

Om du klarar dig utan glasögon för att se långt men behöver läsglasögon då du läser, kan Blended Vision vara rätt metod även för dig.

Boka en tid till sjukhusoptikerns avgiftsfria förundersökning så kan vi kartlägga vilken operationsmetod som passar just dig. Förundersökningen förbinder dig inte till en operation, så du kan lugnt boka en tid och komma och höra mera om de olika alternativen.


Blir jag helt och hållet av med mina glasögon med en Blended Vision- laseroperation?

Med en Blended Vision-laseroperation kan du bli av med glasögon med minusstyrka och behovet av läsglasögon för flera år framåt. Om det i framtiden uppstår ett behov att ytterligare korrigera din synförmåga, är det möjligt med en ny laseroperation.

Endast genom en linsoperation är det möjligt att bli av med sina glasögon mer permanent, eftersom ögats egen lins byts ut mot en konstgjord lins. I vissa fall behöver man glasögon även efter en linsoperation, i situationer eller arbetstillfällen som kräver exakt närseende.
En laseroperation är inte ett hinder för en linsoperation i framtiden. Om det utvecklas starr i dina ögon då du blir äldre kan det åtgärdas med en linsoperation.

 

Laseroperation eller linsoperation?

Eftersom Blended Vision är en laseroperation, formar man ögats hornhinna för att uppnå en skarp syn. Ibland kan formandet av hornhinnan inte ge det önskade resultatet, eller så är operationstekniken inte lämplig. I sådana fall kan en linsoperation för ålderssynthet vara ett lämpligare alternativ. I en linsoperation byter man  ögats egen lins ut mot en progressiv lins.

Förbinder förundersökningen mig till en operation?

Även om förundersökningen är avgiftsfri förbinder den dig inte till en operation på något sätt. Vi debiterar inte skilt för förundersökningen, ifall du bestämmer dig för att inte operera dina ögon på Eira sjukhus.

 

Hur förbereder jag mig för en förundersökning och operation?

Under en veckas tid före en laseroperation och en förundersökning får du inte använda kontaktlinser och dagen innan operationen skall du undvika alkohol. För övrigt får du äta och dricka normalt.

Kom utan makeup och undvik starka parfymer då du kommer till operationen, för de kan orsaka störningar i laserapparaten. Efter operationen är synen suddig för resten av dagen och du får köra bil först nästa dag.


Hur länge tar operationen?

Laseringen tar högst 30 sekunder och hela ingreppet tar ca. 5 minuter per öga. Med förberedelser och hemförlovning inberäknat tar det cirka två timmar.

 

Kan jag göra något fel under operationen och förstöra slutresultatet?

Du behöver inte bekymra dig för det, du kan inte göra något fel under operationen. Laserapparaterna är konstruerade så att de antingen följer ögats rörelser eller stannar laseringen om patienten rör på sig.

 

Gör operationen ont?

Operationen gör inte ont. Ögat bedövas inför ingreppet och du kan eventuellt ha en känsla av rosk i ögat under operationen.

 

Hur lång är återhämtningen?

Efter en Blended Vision-laseroperation får du åka hem redan efter cirka två timmar. Återhämtningen är snabb och synen klarnar gradvis inom några dagar. Antibiotikadroppar används i allmänhet i två veckor. Behovet av sjukledighet är vanligtvis två dagar.

Torrögdhet är vanligt efter operationen, vilket känns som sand och sveda i ögonen. Det är i allmänhet övergående och fuktande ögondroppar hjälper.

 

Ser jag genast efter operationen? Måste jag akta mina ögon?

Återhämtningen efter operationen är snabb och smärtfri. Ögonen kliar och vattnas resten av dagen och synen är ännu suddig.

Efter operationen får du med dig skyddsglasögon, som vanligtvis hålls på ända tills följande morgon. Under den första veckan får du inte röra ögonen och du skall skydda dem från vatten och smuts. Du skall även undvika simning, bastubad samt kraftig fysisk ansträngning under den första veckan. Antibiotika- och kortisondroppar ordineras i allmänhet för två veckor.

Synen börjar i allmänhet klarna följande dag och du kan bra jobba vid en dator eller köra bil. Det är ändå skäl att hållas hemma dagen efter operationen.

 

Kostar eftergranskningarna?

Jo. Man kommer på två avgiftsbelagda eftergranskningar till Eira sjukhus. En månad efter operationen kommer man på en kontroll till ögonläkare och efter 6 månader till sjukhusoptikern för en eftergranskning. Priset på eftergranskningarna blir cirka 200 € tillsammans. Se priserna här.

 

Är det garanti på operationen?

Det är 2 års garanti på laseroperationerna. Om man inte uppnår det önskade resultatet med operationen eller om synen återgår en aning till det gamla under två års tid, kan du få en ny operation kostnadsfritt.


Sairaalaoptikko Emilia Valonen tekee mm silmäleikkauksen esitutkimuksia Eiran sairaalassa.

Som sakkunnig i artikeln är Emilia Valonen
Sjukhusoptiker
Eira sjukhus

Boka tid till sjukhusoptikerns 60 min. förundersökning.

Våra sjukhusoptiker kartlägger dina ögons hälsotillstånd med hjälp av omfattande förundersökningar. Ögonkirurgen analyserar de gjorda undersökningarna och bedömer vilken operationsmetod som passar dig bäst.

Den avgiftsfria förundersökingen förbinder dig inte till att boka en operationstid.

Förundersökningen nu avgiftsfritt. Inga andra kostnader.

Under en veckas tid före förundersökning eller operation får kontaktlinser inte användas. I undersökningen används ögondroppar, som förstorar pupillerna och gör synen grumlig för resten av dagen.

Boka tid till förundersökning
Läs mera
Optikko_Emilia_600x450.jpg
Optikerns förundersökning för ögonoperation

Boka en tid till sjukhusoptikerns omfattande förundersökning. I förundersökningen kartlägger optikern dina ögons hälsotillstånd och synförmåga samt utreder vilken operationsform som lämpar sig bäst för dig. Förundersökningen förbinder dig inte till en operation.

Läs mer
Blended_Taina_jalkeen2_600x450.jpg
Blended Vision-laseroperation för ålderssynthet

Nu kan du bli av med dina progressiva glasögon! Med åldern försämras närseendet och det kallas för ålderssynthet. Nya Laser Blended Vision är den första laseroperationen, med vilken man åstadkommer en skarp syn både nära, långt och på mellanavstånd. Samtidigt korrigerar man eventuellt brytningsfel.

Läs mer
Blended_leikkaus_potilas_600x450.jpg
Min livskvalitet förbättrades – nya Blended Vision-laseroperationen passar en aktiv vuxen

Ett arbete som kräver skarp syn, en svettig hobby och ett försämrat närseende orsakade problem för Taina Larsson. Problemen löstes med en Blended Vision-laseroperation för ålderssynthet. Taina berättar om sin erfarenhet.

Läs mer
Blended_kirurgi_potilas_600x450.jpg
Ofta frågade frågor: Blended Vision - laseroperation för ålderssynthet

Kan man bli av med progressiva glasögon med hjälp av en laseroperation? Vad skiljer den nya Blended Vision från andra laseroperationer? Eira sjukhus optiker Emilia Valonen svarar på de vanligaste frågorna.

Läs mer