Eira sjukhus är ett privat sjukhus med läkarstation beläget i södra Helsingfors. Eira sjukhus är till 100% i inhemsk ägo och är känt för sitt höga medicinska kunnande och vård med äkta bryende.

På Eira arbetar över 180 specialister inom hälsovården, till vårt serviceutbud hör förutom specialist- och allmänläkare, företags- och undersökningstjänster också ett brett kirurgiskt utbud. Dessutom har vi en 24/7 bäddavdelning samt mångsidiga terapitjänster. Eira har under flera år valts till huvudstadsregionens bästa läkarstation.

 

Vi söker nya medarbetare

TILL VÅR KUNDSERVICE

Läs mer >


Praktikantplatserna är fyllda

Praktikantplatserna för våren och hösten 2018 är fyllda. Tack för ditt intresse!


vi söker EXPERTER INOM HÄLSOVÅRD

Är Eira sjukhus din framtida arbetsplats? Uppskattar du i ditt arbete individualism, mångsidigt expertissamarbete och en möjlighet att påverka sättet att arbeta? Eira sjukhus unika miljö och erkända roll som leverantör av hälsovårdstjänster erbjuder utmärkta förutsättningar för det.

Eira sjukhus, som är ett privat sjukhus med komplett läkarstation, är känt för sin höga medicinska nivå. Läkarstationens serviceutbud inkluderar allmän- och specialläkarmottagning, laboratorium, röntgen samt företagshälsovård. Sjukhusets kirurgiska verksamhet, titthållsundersökningar och möjlighet till bäddavdelningsvård dygnet runt hör till vårt kärnkunnande. Vi betjänar våra kunder på landets båda officiella språk och det är för oss en viktig utgångspunkt i vår verksamhet.

 

vill du bli en del av vårt yrkeskunniga team?

Skicka din CV och en fritt formulerad ansökan till servicedirektör Annuli Airaskorpi, på e-postadressen annuli.airaskorpi@eiransairaala.fi.
Vi behandlar alla ansökningar konfidentiellt.