Eira sjukhus är ett privat sjukhus med läkarstation beläget i södra Helsingfors. Eira sjukhus är till 100% i inhemsk ägo och är känt för sitt höga medicinska kunnande och vård med äkta bryende.

På Eira arbetar över 180 specialister inom hälsovården, till vårt serviceutbud hör förutom specialist- och allmänläkare, företags- och undersökningstjänster också ett brett kirurgiskt utbud. Dessutom har vi en 24/7 bäddavdelning samt mångsidiga terapitjänster. Eira har under flera år valts till huvudstadsregionens bästa läkarstation.

SJUKSKÖTARE

Vi söker nu en erfaren och varmhjärtad sjukskötare till vår bäddavdelning i ordinarie tjänst. I huvudsak sker arbetet på Utterhällens bäddavdelning, men arbetsturer kan också vara på Eira sjukhus, Fabriksgatans bäddavdelning. Eira utterhällen är beläget vid Docrates Cancersjukhus och Helsingfors Hjärtsjukhus (Utterhällsstranden 2 B, 00180 Helsingfors). På bäddavdelningen tar vi hand om patienter från båda ovan nämnda sjukhus.

Vi erbjuder ett mångsidigt och intressant arbetsförhållande med möjlighet att utveckla sig och samarbeta med vårdteam för såväl cancersjuka som hjärtsjuka patienter. På dig väntar kunniga kolleger med bra teamanda och en trevlig arbetsmiljö i ett uppskattat privatsjukhus. Vi önskar att du kunde börja i början av mars.
För arbetet krävs goda kunskaper i vårdarbete, motivation och villighet att lära sig nya saker. Vi önskar att du är flexibel och att du värdesätter ett teamarbete.

Vi önskar att du har goda kunskaper i vårdarbete, motivation och villighet att lära dig nya saker. Tycker om teamarbete och till naturen är flexibel, glad och omsorgsfull. Du har i kraft varande iv-lov och erfarenhet i sjukskötararbetet. Kunskap i finska och engelska räknas som merit.

Välkommen till vår trevliga skara!

Tilläggsuppgifter ger bäddavdelningens chef Bettina Backman tf. 0400 671 437 eller bettina.backman@eiransairaala.fi


Ansökningstiden går ut 16.2.2018
Ansökningarna skickas till bettina.backman@eiransairaala.fi

 

Praktikantplatserna är fyllda

Praktikantplatserna för våren och hösten 2018 är fyllda. Tack för ditt intresse!


vi söker EXPERTER INOM HÄLSOVÅRD

Är Eira sjukhus din framtida arbetsplats? Uppskattar du i ditt arbete individualism, mångsidigt expertissamarbete och en möjlighet att påverka sättet att arbeta? Eira sjukhus unika miljö och erkända roll som leverantör av hälsovårdstjänster erbjuder utmärkta förutsättningar för det.

Eira sjukhus, som är ett privat sjukhus med komplett läkarstation, är känt för sin höga medicinska nivå. Läkarstationens serviceutbud inkluderar allmän- och specialläkarmottagning, laboratorium, röntgen samt företagshälsovård. Sjukhusets kirurgiska verksamhet, titthållsundersökningar och möjlighet till bäddavdelningsvård dygnet runt hör till vårt kärnkunnande. Vi betjänar våra kunder på landets båda officiella språk och det är för oss en viktig utgångspunkt i vår verksamhet.

 

vill du bli en del av vårt yrkeskunniga team?

Skicka din CV och en fritt formulerad ansökan till servicedirektör Annuli Airaskorpi, på e-postadressen annuli.airaskorpi@eiransairaala.fi.
Vi behandlar alla ansökningar konfidentiellt.