vi söker EXPERTER INOM HÄLSOVÅRD

Är Eira sjukhus din framtida arbetsplats? Uppskattar du i ditt arbete individualism, mångsidigt expertissamarbete och en möjlighet att påverka sättet att arbeta? Eira sjukhus unika miljö och erkända roll som leverantör av hälsovårdstjänster erbjuder utmärkta förutsättningar för det.

Eira sjukhus, som är ett privat sjukhus med komplett läkarstation, är känt för sin höga medicinska nivå. Läkarstationens serviceutbud inkluderar allmän- och specialläkarmottagning, laboratorium, röntgen samt företagshälsovård. Sjukhusets kirurgiska verksamhet, titthållsundersökningar och möjlighet till bäddavdelningsvård dygnet runt hör till vårt kärnkunnande. Vi betjänar båra kunder på landets båda officiella språk och det är för oss en viktig utgångspunkt i vår verksamhet.

Vi erbjuder dig en arbetsplats på höguppskattade Eira sjukhus, där du kan utvecklas och arbeta med yrkesmässigt mångsidiga uppgifter, i en trevlig miljö och flexibel organisation. Trafikförbindelserna till Eira sjukhus är goda: spårvagnarna 2 och 3 liksom bussarna 14, 17 och 18 har hållplatser invid byggnaden.

 

vill du bli en del av vårt yrkeskunniga team?

Skicka din CV och en fritt formulerad ansökan till servicedirektör Annuli Airaskorpi, på e-postadressen annuli.airaskorpi@eiransairaala.fi.
Vi behandlar alla ansökningar konfidentiellt.