Eira har anslutit sig till Patientdataarkivet

Patientuppgifterna på Eira sjukhus och läkarstationens patienter sparas förutom i Eiras eget patientdataarkiv i fortsättningen också i det riksomfattande Patientdataarkivet, som är en del av det Nationella hälsoarkivet dvs. Kanta-tjänsterna.

Till Kanta-tjänsterna hör förutom Patientdataarkivet också arkivet för eRecept dvs. det elektroniska  receptet samt Mina Kanta-sidor. I Mina Kanta-sidor kan man i fortsättningen läsa sina egna patientuppgifter samt själv bestämma vem som får tillgång till dem.
Bekanta dig med Patientdataarkivet.

De i Patientdataarkivet sparade patientuppgifterna är med patientens tillstånd tillgängliga för både den offentliga och den privata hälsovården i hela landet. Om du inte ännu har bekantat dig med tjänsten, gör det nu och ta Mina Kanta-sidorna i bruk.
Läs mera om Mina Kanta-sidorna.