Prislista

Äldrevård på bäddavdelning

Pris/dygn
må-lö
Pris/dygn
lö-må
Lättare sjukhusvård
åldringar som delvis klarar sig själva
445 €
535 €
Sjukhusvård
grundvård för bäddpatienter, patienter som ligger inne för undersökning, terminalvård
545 € 655 €
Anhöriges övernattning
175 € 175 €
Timpris på bäddavdelningen (max. 6 h) 85 €/h  

 
 I vårddygnsavgiften ingår:

  • bäddplats
  • sjukhusmåltiderna
  • den vård som vårdpersonalen ger

Vårddygnen faktureras så att dygnet byts kl. 12.00 på morgonen. Intagningsdagen räknas som ett dygn utom i fall då patienten utskrivs före kl. 15.00, då faktureras enligt timpris 80 €/t. Ifall patienten utskrivs efter kl. 12.00 men före kl. 18.00 faktureras enligt timpriset 80 €/t (timpriset gäller sjukhusvård).

   
Kansliavgift på 16,95 € tillkommer. Priserna inkluderar inte laboratorie- eller röntgenundersökningar, fysikalisk vård samt andra möjliga undersökningar. Lönekostnaderna för privatskötare faktureras skilt.
För en bokad men oanvänd bäddplats debiterar vi en avbokningsavgift. Ifall annulleringen sker efter kl. 15 föregående dag debiteras för ett helt dygn. Ifall annulleringen sker senast tre dagar före planerad ankomst, debiteras hälften av priset på ett dygn.