Prislista
Hyposensibilisering av allergier
Pris
Mottagning hos specialist, 30 min 156,00 € 
Mottagningsbesök hos Egenskötaren, påbörjandet av tablettvården
I priset ingår inte den receptbelagda tabletten som köps på apoteket.
50,00 € 

Specialister
 
Hjerppe Anna, Specialist i hudsjukdomar och allergologi  
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 26,30 €. Kanta-avgiften är 2,70 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.