Prislista
Vitaminmätningar Pris
Mätning av D-vitaminhalten

80 €

Mätning av B-12 vitaminhalten
50 €
Till priserna tillkommer 16,95 € utom med remiss utskriven av Eira sjukhus läkare.