Prislista
Patientavgift med HNS-servicesedel, starroperation Pris
Starroperation med monofokal lins, patientens självrisk 106,10 €

Självrisken inkluderar

  • operation med högklassig monofokulär lins
  • ögonkirurgens förundersökning på operationsdagen
  • de undersökningar som krävs vid val av linsen
 
Eventuella tilläggstjänster ersätter HNS servicedeln inte.