Kajan Maija

Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar
Examen:ML
Specialiteter:Gynekologi
Språkkunskaper:Finska, Engelska
Tjänster:Gynekologi för unga
Hormonbehandling
Papa-prov (cervixcytologiskt prov)
Papillomvirusundersökning
Specialist för Hälsoklubb för kvinnor
Urininkontinens
Gynekologi
Boka tid till specialist