Laasonen Leena

Radiolog
Examen:Docent i radiologi
Specialiteter:Radiologi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Jag är docent och specialläkare i radiologi. Före min pensionering tjänstgjorde jag som avdelningsöverläkare vid HUS och skötte professuren i radiologi det sista året. Jag ansvarar för strålskyddet på Eira Sjukhus. Jag tolkar nativbilder och mammografibilder samt gör ultraljudsundersökningar och ultraljudsstyrda ingrepp. Min forskning har under de senaste åren rört sig kring reumaradiologi och jag har även varit med i forskningsgruppen kring onkologisk virusbehandling.
Boka tid till specialist