Leivonen Marja

Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Examen:Medicine och kirurgie doktor
Specialiteter:Gastroenterologi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Mottagning:Eira läkarstation
Boka tid till specialist