Leivonen Marja

Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Examen:Medicine och kirurgie doktor
Specialiteter:Gastroenterologi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Tjänster:Fetmatklinik, Överviktskirurgens mottagning, Gastroenterologi
Boka tid till specialist