Rajecki Maria

Under specialisering i gynekologi och obstetrik
Examen:Medicine doctor
Specialiteter:Gynekologi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska, Franska
Tjänster:Gynekologi för unga, Gynekologisk ultraljudsundersökning, Hormonbehandling, Hälsoklinik för kvinnor, Papa-prov (cervixcytologiskt prov), Papillomvirusundersökning, Urininkontinens, Gynekologi
Boka tid till specialist