Hjälp för alkoholproblem av rehabiliteringskursen

Stress på arbetet, relationsproblem, kriser av olika slag och t.o.m. framgång kan leda till för stort bruk av alkohol.
Att slappna av genom att dricka har nästan blivit ett tvångsbeteende och detta oroar anhöriga och framför allt en själv.

 

följande intensivdagar:

Fredag 25.1.2019 kl. 17-20 och
lördag 26.1.2019 kl. 12-17

 

Anmälning

Eira läkarstation, tidsbeställning tfn 09 1620 570

 

Rehabiliteringsmetoderna och hur de förverkligaS

Rehabiliteringskursen samt den därpå följande självhjälpskursen baserar sig på kognitiv beteendeterapi.
Under rehabiliteringen finns möjlighet att besöka addiktionsläkare eller psykiater för stöd.

 

Kursen strävar efter att

  • ge kännedom om alkoholmissbruk
  • erbjuda redskap att frigöra sig från missbruket
  • ge en själv möjlighet att bearbeta sitt missbruk

 

Kursens innehåll och program

  • redskap till förändring samt föreläsningar
  • grupparbeten
  • skriftliga uppgifter
  • diskussioner i grupp
  • man binder sig att vara utan alkohol under kursen

Under rehabiliteringen finns möjlighet att besöka addiktionsläkare eller psykiater för stöd.

 

Plats

Eira sjukhus, Skepparegatan 29, 00150 Helsingfors, konferensrum, 3a vån.

 

3 månaders självhjälpsgrupp

Efter rehabiliteringskursen fortsätter en tre månaders självhjälpsgrupp.

Innehåll:
Gruppen leds alltid av en utbildad person.
I gruppen för man en fri dialog.

Självhjälpsgruppen samlas en gång i veckan, onsdagar kl. 17-18.30.

Gruppen leds av Inka Kasurinen


Tilläggsuppgifter ger Jussi Kinnunen, tfn 041 511 5678

Rehabiliteringskursens ledare
Kinnunen Jussi Addiktionsterapeut, sexualterapeut Boka tid
Prislista
Missbruk- och beroendeterapi Pris
Tre månaders rehabiliteringsprogram vid alkoholmissbruk
Inkluderar 2 dagars terapikurs och självhjälpsgrupp under 3 månader

Avgiften bör betals i förväg och kvitto över betalningen bör uppvisas till kursledaren då kursen börjar.
1250  
Självhjälpsgrupp
Fortsättningsprogram till rehabiliteringsprogrammet.
Avgiften betalas i förväg.
450 €/3mån
Sagts i den ledda självhjälpsgruppen

"Jag har varit nykter i 8 månader och ångrar mig inte alls."

"I gruppen kan jag vara mig själv och kan varva ner mig från vardagens stress."

"Jag skäms inte längre då jag hör att andra har likadana problem."

"Jag har inte skrattat så gott på länge."