På Eira sjukhus finner du specialister i ortopedi som har lång erfarenhet av artroskopering. Vi har gjort titthålsoperationer i nästa alla leder med flera års erfarenhet. Boka nu mottagningstid till en ortoped behändigt via vår nätbokning.

Höftartroskopi

Smärta i höftleden som kan bero på t.ex. olycksfall eller ansträngning behandlas ofta med artroskopi. Höftartroskopi görs även bl.a. för att putsa leden, men också för att åtgärda meniskskada i höftet.

Vid en långt framskriden artros har man ingen nytta av artroskopi, då blir det fråga om en höftprotesoperation. Läs mera om ledprotesoperationer här.  

Dagkirurgisk operation

Ledprotesoperationerna av höftleden görs antingen i spinalbedövning eller anestesi. I normala fall är det fråga om ett dagkirurgiskt ingrepp, dvs. patienten får gå hem redan samma dag.

Fysioterapin är av stor betydelse vid rehabiliteringen

Patienten får med sig kryckor vilka bör användas enligt läkarens och fysioterapeutens direktiv.

Under konvalescenstiden är fysioterapin av stor betydelse. På Eira sjukhus ansvarar fysioterapeuterna för din rehabilitering.

vid rehabiliteringen är det viktigt att påbörja vid rätt tidpunkt, då blir tillfrisknandet snabbare. Rehabiliteringen planeras individuellt. Det bästa resultatet nås då patienten själv är aktiv och motiverad att träna.

Tillfrisknandet efter artroskopi

Tillfrisknandet efter en höftartroskopi sker i allmänhet långsammare än t.ex. efter en knäartroskopi. Patienten är arbetsoförmögen ca 4-6 veckor.

Knäartroskopi

I knäleden utförs redan nästan alla andra operationer artroskopiskt utom protesoperationen.

Ont i knäet utan speciell skada

De vanligaste orsakerna att få ont i knäet utan att ha skadat det är:

- förslitning av menisken

- förslitning av broskytorna

I första hand behandlas dessa konservativt, i allmänhet enligt fysioterapeutens direktiv. Om detta inte hjälper bör man konsultera ortopeden på nytt.

Artroskopisk behandling av knäskador

De vanligaste artroskopiska ingrepp vid knäskador är:

- reparation av menisken

- operation av främre korsbandsruptur

Meniskskadorna kan nuförtiden repareras artroskopiskt. Små rupturer behandlas med att ta bort den trasiga delen av menisken och bevara de friska delarna. Framförallt hos unga patienter försöker man reparera meniskrupturerna antingen genom att sy eller använda meniskstift.

Den vanligaste idrottsskadan är vridning av knäet. Dessa förkommer också vid konditionsträning. Då skadas i allmänhet det främre korsbandet. korsbandsskadorna kan nuförtiden behandlas med artroskopi.

Ett skadat korsband behöver inte nödvändigtvis opereras, men ifall patienten är en aktiv idrottare eller ifall knäet ger efter är det skäl att reparera skadan.

DET ÄR VIKTIGT MED REHABILITERING EFTER OPERATIONEN

Fysioterapin spelar en stor roll under rehabiliteringen. På Eira sjukhus ansvarar utbildade fysioterapeuter över din rehabilitering. Det är viktigt att rehabiliteringen påbörjas i rätt tid för att tillfrisknandet skall ske så snabbt som möjligt.
Rehabiliteringen planeras individuellt. Det bästa resultatet uppnås då patienten själv är aktiv och motiverad att träna.

 

Artroskopi av vristen

Artroskopi av vristen är den vanligaste behandlingsformen efter långvariga smärttillstånd som uppstått i samband med fotledsvrickning.

ORSAKER TILL VRISTSMÄRTOR

 • vrickning av vristen
 • inflammation av senskidan
 • inflammation av ledkapseln
 • inflammation av akillessenan
 • artros
 • hälsporre (plantar fasciit)
 • gikt
 • felbelastning av vristen och fotleden

Vrickning är en typisk åkomma för idrottare i alla åldrar. I Finland stukar eller vrickar ca 500 personer sin vrist varje dag. Häften av åkommorna sker då personen idrottar.

Vrickningen sker i allmänhet så att foten vrids inåt och ledbanden på yttre sidan av vristen blir skadade. Förutom denna vridningsskada kan ledbrosket, ledkapseln eller senan skadas.

Akutvården av en stukad fot

 • foten i högläge (ovanför hjärthöjd)
 • tryckförband
 • behandling med kyla

För att minska svullnaden är det bra att undvika att gå eller stå upprätt under längre stunder under några dagar.

Ifall vristen sväller ordentligt upp eller det tar ont när man stiger på foten är det skäl att uppsöka en läkare. I samband med besöket undersöker läkaren skadan och oftast tas det en röntgenbild. I början kan man behöva kryckor.

Operation är sällan nödvändig

Ledbandsskador i vristen behandlas med vriststöd och tidig belastning av foten. I praktiken behöver man inte operera akuta försträckningsskador i vristen. Vriststöd används 3-6 veckor dagligen och därefter 2-3 månader vid motion och idrott.

Vristen rehabiliteras med hjälp av övningar som tränar vristen och musklerna som rör på fotbladet. Handledning av fysioterapeut är ofta nödvändig.

Ledbandsskadorna läks inom ett par månader.

Följdskador bör undersökas noggrant

Normalt återställs vristen inom sex veckor. Om återhämtningen tar mer än sex veckor kan det bero på en följdskada, såsom en broskskada eller en senbristning. Det kan fortsätta att värka i vristen. Den kan även vara svullen eller kännas som om den viker sig och är lös. Då räcker det för det mesta att en ortoped undersöker båda vristerna och utreder patientens symptombild noggrant. Tilläggsundersökningar kan göras med magnetundersökning (MRI) eller datortomografi (CT). Därtill avgörs rehabiliteringsbehovet.

Operation kan behövas vid långsam återhämtning

Om vristen fortsätter att uppvisa symptom bör man emellertid uppsöka en ortoped för att utreda orsaken till besväret.

Broskskador i vristen, senskador, skador i ledkapselns fästen samt upprepade stukningar kan behandlas med en korrigerande titthålsoperation av vristen.

Efter operationen bör stödstövel användas under 4-6 veckors tid och efter det ett vriststöd; efter en titthålsoperation är läkningen snabbare.

Skulderledskirurgi

I skulderleden kan finnas olika graders åkommor, allt från smärta till bristning av senplattan under skulderleden (rotator cuff). Behandlingsformen väljs alltid tillsammans med patienten. Man strävar efter att först undersöka vilka möjligheter det finns för rehabilitering och först efter det avgör man ifall en operation behövs.

Smärta i axeln eller ruptur i rotator cuff

Tillfälliga smärtor åtgärdas i allmänhet med konservativt. T.ex. inflammation i axelns slempåse rehabiliteras.

Ständig värk i axeln kräver i allmänhet operation och så även rotatorcuffruptur. Ifall man inte kan höja handen åt sidan efter tre veckor bör man snabbt söka vård eftersom muskeln förtvinar med tiden och därefter är det svårt att återhämta muskelstyrkan.

Mellan dessa två ytterligheter finns olika besvär där behandlingsmetoden väljs individuellt. Man strävar till att först rehabilitera, om möjligt, först efter det funderar man på operation.

Typiska skador i axelleden

 • inflammation efter olycksfall
 • rotatorcuffruptur
 • olika inre skador

Axelledsoperationer

Vanligaste axelledsoperationer är ingrepp där man vidgar utrymmet mellan skulderbladet och överarmsbenet, samt korrigeringsoperationer vid axelluxation (axeln ur led).
Eira sjukhus är ett av Finlands ledande privatsjukhus inom artroskopisk kirurgi. Vi har till vårt förfogande den bästa expertisen och tekniken.

Våra ortopeder fastställer diagnosen på din skada och du får vård utan att behöva köa. Till den helhetsomfattande vårdkedjan hör vid behov övernattning på vår trivsamma bäddavdelning samt namngiven fysioterapeut som hjälper till att påbörja din rehabilitering.

Våra ortopeder som har specialiserat sig på titthålskirurgi
Kaartinen Esko Specialist i ortopedi och traumatologi Boka tid
Lepistö Jyri Specialist i ortopedi och traumatologi Boka tid
Välimäki Ville-Valtteri Specialist i ortopedi och traumatologi Boka tid

Titthålskirurgi på Eira sjukhus med flera års erfarenhet

Boka nu mottagningstid till våra specialister i ortopedi

Eira sjukhus ortopeder hör till de främsta och erfarna i Finland och utför operationer med hjälp av de nyaste metoderna.

Boka tid till mottagning!

Följande lediga tider till ortoped
tis 20.11
08:20
20 min
Kaartinen Esko
Specialist i ortopedi och traumatologi
Eira läkarstation
tis 20.11
08:40
20 min
Kaartinen Esko
Specialist i ortopedi och traumatologi
Eira läkarstation
tis 20.11
09:40
20 min
Kaartinen Esko
Specialist i ortopedi och traumatologi
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
Ortopedi, artroskopiska ingrepp Pris Eiras Hälsokonto*
Mottagning hos ortoped
från 99 €  
Vrist    
artroskopi, narkos från 3255 €   278,20 €/mån
ledbandsoperation, narkos från 4182 €   355,80 €/mån
Knä    
artroskopi i lokalbedövning från 1975 €  171,50  €/mån
artroskopi i spinalbedövning / allmän anestesi
från 2932 €  251,30  €/mån
reparation av främre korsbandet,  i spinalbedövning från 5283 €  447,20  €/mån
Höft    
artroskopi med mindre ingrepp från 5943 €  502,20 €/mån
Skulder    
artroskopi med ingrepp från 3575 €  304,80 €/mån
operation av skulderledens rotator cuff från 5699 €  481,80 €/mån
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer. Priserna inkluderar inte laboratorie- eller röntgenundersökningar.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar uppläggnings- och administrationsavgift 83 €).