Sakkunnig personal och unika rum

Eira sjukhus bäddavdelning erbjuder varm och lugn omvårdnad i hemtrevlig och trygg miljö. Till en bekantplats med yrkeskunnig personal är det alltid lätt att komma tillbaka vid behov.

På bäddavdelningen finns det även möjlighet till långtidsvård. Våra inneboende tar ofta med sig sina käraste möbler och bor hemtrevligt och tryggt hos oss. De flesta rummen är enkelrum, men vi har även dubbelrum för t.ex. ett par. Vänner och bekanta är alltid välkomna. Besökstiderna är fria.

Kontakta vår bäddavdelning

Tveka inte att ta kontakt.

Hör dig för om lediga platser eller beställ en broschyr.

Fabriksgatans bäddavdelning, tfn 09 1620 200 eller baddavdelning@eirasjukhus.fi

Prislista

Äldrevård på bäddavdelning

Pris/dygn
må-lö
Pris/dygn
lö-må
Lättare sjukhusvård
åldringar som delvis klarar sig själva
450 €
555 €
Sjukhusvård
grundvård för bäddpatienter, patienter som ligger inne för undersökning, terminalvård
550 € 655 €
 Krävande bäddavdelningsvård
650 €
755 €
 Intensifierad sjukhusvård
850 €
955 €
Anhöriges övernattning i samma rum
185 € 185 €
Timpris på bäddavdelningen (max. 6 h) 90 €/h  

 
 I vårddygnsavgiften ingår:

  • bäddplats
  • sjukhusmåltiderna
  • den vård som vårdpersonalen ger

Vårddygnen faktureras så att dygnet byts kl. 12.00 på morgonen. Intagningsdagen räknas som ett dygn utom i fall då patienten utskrivs före kl. 15.00, då faktureras enligt timpris 90 €/t. Ifall patienten utskrivs efter kl. 12.00 men före kl. 18.00 faktureras enligt timpriset 90 €/t (timpriset gäller sjukhusvård).

   
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer. . Priserna inkluderar inte laboratorie- eller röntgenundersökningar, fysikalisk vård samt andra möjliga undersökningar. Lönekostnaderna för privatskötare faktureras skilt.
För en bokad men oanvänd bäddplats debiterar vi en avbokningsavgift. Ifall annulleringen sker efter kl. 15 föregående dag debiteras för ett helt dygn. Ifall annulleringen sker senast tre dagar före planerad ankomst, debiteras hälften av priset på ett dygn.
Fråga mera om Eiras bäddavdelningstjänster!
Namn
Telefon
E-post
Meddelande