Be om en offert

Be oss om en offert, vi berättar gärna mer om Eiras företagshälsovård!

Vänligen ta kontakt med Eiras företagshälsovård, företagshälsovårdare Natascha Wrede tfn 1620 508 eller per e-post på adressen info.tyoterveyshuolto@eiransairaala.fi. Du kan också välja att lämna ett meddelande via blanketten längre ner på sidan!

Företagshälsovårdens tjänster uppdelas i två klasser, den lagstadgade företagshälsovården och en frivillig företagshälsoinriktad sjukvård. Den lagstadgade företagshälsovården är förebyggande och fokuserar på att uppehålla arbetsförhet. Inom sjukvården sköter man sjukdomar som hänför sig till arbetet eller arbetsprestation.

 

kostnaderna för företagshälsovård

Kostnaderna är uppbyggda av en årlig serviceavgift som baserar sig på antalet anställda samt avgifter för olika tjänster enligt vår prislista. Rapporter om kostnader och sjukfrånvaro utarbetas för företaget enligt en separat överenskommen tidtabell.
  

FPA ersätter kostnader

Arbetsgivaren kan ansöka om ersättningar för kostnader för företagshälsovården hos FPA. Storleken på ersättningen som utbetalas av FPA beror på tjänsternas innehåll:

  • FPA ersätter 50–60 procent av kostnaderna för lagstadgad företagshälsovård, upp till ett utgiftstak. År 2016 var utgiftstaket 169,00 €, varav ersättning 84,50 – 101,40 € (företag med fler än 10 anställda).
  • Kostnader för sjukvård hos allmänläkare ersätts till 50 procent upp till FPA:s utgiftstak. År 2016 var utgiftstaket 253,40 €, varav ersättning 126,70 € (företag med fler än 10 anställda).
  • Arbetsgivare (och företagare) får uppgifter som behövs för att söka ersättning av företagshälsotjänstens leverantör. Kostnader som överskrider FPA:s utgiftstak kan avdras i beskattningen.

 

Maximibeloppen (€/år)

Kostnadernas maximibelopp (€/år)

   50 %  60 %
 Maximibelopp per arbetstagare (minst 10 arbetstagare)
 Ersättningsklass I  169,00 84,50 101,40
 Ersättningsklass II  253,40 126,70  -
 Maximibelopp per arbetsgivare (högst 9 arbetstagare)
 Ersättningsklass I  1690,00 845,00 1014,00
 Ersättningsklass II  2534,00 1267,00  -

Företagare har nytta av företagshälsovårdens tjänster

Enligt undersökning upplever företagare att de har nytta av företagshälsovården, framför allt av de regelbundna hälsokontrollerna och möjligheten att snabbt och behändigt få tillgång till sjukvård. Arbetstagarnas sjukledigheter minskar tack vare företagshälsovården.

-    Arbetshälsoinstitutets undersökning, Palmgren 2015

Prislista
Prislista för vanliga åtgärder och undersökningar inom företagshälsovården Pris
Serviceavgift per person/år 39,50 €
Serviceavgift för ensamföretagare / år 79,00 €
Lagstadgad företagshälsovård (fakturering per påbörjad 15 min)  
Företagshälsovårdare 81,00 €/h 
Företagsläkare 159,00 €/h 
Arbetshälsopsykolog 135,00 €/h 
Företagsfysioterapeut 86,00 €/h 
Cykelergometertest
Inkl.kartläggning av hälsotillståndet hos företagsfysioterapeuten, en 20 min. test, personlig feedback både skriftligt och muntligt.
nu 99 €
Cykelergometertest + test av muskelstyrkan nu 149 €
Sjukvård med betoning på företagshälsovård  
Företagsläkare, 20 min 53,00 €
Företagsläkare, 30 min 79,50 €
Företagsläkare, 45 min  119,50 €
Företagsläkare, 60 min 159,00 €
Telefon/e-postkonsultation 26,70 €/15min
Företagshälsovårdare, 20 min 29,00 €
Företagshälsovårdare telefon/e-post 21,90 €/15min
   
Vanligaste laboratorie- och röntgenundersökningar
Hinta
Pvk+t  Liten blodbild+trombocyter
La  Sänkan
CRP  Inflammationsvärde
fP-Gluk  Blodsocker efter fasta
S-TSH  Sköldkörtel
S-Alat  Lever
S-Krea Njure
39,50 €
15,50 €
38,50 €
31,50 €
64,50 €
34,00 €
34,00 €
Arbetstagarens undersökningspaket
inkluderar liten blodbild + trombocyter, helhetskolesterol-HDL-LDL, blodsockervärdet, levervärdet, njurvärdet, GT alkoholuppföljning
98,50 €
U-kemseul  Stixundersökning av urin
U-bak.vilj  Bakterieodling av urin
Ps-StrAg  Streptokockodling av svalget (snabb)
18,50 €
27,50 €
32,00 €
Röntgen ländrygg
Röntgen näsans bihålor
Röntgen lungor, thorax
111,00 €
110,00 €
116,50 €
Namn
Telefon
E-post
Meddelande