företagsfysioterapeuten förebygger och rättar till problem

I arbetsbeskrivningen för en företagsfysioterapeut ingår huvudsakligen att förebygga och rätta till funktioner. För enskilda arbetstagare, arbetsplatser eller arbetsomständigheter Företagsfysioterapeuten undersöker och bedömer den fysiska prestationsförmågan ur en arbetssynvinkel. Väsentligt är att följa med arbetstagaren på arbetsplatsen i den miljö hen rör sig i. Då man känner till den äkta arbetssituationen kan man förändra eventuella ansträngande ställningar och rörelser och minska belastningen genom att hitta en mer ergonomisk ställning som passar hen.

Företagsfysioterapeuten har kunskap och erfarenhet av olika möbler och hjälpmedel och kan assistera i val av dem.

Arbetstagarnas fysiska hälsa kartläggs genom olika hälsokonditions- och prestationsförmågetest. Vi använder bl.a. First Beat för mätning av hjärtfrekvens, muskelkonditionstest och uthållighetstest.

Vi arrangerar också föredrag och gruppverksamhet med tema inom arbetsvälbefinnande och företagshälsomotion.

 

NYTT: Cykelergometertest

Nu kan vi erbjuda cykelergometertester. Med hjälp av testet kan man uppskatta uthållighetskonditionen som är viktig för att kunna orka med vardagen. Fråga mera av vår företagsfysioterapeut.

Eiras företagsfysioterapeut
Nybacka Sandra OMI Fysioterapeut Boka tid
Sundman Helene Fysioterapeut, företagsfysioterapeut Boka tid
Följande lediga tider
fre 14.12
10:00
1 h 0 min
Nybacka Sandra
OMI Fysioterapeut
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Läs mer!
Firstbeat-välmåendeanalys

Är arbetsbördan och återhämtningen från arbetet i balans med varandra? Är konditionen tillräcklig för de krav arbetsdagen kräver? Firstbeat-metoden analyserar pulsen under tre dygn. Mätning som gjorts under normala förhållanden ger en objektiv och omfattande rapport över ditt välmående.

Läs mer