företagsfysioterapeuten förebygger och rättar till problem

I arbetsbeskrivningen för en företagsfysioterapeut ingår huvudsakligen att förebygga och rätta till funktioner. För enskilda arbetstagare, arbetsplatser eller arbetsomständigheter Företagsfysioterapeuten undersöker och bedömer den fysiska prestationsförmågan ur en arbetssynvinkel. Väsentligt är att följa med arbetstagaren på arbetsplatsen i den miljö hen rör sig i. Då man känner till den äkta arbetssituationen kan man förändra eventuella ansträngande ställningar och rörelser och minska belastningen genom att hitta en mer ergonomisk ställning som passar hen.

Företagsfysioterapeuten har kunskap och erfarenhet av olika möbler och hjälpmedel och kan assistera i val av dem. Arbetstagarnas fysiska hälsa kartläggs genom olika hälsokonditions- och prestationsförmågetest. Vi arrangerar också föredrag och gruppverksamhet med tema inom arbetsvälbefinnande och företagshälsomotion.
 

Cykelergometertest

Nu kan vi erbjuda cykelergometertester. Med hjälp av testet kan man uppskatta uthållighetskonditionen som är viktig för att kunna orka med vardagen. Fråga mera av vår företagshälsovårdare.

 

Boka tid till företagsfysioterapi

Du kan boka en tid till företagsfysioterapeut via din arbetshälsovårdare på Eira, tel. 09 1620 508.

Eiras företagsfysioterapeuter
Nybacka_Sandra.jpg Nybacka Sandra OMI Fysioterapeut, företagsfysioterapeut
Prislista
Företagshälsovårdens allmänna priser Pris
Allmänavgift person/år 53,00 €
Ensamföretagare allmänavgift/år 85,00 €
Företagsläkare, 20 min. 61,00 €
Företagsläkare, distansmottagning, 20 min.  61,00 €
Företagshälsovårdare, 20 min. 34,00 €
Företagshälsovårdare, distansmottagning, 20 min.
34,00 €

Företagsfysioterapi

 

104,00 €/h
Test av fysisk arbetskondition
 
Enkelt konditionstest 60 min.
- inkl. rörlighet i rygg och skuldra, balans, gripkraft, mätning av muskelstyrka i rygg och mage samt benen.
  104,00 €
Omfattande konditionstest 90 min.
- inkl. enkelt konditionstest samt cykelergometertest.
197,00 €

Specialister
 
Popov Pia-Maria, ansvarig företagsläkare
Kokko Marja, företagshälsovårdare
Wrede Natascha, ansvarig företagshälsovårdare
Godenhjelm Helena, psykolog, företagspsykolog
Maatela Marina, arbetshälsopsykolog, Psykoterapeut
Nybacka Sandra, OMI Fysioterapeut, företagsfysioterapeut