Företagsfysioterapeuten främjar anställdas fysiska arbetsförmåga

En företagsfysioterapeut arbetar som sakkunnig för fysisk arbetsförmåga och -belastning, och strävar i första hand till att undersöka, utvärdera och främja den fysiska funktionsförmågan ur ett arbetsperspektiv.

Hen ger råd och behandlar problem i stöd- och rörelseorganen och tar fram olika lösningar för att förebygga och behandla sjukdomar för den enskilda anställda, en bredare arbetsgemenskap eller för arbetsförhållanden.

 

En trivsam mottagning på Eira

Företagsfysioterapeutens mottagning på Eira är i 5 våningen, där det även finns ett utrymme för vägledning av praktiska övningar i främjandet av den fysiska funktionsförmågan.
Arbetstagarnas fysiska hälsotillstånd kartläggs med hjälp av fysioterapeutens grundläggande intervju och olika prestationstester.

 

Även flexibla arbetsplatsbesök

Vi gör även arbetsplatsbesök hos våra kundföretag där vi guidar och rådgör arbetstagarna i val av lämplig arbetsutrustning, lämpliga arbetsställningar, arbetssätt och -rörelser.
En väsentlig del är att övervaka medarbetaren på arbetsplatsen i egen miljö. När man känner till den verkliga arbetssituationen kan man korrigera eventuella belastande arbetsställningar och rörelser och minska belastningen även i förebyggande syfte, genom att hitta de mest lämpliga ergonomiska lösningarna för hen.

Om arbetstagaren har konstaterats behöva specialglasögon/datorglasögon mäter och anpassar vår företagsfysioterapeut arbetsstationens ergonomi för att främja synförmågan före man söker sig till en optiker. Företagsfysioterapeuten hjälper även till vid planering och anskaffning av nya arbetsutrymmen och utrustning för att förbättra ergonomiska arbetsförhållanden.

För att främja arbetsgemenskapens välbefinnande och hälsa hjälper vår företagsfysioterapeut genom att ge skräddarsydda utbildningar och föreläsningar. För mera information om dessa kan du ta kontakt via kontaktformuläret längst ner på denna sida.

Läs mera om företagsfysioterapeutens tjänster

Hur kommer jag på företagsfysioterapeutens mottagning?

Boka en tid till företagsläkaren före första mottagningsbesöket . Du kan också boka en tid till företagsfysioterapeuten via din företagshälsovårdare.
De överenskomna påföljande besöken kan du boka direkt via vår nätbokning.

Hur får jag hjälp med ergonomin?

Arbetsgivare
Behovet av en kontroll av arbetsergonomin uppstår ofta när ett symtom i stöd- och rörelseorganen uppstår, när en potentiell riskfaktor upptäcks eller när arbetsutrustning behöver förnyas.

Även då man planerar en ny arbetsmiljö och vid inköp av möbler rekommenderar man att ta arbetsergonomin i beaktande i förebyggande syfte för att undvika felköp eller efterföljande korrigeringsjobb beträffande ergonomin.

Ofta görs en ergonomisk undersökning på arbetsplatsen redan utifrån de fakta som framkommer i den grundläggande arbetsplatsundersökningen. Dessa kan vara t.ex. fysiskt tungt och ensidigt belastande arbete som medför risker för stöd- och rörelseorganen.
När behovet av ett ergonomiskt arbetsplatsbesök uppstår kan du kontakta din egen Eira företagshälsovårdare eller direkt med vår företagsfysioterapeut genom att fylla i kontaktformuläret längst ner på denna sida.


Arbetstagare
Behovet av en kontroll av arbetsergonomin uppstår ofta då en arbetstagare får symtom i stör- och rörelseorganen, vid upptäckt av en möjlig riskfaktor eller man får behov av förnyad arbetsutrustning.
När det uppstår problem med ergonomin, skall du först vara i kontakt med din arbetsgivarrepresentant och sedan med din egen Eira företagshälsovårdare eller direkt med vår företagsfysioterapeut genom att fylla i kontaktformuläret längst ner på denna sida.


Hur får jag hjälp för anskaffning av arbetsglasögon?

Särskilda arbetsglasögon brukar bli aktuellt vid 50 års ålder om personens aktuella glasögon inte fungerar för arbete vid datorskärm. Kontakta i så fall först din Eira företagshälsovårdare.
Efter detta kommer företagsfysioterapeuten enligt överenskommelse för att kontrollera arbetsplatsens ergonomi och om dina glasögon fortfarande inte fungerar får du en remiss till en optiker.

NOTERA! Dina glasögon måste vara uppdaterade innan ergonomikontrollen.

Främjande träning för arbetsgemenskapens välmående

I samarbete med arbetsplatsen deltar företagsfysioterapeuten även i planering och håller utbildningar och föreläsningar om faktorer som påverkar belastningen av stöd- och rörelseorganen samt hälsa och välbefinnande.

Vid behov kan du kontakta antingen din egen Eira företagshälsovårdare eller företagsfysioterapeut genom att fylla i kontaktformuläret längst ner på denna sida.

Eiras företagsfysioterapeuter
Bomberg_Maarit.jpg Bomberg Maarit Fysioterapeut YH, företagsfysioterapeut
Namn
Telefon
E-post
Meddelande
Prislista
Företagshälsovårdens allmänna priser Pris
Allmänavgift person/år 56,00 €
Ensamföretagare allmänavgift/år 89,00 €
Företagsläkare, 30 min. 92,00 €
Företagsläkare, distansmottagning, 30 min. 92,00 €
Företagshälsovårdare, 30 min. 50,00 €
Företagshälsovårdare, distansmottagning, 30 min.
50,00 €

Företagsfysioterapi

 

109,00 €/h

Specialister
 

Popov Pia-Maria, ansvarig företagsläkare
Kokko Marja, företagshälsovårdare
Wrede Natascha, ansvarig företagshälsovårdare

Bomberg Maarit, fysioterapeut, företagsfysioterapeut
Godenhjelm Helena, psykolog, företagspsykolog
Maatela Marina, arbetshälsopsykolog, Psykoterapeut