ESWT-TRYCKSVÅGSbehandling vid vård av ortopediska sjukdomar och kroniska smärttillstånd

ESWT  fungerar enligt samma princip som apparater som använts redan i flera år för att krossa njurstenar. ESWT-apparaten siktar en elektrohydraulisk energi-impuls (tryckvåg) mot en önskvärd punkt i vävnaden under huden.

Vård kan ges bl.a. vid följande kroniska sjukdomar:

 • tennisarmbåge och golfarmbåge
 • plantarfaskit eller s.k. hälsporre
 • förkalkning eller smärttillstånd i axelleden
 • trokanterbursit
 • jumpers knee/hopparknä eller motsvarande smärttillstånd i senfästen
 • dåligt förbenade frakturer

Andra eventuella diagnoser där trycksvågsterapi kan vara indikerad är t.ex. lokala artroser (stortåns rotled, tummens rotled, ensidig knäatros), inklämningssmärta i axelleden (impingement syndrom) samt vissa smärttillstånd på akillessenan.

Under en behandling ges ca 3000 impulser/stötar och den totala behandlingstiden är ca 40 minuter. Antalet behandlingar beror på responsen men begränsas till högst 5.

Vanligen räcker det med 2-3 behandlingar för att lugna ner symptomen. Behandlingarna upprepas med två veckors mellanrum. Patienten kan gå direkt hem efter behandlingen, ingen vila behövs.


Läkaren ger en rekommendation för ESWT-tryckvågsbehandling

Tryckvågsbehandling ges först efter det man prövat på andra konservativa vårdmetoder. I vissa gynnsamma fall kan flera kortisoninjektioner och speciellt vid kroniska sjukdomar en mycket osäker operationsvård undvikas med hjälp av chockvågsterapi.

Till trycksvågsbehandling söker man sig således huvudsakligen via en klinisk undersökning och rekommendation av en ortoped, handkirurg eller fysiater.

Vi tar dock emot patienter som en allmänläkare eller företagsläkare har rekommenderat. Behandlingen utförs av en fysioterapeut som är utbildad att använda apparaturen, men ifall lokalbedövning önskas är det alltid en specialläkare som ger den.

Klara kontraindikationer för tryckvågsterapi är:

 • bakterieinfektion i området som skall behandlas
 • tumör i området som skall behandlas
 • blödningsbenägenhet
 • pacemaker
 • metall i vävnaderna i behandlingsområdet eller närliggande vävnader

Vi är även försiktiga med att ge vård i följande fall:

 • vid gummiallergi (latex-)
 • om patienten är gravid

Övriga bevisade kontraindikationer vet man inte om, men i detta skede rekommenderar vi inte behandling av ungdomar.

På Eira sjukhus ger fysioterapeuterna ESWT-behandling
Puotiniemi Tuomas Fysioterapeut, osteopat Boka tid
Följande lediga tider
tis 11.12
11:30
1 h 0 min
Puotiniemi Tuomas
Fysioterapeut, osteopat
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
Fysioterapi Pris
ESWT-tryckvågsbehandling / gång 226 €
Kansliavgift på  3,60 €/besök tillkommer.