Firstbeat mäter ditt välmående

Programmets hälsokartläggning utgår från Firstbeat-mätning av pulsintervall och bedömer kroppens belastning, återhämtning och effekterna av motion. Mätningen sker under tre dagars tid. Rapporten ger information över din stress och återhämtning, motion och energiförbrukning.

Firstbeat-välmåendeanalys lämpar sig väl bl.a.

  • för personer som lider av stress och sömnlöshet
  • idrottare
  • företagens nyckelpersoner, ledningsgrupper

 

Smidig mätning och helhetsomfattande analys

Firstbeat-mätinstrumentet och direktiv för användningen får du på Eira sjukhus. Apparaten är relativt osynlig och behändig att ta i bruk. Mätningen påbörjas den första dagen på morgonen och man bär apparaten i tre dygn. Mätningen borde ske under två arbetsdagar och en ledig dag.

Efter mätningen får du en personlig rapport och Eiras fysioterapeut ger feedback och råd på basen av mätningen.

Exempel på Firstbeat-rapporten:

Fysioterapia_firstbeat_raportti_1050px.jpg

Fråga mera och boka tid till Firstbeat- välmåendeanalysen

Fråga mera om Firstbeat-välmåendeanalysen och boka tid för att påbörja mätningen,

skicka e-post till helene.sundman@eiransairaala.fi

eller ring fysioterapeut Helene Sundman 050 5238593

OBS! Till Firstbeat-välmåendeanalysen kan man inte boka tid via nätet!

Eira sjukhus fysioterapeut som utför Firstbeat-analyser
Sundman Helene Fysioterapeut, företagsfysioterapeut
Prislista
  Pris

Firstbeat-välmåendeanalys
Inkluderar mätning, personlig rapport, feedback och direktiv..

nu 169 €  
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer.