Gynekologisk mottagning

Den vanligaste orsaken varför man söker sig till en gynekolog är mensbesvär, onormala blödningar och jästsvampsinfektion. Förutom att kartlägga problemet och det allmänna hälsotillståndet gör gynekologen en inre undersökning samt undersöker brösten. Vid behov tar man ett Papa-prov och gör en ultraljudsundersökning.

Den smärtfria ultraljudsundersökningen är speciellt motiverad i följande situationer:

  • smärtor i nedre buken
  • överlopps blodig blödning
  • vid misstanke om godartad tumör eller cancer
  • planering av skydd mot graviditet
  • barnlöshetsundersökningar
  • i början av graviditeten och under graviditetens gång

Du bokar behändigt en mottagningstid till nedanstående specialister via vår nätbokning.

Titthålsoperationer
Antalet titthålsoperationer dvs laparoskopi av gynekologiska operationer är betydligt större i Finland än i de flesta andra länderna. Förmånen med titthålsoperationer är tekniken som möjliggör att man ser operationsområdet från nära håll och tydligt. Dessutom förminskar blödnings- och komplikationsrisken vid titthålsoperationer och långvariga problem blir färre.
Laparoskopi används även vid diagnostiserande undersökning. Med den kan t.ex. endometrios hittas och behandlas i samma ingrepp.

Man utför till exempel hysterektomi som utförs pga  myomer eller blödningsstörningar med titthålsoperationer om läkemedelsbehandling eller hormonspiral inte hjälper till. Med titthålsoperationer behandlar man även äggstocksmyomer och endometriosproblem.

Du kan söka dig till en gynekologisk operation antingen via Eiras gynekologmottaging eller med remiss från din egen gynekolog.


Titthålsoperationer vid behandling av endometrios

Ungefär 10-15 procent av kvinnor har endometrios. Endometrios orsakar bl.a. mens- och samlagssmärtor samt försvårar möjligheten att bli gravid.

Enligt dagens uppfattning innebär endometrios smärtsamma växter som formats i maghålan av mensblod. De kan finnas i äggstockningar, maghinnan, i tarmen eller i urinblåsan. Växterna avlägsnas i en titthålsoperation. Efter operationen försvinner smärtorna eller blir åtminstone lindrigare. I undersökningarna har man konstaterat att då man avlägsnar t.o.m. en lindrig endometrios kan det ha en positiv påverkan i behandlingen av barnlöshet eftersom endometriosvävnaden skapar en ogynnsam omgiving för befruktningen. I samma titthålsoperation kan man undersöka om äggstockningarna är öppna.Titthålsoperationer vid avlägsning av myomer

Myomer är ofta orsaken till att livmodern avlägsnas. Även detta ingrepp kan göras med en titthålsoperation, då patientens konvalescenstid blir kort. Livmodern kan även behållas och myomer avlägsnas med hjälp av titthålsoperation ifall patienten planerar att bli gravid igen.


Urininkontinensoperationer

Var femte 35-55-årig kvinna lider av urininkontinens. Störande urininkontinens tilltar med åldern. Ca 70 % av kvinnor över 70 år lider av regelbunden urininkontinens. De viktigaste typerna av urininkontinens är ansträngnings-inkontinens, trängningsinkontinens eller en kombination av dessa.

Att uppskatta behandlingsbehovet

Det är onödigt att dölja eller skämmas för inkontinens. Det lönar sig att tala om saken med en sakkunnig gynekolog eftersom det finns effektiva behandlingar för besväret. I lindrig urininkontinens kan muskelträningen av bäckenbotten hjälpa till men urininkontinens kan även behandlas med operation.

Gynekologen väljer det rätta behandlingsalternativet baserat på intervju, gynekologisk undersökning och fastställande av muskelstyrkan i bäckenbotten. Även formen av urininkontinens påverkar valet av behandlingsalternativ.

Urininkontinensoperation vid ansträngning

Om man inte med konservativa behandlingar når ett bra resultat kan ansträngningsinkontinens opereras. Man lägger ett nätaktigt band för att stöda urinröret (TVT/TVT-O-operation). Bandoperationer görs under lokalbedövning, och långtidsresultat är goda. Vanligen försvinner besväret nästan helt. Operationen görs under lokalbedövning eller lätt nedsövning. Patienten får återvända hem samma dag efter några timmar och avlägsning av stygn behövs inte. Sjukledigheten efter operationen är fem dygn och då bör patienten undvika kraftig ansträngning.

Trängningsinkontinens

Trängningsinkontinens diagnostiseras om man får täta trängningar och sedan kissar på sig. Trängningsinkontinens kan vara relaterad till urinvägsinfektioner, tidigare urinvägs- eller
andra gynekologiska operationer, eller det kan finnas en neurologisk sjukdom i bakgrunden. Trängningsinkontinens behandlas med läkemedel som lugnar ned urinblåsan som sammandrar
sig ofrivlligt. Det finns även en ny läkemedelsbehandling som ökar blåsans kapacitet.

Behandlingen av blandinkontinens (ansträngnings- och trängningsinkontinens) beror på vilken kontinensform är dominant. Ibland behövs både operations- och läkemedelsbehandling.
OPERATIONSBEHANDLING VID FRAMFALL (PROLAPS) AV LIVMODER OCH SLIDA

Var femte kvinna har under sitt liv ett gynekologiskt framfall, dvs framfall av livmodern och/eller slidan, och av dem som genomgått förlossning t.o.m. två av tre kvinnor. Framfall är följd av bindvävssvaghet.

Bindvävssvaghet påverkas av:

-    ärftlighet
-    graviditet och förlossning
-    ålder
-    övervikt
-    rökning

Symptom på gynekologiska framfall

-    känsla av tryck och att något putar ut i bäckenbotten
-    urineringsbesvär
-    avföringsbesvär
-    återkommande urinväginfektioner
-    oförmöga att tömma urinblåsan

Ibland kan ett tydligt framfall dock vara symptomfritt, och å andra sidan kan även ett lindrigt fall av framfall orsaka besvär som stör livskvaliteten.

Behandlingsalternativ:

Lindriga framfall behandlas med bäckenbottengymnastik eller med olika stödringar som sätts in i slidan, besvärliga framfall opereras. Då man funderar på behandlingsalternativet tar man i beaktande patientens egen uppfattning om sina symptom samt gynekologens diagnos om vilken del av bäckenbotten framfallet berör.

Operationsbehandling korrigerar 70-80 % av framfallen permanent.Bröstcancer och relaterade undersökningar

Det är viktigt att var och en regelbundet undersöker sina bröst själv och vid behov ytterligare går på mammografi- och ultraljudsundersökning. Eira sjukhus stöder Rosa bandet!

Läs mer
Eira sjukhus gynekologer
Freitas Anna-Maija Under specialisering inom gynekologi och obstetrik Boka tid
Mikkola Tomi Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt urogynekologi Boka tid
Rangdell Ritva Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar Boka tid
Söderström-Anttila Viveca Specialist i kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologisk endokrinologi Boka tid
Tuomikoski Pauliina Specialist i obstetrik och gynekologi Boka tid
Följande lediga tider
tor 27.12
10:00
30 min
Freitas Anna-Maija
Under specialisering inom gynekologi och obstetrik
Eira läkarstation
tor 27.12
10:30
30 min
Freitas Anna-Maija
Under specialisering inom gynekologi och obstetrik
Eira läkarstation
tor 27.12
11:00
30 min
Freitas Anna-Maija
Under specialisering inom gynekologi och obstetrik
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
Gynekologi Pris  
Gynekologisk mottagning
Priset inkluderar inte papa-prov eller ultraljudsundersökning
från 80 €  
Gynekologiskt cellprov dvs. papa-prov 55,50 €  

Mammografi och ultraljudsundersökning av brösten

 170 €
efter FPA-ersättn. 144 €
 
Klamydiatest 50 €  
HPV-test (papillomvirus)
98 €  
Mykoplasma i genitalområdet
129 €
 
HPV + papa-prov
120 €
 
Prolapskub
52 €
 
Prolapsring
 19 €
 
Bedövning vid gynekologiska ingrepp 
20 €
 
Preventivspiral Pris
 
Hormonspiral
169 €
 
Kopparspiral
NovaT300
FlexiT

104 €
69 €
 
Insättning av preventivspiral (inkl. gynekologmottagning, ultraljudsundersökning) från 236,50 €
 
Gynekologiska ingrepp
Pris Eiras Hälsokonto*
TVT inkontinensoperation, lokalbedövning och sedation 2616 € 225,00 €/mån
Hysteroskopi i narkos från 3275 € 280,00 €/mån
Prolapsoperation på livmodern i narkos
5366 € 454,10 €/mån
Avlägsnande av livmodern i narkos 6124 €
517,25 €/mån
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer. Priserna inkluderar inte laboratorie- eller röntgenundersökningar.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar uppläggnings- och administrationsavgift 83 €).