Sömnklinik

Har du svårigheter att somna? Vaknar du ofta på natten och får inte tag i sömnen mera? Störande snarkning? Avbrott i andningen? Är du trött fast du sovit? Vill du få hjälp att sova utan mediciner?

Läs mer

Seniorklinik

Eira sjukhus Seniorklinik erbjuder personlig och välplanerad hälsovård till personer som uppnått pensionsålder och till pensionärer. Du får tillgång till husläkare, vårdplan, ett direkt telefonnummer till den ansvariga skötaren, rabatt på listpriser, förtur till bäddavdelningen samt hemläkarjour.

Läs mer

Alkoholavvänjningsklinik

På Eira sjukhus vårdas alkoholavvänjningspatienter alltid med respekt för patientens integritet. Till våra tjänster hör avvänjningsvård på bäddavdelningen, mottagning hos addiktionsläkare, specialist i psykiatri som har specialkompetens i addiktionsmedicin samt terapeut. Till våra tjänster hör också en rehabiliteringskurs och ledd självhjälpsgrupp.

Läs mer