EIRA Sjukhus är en mångårig serviceproducent för hns

Eira sjukhus är ett ansett, modernt, tvåspråkigt privat sjukhus och läkarstation i inhemsk ägo. Vi har producerat högklassig sjukvård i huvudstadsregionen i 111 år. Vi erbjuder mångsidiga kirurgiska tjänster, undersökningar och vård. Åderbråcksoperationer har gjorts av våra kirurger redan i 20 år.

Hos oss får du tid till mottagning och vård utan att köa.

Hur får jag en servicesedel?

Du får en servicesedel från HNS efter att deras specialist tagit ställning i operationsbehovet. HNS beviljar servicesedlar till patienterna beroende på hur lång kö till operation finns. Efter att du erhållit servicesedeln får du snabbt en tid för laseroperation av åderbråck på Eira sjukhus.

Patienter med servicesedel från HNS för poliklinisk undersökning och första bedömning

Kärlkirurgen på Eira sjukhus gör  en allmän klinisk undersökning samt en ultraljudsundersökning av venerna. Utgående från dessa undersökningar bedömer han vårdbehovet för eventuella fortsatta undersökningar och behandlingsmetoder.

Om du har en servicesedel från HNS för poliklinisk undersökning och första bedömning kan du beställa tid direkt till kärlkirurgens mottagning via vår nätbokning.

Eller ring vår tidsbeställning tfn 09 1620 570. 

Till mottagningen bör du ta med dig servicesedeln samt remissen från HNS.

Patienter med servicesedel från HNS för laserbehandling med värmealstrande kateter

Om du har varit på kärlkirurgens mottagning och fått servicesedel från HNS för laserbehandling av åderbråck, reservera tid för operation på nummer 09 1620 570 eller ta kontakt per e-post info.operationer@eirasjukhus.fi 

 Våra sjukskötare berättar hur du skall gå tillväga före operationen

Eira sjukhus kärlkirurger som utför åderbråcksingrepp
Alho Hanni Specialist i kärlkirurgi Boka tid
Halmesmäki Karoliina Specialist i kärlkirurgi Boka tid
Railo Mikael Specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi Boka tid
Prislista
Patientavgift med HNS-servicesedel, åderbråck Pris 
Förundersökning med HNS servicesedel
(HNS servicesedel för initial utredning och undersökning)
Inkluderar kirurgens undersökning samt ultraljudsunderökning
37,20 € 
Servicesedel för laseroperation av åderbråck
(HNS servicesedel för laserbehandling med värmealstrande kateter)
107,30 € 
Tilläggstjänster
Eventuella tilläggstjänster som inte hör till servicesedeln betalar patienten själv
Pris 
Extra stödstrumpor 80 €/par 
Anestesiläkares vård vid laserbehandling av ett ben 250 € 
Skuminjektioner i benet som ej uppfyller servicesedelns kriterier 707 €/ben

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande