Geners påverkan på medicinering (B-Farma-D)

Med farmakogenetiska test kan man förbättra effekten och tryggheten av medicineringen.

I Finland används i kliniskt bruk gentester som är nyttiga vid val av medicinering. Mediciner påverkar olika individer på olika sätt, vilket kan bero på patientens ålder, sjukdomar och samverkan mellan olika mediciner. Även patientens gener kan markant påverka effekten av medicineringen.

Resultatet av ett farmakogenetiskt test föråldras inte. Testet är en engångsinvestering i trygg medicinering för resten av livet.

BEHÄNDIGT OCH SNABBT på gentest

Du kan komma på gentest direkt till vårt laboratorium utan remiss och tidsbokning. Vi rekommenderar att du diskuterar saken med en läkare före du låter testa dig.

Testresultaten får du per post och till Omakanta-sidorna. Det lönar sig att gå igenom resultaten med den skötande läkaren.

Eira läkarstation laboratorium
Skepparegatan 29, 00150 Helsingfors
tfn 09 1620 700

Se öppettider här


Boka tid till specialistläkaren
Hölttä Eeva Specialläkare i psykiatri och geriatri Boka tid
Lindberg Otto Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare Boka tid
Lindqvist Irina Allmän läkare, geriater Boka tid
Popov Pia-Maria Företagsläkare, allmänläkare Boka tid
Tötterman Karl Johan Specialist i kardiologi och internmedicin Boka tid
Väänänen Hannu Specialist i inre medicin och gastroenterologi Boka tid
Följande lediga tider
Idag
10:30
30 min
Lindqvist Irina
Allmän läkare, geriater
Eira läkarstation
Om du är ny medlem i Seniorklubben, boka för det första besöket två 20 minuters mottagningstider. Vid behov kontakta 09 1620 570. Ta med dig en förteckning över aktuella mediciner som ordinerats dig.
Idag
11:00
30 min
Lindqvist Irina
Allmän läkare, geriater
Eira läkarstation
Om du är ny medlem i Seniorklubben, boka för det första besöket två 20 minuters mottagningstider. Vid behov kontakta 09 1620 570. Ta med dig en förteckning över aktuella mediciner som ordinerats dig.
Idag
11:30
30 min
Lindqvist Irina
Allmän läkare, geriater
Eira läkarstation
Om du är ny medlem i Seniorklubben, boka för det första besöket två 20 minuters mottagningstider. Vid behov kontakta 09 1620 570. Ta med dig en förteckning över aktuella mediciner som ordinerats dig.
Visa följande lediga tider
Prislista
Gentest  
Laktostest, DNA-undersökning (B-Lakt-D)   61 €
Geners påverkan på medicineringen  (B-Farma-D)
392 €

Test för prostatacancerrisk  (Stockholm3-test)

 532 €
Till undersökningar med remiss utskrivna av Eira sjukhus läkare uppbärs ingen kansliavgift. För övriga undersökningar tillkommer kansliavgift på 17,90 €.
Kanta-avgift på 0,95 €/besök tillkommer.