MED GENTEST FÖR PROSTATACANCER KAN CANCER DIAGNOSTIsERAS I ETT TIDIGT SKEDE

Stockholm3-testet är ett benägenhetstest för prostatacancer då helhets-PSA är förhöjt (över 1,5). Testet är avsett för 50-70-åriga män. Testet lämpar sig inte för män som redan fått prostatacancerdiagnosen eller som fått behandling för prostatacancer.

Stockholm3-testet (STHLM3) är ett blodprov med vilket man kan bedöma risken för prostatacancer noggrannare och individuellare än tidigare. Undersökningen ger en prognos om cancern är behandlingskrävande och minskar behovet av prostatabiopsi. Om STHLM3-testresultatet är negativt behöver man inte nödvändigtvis ta ett vävnadsprov, även om PSA-värdet är förhöjt.

BEHÄNDIGT OCH SNABBT på gentest

Du kan komma på gentest direkt till vårt laboratorium utan remiss och tidsbokning. Vi rekommenderar att du diskuterar saken med en läkare före du låter testa dig.

Testresultaten får du per post och till Omakanta-sidorna. Det lönar sig att gå igenom resultaten med den skötande läkaren.

Eira läkarstation laboratorium
Skepparegatan 29, 00150 Helsingfors
p. 09 1620 700

Se öppettider här


Boka tid till urologen

Aho Martti

Specialläkare i urologi, Dr Med
Examen:Urolog
Specialiteter:Urologi
Språkkunskaper:Finska, Engelska
Boka tid till specialist
Följande lediga tider
Idag
09:40
20 min
Aho Martti
Specialläkare i urologi, Dr Med
Eira läkarstation
Idag
10:00
20 min
Aho Martti
Specialläkare i urologi, Dr Med
Eira läkarstation
Idag
10:20
20 min
Aho Martti
Specialläkare i urologi, Dr Med
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
Gentest  
Laktostest, DNA-undersökning (B-Lakt-D)   61 €
Geners påverkan på medicineringen  (B-Farma-D)
392 €

Test för prostatacancerrisk  (Stockholm3-test)

 532 €
Till undersökningar med remiss utskrivna av Eira sjukhus läkare uppbärs ingen kansliavgift. För övriga undersökningar tillkommer kansliavgift på 17,90 €.
Kanta-avgift på 0,95 €/besök tillkommer.