Männens problem bör inte bagatelliseras

På Eira sjukhus får du snabbt en bedömning av en specialistläkare inom urologi vad gäller urineringsbesvär, PSA-värdet, risken för prostatacancer och andra problem bland män. Ju tidigare orsaken till problemet klarläggs, desto snabbare kan du bli av med det.

 

Regelbunden kontroll av PSA-värdet gör det möjligt att snabbare upptäcka prostatacancer redan i ett tidigt skede

PSA (prostataspecifikt antigen) är ett protein som produceras i prostatan, förhöjt värde kan tyda på prostatacancer. Regelbunden kontroll av PSA-värdet gör det möjligt att snabbare upptäcka prostatacancer redan i ett tidigt skede.

PSA-värdet kan tillfälligt stiga vid en prostatainflammation eller vid en godartad förstoring av prostatan. En konstant förhöjning av PSA-värdet tyder på prostatacancer och förhöjningen fortsätter i takt med att tumören växer.

Vi rekommenderar att över 50 åriga män årligen skulle låta testa sig.
Ifall det förekommer prostatacancer i släkten är det skäl att kontrollera värdet redan som yngre.

Observera att med PSA-testet kan läkaren inte ställa en diagnos eller utesluta prostatacancer, men ett förhöjt värde är indikation för tilläggsundersökningar.

Psa-test snabbt och behändigt

Till testet kan man komma utan remiss och utan tidsbeställning till våra laboratorier under deras öppettider:

Eira sjukhus laboratorium
adress: Skepparegatan 29, Helsingfor

Se öppettiderna här

Laboratoriets telefonnummer 09 1620 700

Prislista
Pris
PSA-testet

42,50 €

 För PSA-testet kan man gå direkt till laboratoriet under dess öppettider, remiss behövs inte. Ingen kansliavgift debiteras i samband med PSA-testet.