Det lönar sig att testa risken för hjärtinfarkt:

  • Om du i din släkt har hjärt- och kärlsjukdomar såsom koronarsjukdom eller typ 2 diabetes
  • eller det finns risk att du insjuknar i koronarsjukdom: höga kolesterolvärden, diabetes, högt blodtryck.
  • Eller du har haft känningar i bröstet, andfåddhet, trötthet eller rytmstörningar.

 

Om du lider av koronarsjukdom kan man med Hertta-testet avgöra risken för att få en ny infarkt.

Med hjälp av Hertta-testet kan man, för patienter som använder kolesterolmediciner, avgöra om behandlingen är tillräcklig med tanke på hjärtinfarkt.


NYTT - DU FÅR REDA PÅ RISKEN ATT INSJUKNA I TYP 2 DIABETES

Nu kan man med Hertta-testet också avgöra risken att insjukna i typ 2 diabetes. Ett test, två resultat.

 

Vad är Hertta, risktestet för hjärtinfarkt?

Hertta risktestet baserar sig på blodprov. Med hjälp av testet kan man mäta risken för en allvarlig hjärtinfarkt mer noggrannare än de vanligen använda kolesterolmätningarna. Med samma test kan man också mäta risken att insjukna i typ 2 diabetes.

Med hjälp av Hertta-testet kan man förutspå risken för hjärtinfarkt inom de närmaste åren (1-10 år). Låt testa dig för att få kännedom om du hör till riskgruppen för hjärtinfarkt eller om det finns en risk att du insjuknar i typ 2 diabetes. Denna vetskap hjälper dig att ändra dina levnadsvanor i god tid och minska på risken.

 

Information om hjärtattack dvs. hjärtinfarkt

Hjärtattack eller hjärtinfarkt är nekros i hjärtmuskeln på grund av syrebrist. Nekros uppkommer då blodcirkulationen i hjärtmuskeln blir blockerad. På grund av blockaden lider hjärtmuskelcellerna syrebrist och de skadas.
Ifall blockaden inte kan åtgärdas och syrebristen fortsätter, fortsätter skadorna i cellerna på några timmar och hjärtmuskeln går i nekros.

En infarkt beror oftast på en förträngning i kranskärlen. En sprickande utbuktning av en artär kan också ge en infarkt fast den varit utan symptom tidigare. Därför kan en hjärtinfarkt eller hjärtdöd vara första symptomen av kranskärlssjukdomen.

Hjärtsjukdomarna och diabetes har båda samband med ämnesomsättningen och blodomloppet. Diabetes beror på rubbad sockeromsättning där hanteringen av insulinet i kroppen försämrats. Ett högt blodsocker i kroppen ökar mångfaldigt risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

HERTTA RISKTEST FÖR HJÄRTINFARKT ENKELT OCH SNABBT

För Hertta-testet kan man gå direkt till vårt laboratorium, varken remiss eller tidsbeställning behövs.

Eira sjukhus laboratorium
adress: Skepparegatan 29, Helsingfors

Se öppettiderna här

Laboratoriets telefonnummer 09 1620 700

Prislista
Pris

Risktest för hjärtinfarkt – Hertta

 125 €
Man kan gå till laboratoriet under dess öppettid utan läkarremiss- ingen FPA ersättning. Ingen kansliavgift uppbärs för testet.