Det lönar sig att testa risken för hjärtinfarkt:

  • Om du i din släkt har hjärt- och kärlsjukdomar såsom koronarsjukdom eller typ 2 diabetes
  • eller det finns risk att du insjuknar i koronarsjukdom: höga kolesterolvärden, diabetes, högt blodtryck.
  • Eller du har haft känningar i bröstet, andfåddhet, trötthet eller rytmstörningar.

Om du lider av koronarsjukdom kan man med Hertta-testet avgöra risken för att få en ny infarkt.
Med hjälp av Hertta-testet kan man, för patienter som använder kolesterolmediciner, avgöra om behandlingen är tillräcklig med tanke på hjärtinfarkt.
 

NYTT - DU FÅR REDA PÅ RISKEN ATT INSJUKNA I TYP 2 DIABETES

Nu kan man med Hertta-testet också avgöra risken att insjukna i typ 2 diabetes. Ett test, två resultat.
 

Vad är Hertta, risktestet för hjärtinfarkt?

Hertta risktestet baserar sig på blodprov. Med hjälp av testet kan man mäta risken för en allvarlig hjärtinfarkt mer noggrannare än de vanligen använda kolesterolmätningarna. Med samma test kan man också mäta risken att insjukna i typ 2 diabetes.

Med hjälp av Hertta-testet kan man förutspå risken för hjärtinfarkt inom de närmaste åren (1-10 år). Låt testa dig för att få kännedom om du hör till riskgruppen för hjärtinfarkt eller om det finns en risk att du insjuknar i typ 2 diabetes. Denna vetskap hjälper dig att ändra dina levnadsvanor i god tid och minska på risken.
 

Information om hjärtattack dvs. hjärtinfarkt

Hjärtattack eller hjärtinfarkt är nekros i hjärtmuskeln på grund av syrebrist. Nekros uppkommer då blodcirkulationen i hjärtmuskeln blir blockerad. På grund av blockaden lider hjärtmuskelcellerna syrebrist och de skadas.

Ifall blockaden inte kan åtgärdas och syrebristen fortsätter, fortsätter skadorna i cellerna på några timmar och hjärtmuskeln går i nekros.

En infarkt beror oftast på en förträngning i kranskärlen. En sprickande utbuktning av en artär kan också ge en infarkt fast den varit utan symptom tidigare. Därför kan en hjärtinfarkt eller hjärtdöd vara första symptomen av kranskärlssjukdomen.

Hjärtsjukdomarna och diabetes har båda samband med ämnesomsättningen och blodomloppet. Diabetes beror på rubbad sockeromsättning där hanteringen av insulinet i kroppen försämrats. Ett högt blodsocker i kroppen ökar mångfaldigt risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

 

HERTTA RISKTEST FÖR HJÄRTINFARKT ENKELT OCH SNABBT

För Hertta-testet kan man gå direkt till vårt laboratorium, varken remiss eller tidsbeställning behövs.

Eira sjukhus laboratorium
Adress: Skepparegatan 29, Helsingfors
Telefon: 09 1620 700

Se öppettiderna här

Prislista
Laboratorium

Undersökningspaket

Undersökningspaket Pris

Kartläggning av hälsa, Baspaket
Innehåller:
- Blodsocker (fp-Gluk)
- Liten blodbild (B-PVK+T)
- Giktundersökning (P-Uraat)
- Njurprov (P-Krea)
- Kolesterol (fP-Lipidit) inneh. kolesterolvärdehelhet, triglycerider, LDL- och HDL-kolesterol
- Utredning av vätskebalans (P-K, P-Na)
- Levervärden (P-Alat, P-GT)

114 €

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar Pris
Alkoholkonsumtionstest 73,50 €
B12-vitamin (S-B12-TC2) 51,50 €
D-vitamin (s-D-25) 59 €
Ferritin (S-Ferrit) 46 €
Folat (fS-Folaat) 73 €
Genetiskt testpanel för medicineringens lämplighet (B-Farma-D) 404 €
Blodsocker (fP-Gluk) 24 €
Sockerbelastningstest (Pt-Gluk-R1) 74 €
Kalcium (fS-Ca) 31 €
Blodfettpaket (fP-Lipidit) 62 €
Blodbild, liten (B-PVK+T) 33,50 €
Blodbild, fullständig (B-TVK) 57,50 €
Långvarigt socker, uppföljning (B-HbA1C) 56 €
Enkel nattpolygrafi (registrering av sömn hemma)
318,00 €

Allergi-, astma och lungundersökningar

Allergi-, astma- och lungundersökningar Pris
Lungornas funktionsprov under medicinering (Pt-BrDil)
Undersökningen kräver läkarremiss
126,00 €
Spirometriundersökning 88,50 €

Gynekologiska och urologiska undersökningar

Gynekologiska och urologiska undersökningar Pris
Gynekologiskt cellprov (Pt-PAPA-1)   59 €
Testosteron (S-Testo)
90,50 €
Prostata funktionsprov (P-PSA) 45 €
Test för risk av prostatacancer (Stockholm3-test)
548,00 €

Infektionsundersökningar

Infektionsundersökningar Pris
Bakterieodling av urinet (U-BaktVi)
25,00 €
Bakterieodling ur avföringen (F-BaktVi1) 83,00 €
Borrelia antikroppar (S-BorrAg) 78,00 €
C-reaktivt protein (P-CRP) 32,00 €
Mycoplasma pneumoniae, antikroppar (S-MypnAb) 81,50 €
Salmonellaodling, avföring (F-SalmVi) 43,50 €
Streptocock A-antigentest, från svalget  (Ps-StrAAg)
34,00 €
Streptocockodling, från svalget (Ps-StrVi) 33,50 €
Svampodling, naglar, hud (Sk-SienVi) 83,00 €

Sköldkörtelundersökningar

Sköldkörtelundersökningar Pris
Sköldkörtelprov, Trijodityronin, fritt (S-T3-V)
85 €
Sköldkörtelprov, Tyreotropin (S-TSH)
53,50 €
Sköldkörtelprov, Tyroxin, fritt (S-T4-V) 53,50 €

Undersökning av könssjukdomar

Undersökning av könssjukdomar Hinta
Klamydiatest ur urinet (U-ChtrNhO)
68 €
HIV-test (S-HIVAgAb) 63 €
Klamydia- ja gonorrétest, ur urinet (U-CtGcNhO) 69 €

Undersökningar av buken, levern och njurarna

Undersökning av buken och njurarna Pris
Bukspottskörtelprov (P-Amyl) 24,00 €
Celiakipaket, snäv 36,50 €
Celiakipaket, medium 57,50 €
Celiakipaket, omfattande 78,00 €
DNA-undersökning för laktosintolerans (B-Lakt-D)
63,00 €
Hälsogranskning av magsäcken, Gastropanel (fP-GastPan) 236,50 €
Kalprotektin (F-Calpro) 106,00 €
Leverprov (P-ALAT) 24,00 €
Leverprov (P-ASAT) 24,00 €
Leverprov (P-Gt) 24,00 €
Lever- och benstomsprov (P-Afos) 24,00 €
Njurprov, Kreatinin (P-Krea) 24,00 €
Uppföljning av överkonsumtion av alkohol, Desialotransferrin (S-CDT) 81,50 €
Vätskebalansprov, Kalium (P-K) 24,00 €
Vätskebalansprov, Natrium (P-Na)
24 €

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen Pris
Hertta hjärtinfarkt- ja diabetesrisktest
180,00 €
Hjärtfilm (Pt-EKG-12) 53,00 €

EKG-långtidsregistrering Zenicor
2 veckor
4 veckor


345,00 €
395,00 €
Belastningsprov av hjärtat, belastnings-EKG (Pt-KIR-tje) 335,00 €
Hjärtats dygnsregistrering, Holter-EKG (Pt-EKG-24/48h) 335,00 €
Hjärtats dygnsregistrering, Symtom-EG (EKG, OIRE 3-6 vrk) 196,50 €
Sänka (B-La) 19,50 €
Undersökning av blodets koagulationsförmåga, Tromboplastintid (P-TT-INR) 34,00 €
Undersökning av kronisk hjärtinsufficiens (P-proBNP) 85,00 €
Riskdiagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar, herkkä CRP (S-hsCRP) 41,50 €
Riskdiagnostik av kranskärlssjukdomar (fS-LipoB) 58,50 €
Blodtryck, långtidsregistrering
345,00 €

Undersökningar av muskler och leder

Undersökningar av muskler och leder Pris
Kreatinkinas (S-CK)
38,50 €
Gikt (P-Uraat) 24 €
Reumaprov (S-RF) 38 €
Reumaprov, citrullinerade peptider, antikroppar (S-CCPAb) 55,50 €
Kanta-avgift på 1,95 €/besök tillkommer. Priset på hembesök 38 € för området Eira, Ulrikasborg, Rödbergen.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande