Gynekologi och gynekologiska ingrepp

Eira sjukhus erbjuder omfattande gynekologiska tjänster för kvinnor i alla åldrar. Hos oss hittar du flera gynekologer till vilka det går lätt att boka tid ifall någonting bekymrar dig eller du vill komma på rutinkontroll. Vi har också lång erfarenhet av gynekologiska operationer.

Läs mer

Öron-, näs- och strupsjukdomar

På Eira läkarstation finns erfarna specialister i öron-, näs- och strupsjukdomar för både små patienter och vuxna. Operationsvård och andra kirurgiska ingrepp åtgärdas lätt hos oss. Största delen av ingreppen görs dagkirurgiskt, du får gå hem redan samma dag utan övernattning.

Läs mer

Gastroenterologiska sjukdomar och operationer

På Eira sjukhus får du snabbt hjälp mot mag- och tarmbesvär. Våra erfarna läkare undersöker dina symptom och utför bråck-, gall- och tarmoperationer samt andra gastrokirurgiska ingrepp.

Läs mer

Allmänläkare

En allmänläkare kan du besöka alla vardagar, och oftast får du tid till samma dag. Allmänläkaren skriver också ut intyg på hälsotillstånd.

Läs mer

Ögonläkare

Om du har problem med synen eller ögat ser avvikande ut ska besöka en ögonläkare. Ögonläkaren diagnostiserar och sköter ögonsjukdomar och kan utreda brytningsfel och få dem korrigerade.

Läs mer

Cancersjukdomar

Cancer beror på skador i generna som cellernas egna korrigeringsmekanism inte klarar av att reparera. Cellerna kommer vilt åt att fördela sig och och kan på detta sätt sprida sig i kroppen. Då de på nytt fäster sig föds metastaser. I en cancersvulst eller tumör finns miljarder celler.

Läs mer

Urologi och urologiska operationer

På Eira sjukhus får du omfattande urologiska tjänster. Hos oss hittar du flera specialister inom urologi till vilka det är lätt och snabbt att få tid, ifall något oroar dig, du har lagt märke vid problem eller förändringar eller du vill komma på rutincheck. Vi har också lång erfarenhet av krävande urologiska operationer.

Läs mer

Inremedicin

Inremedicin omfattar sjukdomar i de inre organen, ämnesomsättningen och blodomloppet.

Läs mer

Fysiatri

En läkare med specialkompetens inom fysiatri undersöker, behandlar och rehabiliterar patienter som lider av olika sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Inom fysiatrin strävar man med andra ord efter att förbättra rörelseförmågan hos patienter som lider av fysiska begräsningar, som t.ex. beror på muskler, skelett eller nerver.

Läs mer

Psykiatri

Psykiatrin är en specialitet inom vilken man undersöker och sköter störningar inom den mentala hälsan, så som depression, humörstörningar eller ätstörningar. Psyket kan sättas i obalans av olika skäl. Att identifiera symptom och att i ett tidigt skede uppsöka vård förbättrar avsevärt förutsättningarna för att snart tillfriskna. Allt som oftast är psykiatriska behandlingar mycket effektiva.

Läs mer

Neurologi

Neurologi dvs. läran om det centrala nervsystemets sjukdomar, är en specialitet som undersöker och vårdar sjukdomar i hjärnan och nervsystemet. Till neurologiska sjukdomar räknas bl.a. demens, epilepsi, hjärninfarkt, MS, Parkinsons sjukdom, autism och Aspergers syndrom. Eira sjukhus neurologer har en lång erfarenhet av att vårda olika neurologiska sjukdomar.

Läs mer

Reumatologi

Känner du dig stel om morgnarna, har du svårt att röra på dig? Värker dina leder eller är de svullna? Reumatologi är den medicinska specialiteten som undersöker sjukdomar, värktillstånd och funktionella besvär i stöd- och rörelseorganen, i bindvävnaden och i mjukdelsvävnaden.

Läs mer

Geriatri

I och med att man åldras är det sannolikt att man drabbas av olika sjukdomar. Geriatrik är en medicinsk specialitet vars mål är att optimera åldringens funktionsduglighet. På Eira sjukhus fokuserar geriatriken på förebyggande åtgärder och behandling av sjukdomar.

Läs mer

Eira Alkohol-avvänjningsklinik

På Eira sjukhus vårdas alkoholavvänjningspatienter alltid med respekt för patientens integritet. Till våra tjänster hör avvänjningsvård på bäddavdelningen, mottagning hos addiktionsläkare, specialist i psykiatri som har specialkompetens i addiktionsmedicin samt terapeut. Till våra tjänster hör också en rehabiliteringskurs och ledd självhjälpsgrupp.

Läs mer

Hälsointyg

Om du behöver ett intyg över ditt hälsotillstånd går det bra att få ett på Eira sjukhus. De vanligaste intygen är körkortsintyg, sjömansintyg, visumintyg samt olika intyg för studier eller arbetsgivare samt hälsointyg för unga.

Läs mer

Kardiologi

Kardiologi är en medicinsk specialitet som omfattar undersökningar av hjärtat och blodcirkulationsorganen. De vanligaste sjukdomarna inom kardiologin är kransartärsjukdomar, rytmstörningar och hjärtsvikt. Det lönar sig att besöka en kardiolog om man besväras av t.ex. smärtor i bröstet eller om blodtrycket och kolesterolvärdena kroniskt är för höga.

Läs mer