Vi har flera typer av ögonlaserbehandlingar på Eira: SMILE, Lasik, Femto-Lasik och PRK.

SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) som representerar den allra nyaste teknologin inom refraktiv kirurgi. Med hjälp av denna nya teknik kan man korrigera brytningsfel utan att göra en flik i hornhinnan som förr. Det märkbart mindre såret i hornhinnan minimerar de eventuella problemen med torra ögon efter operation. SMILE-ingreppet görs med VisuMax Femtosekundlasern, tillverkad av Carl Zeiss Meditec AG.

Laserbehandlingen i ett Femto-Lasik-ingrepp grundar sig i slipning av hornhinnan med hjälp av laserpulser vars bredd är ca 0,54mm. Detta gör operationen noggrannare än tidigare. Vi har även ett övervakningssystem som följer ögats rörelser och möjliggör att laserstrålen träffar rätt.

Lasik-tekniken grundar sig i en laserbehandling under ytskiktet. Fördelen med detta är att man återhämtar sig snabbt, synskärpan kan vara nästan normal redan efter en timme efter operationen. Det tar en något längre tid för att uppnå den slutliga synskärpan.

Utförligare information finns på våra finska nätsidor.

Olika metoder för ögonlaseroperation

SMILE

 • Den senaste metoden - NYHET
 • Goda resultat
 • Goda resultat vid stora synfel
 • Inga knivar
 • Titthålskirurgi, inga lock
 • Skonsam, upplevs som smärtfri
 • Minimal påverkan på ögats känsliga yta
 • Minsta risk för torra ögon
 • Snabb konvalescens
 • Liten såryta på hornhinnan 2-3 mm
 • Endast en laser krävs
 • Kort behandlingstid (26 sekunder/ögon)

FEMTO-LASIK

 • Äldre metod
 • Goda resultat
 • Flera operationer utförda
 • Inga knivar
 • Stor såryta, 21 mm
 • Kräver operation med lock
 • Större risk för att locket lossnar vid smäll eller skada
 • Längre återläkning
 • Större risk för torra ögon
 • Det svartnar för ögonen under operation
 • Två lasrar behövs

PRK

 • Äldre metod
 • Goda resultat
 • Epitelvävnad avlägsnas med mekanisk skrapning
 • Stor såryta, 25 mm
 • Större värmevärkan
 • Långsammare läkning
 • Silmät ovat arat useamman päivän
 • Kräver bandagelins 3 dagar
 • Känslig för solljus

Förundersökning för laser- och linsoperation

Besök sjukhusoptikern för en omfattande förundersökning för att utreda om dina brytningsfel kan korrigeras med en laser- eller linsoperation. Under förundersökningen fotar och mäter sjukhusoptikern dina ögon med olika instrument för att utreda vilken metod som passar dina ögon bäst. Du förbinder dig inte till något.

Läs mer

Smile -ögonlaserbehandling

Med den nyaste SMILE-tekniken kan man korrigera brytningsfel utan att göra det traditionella snittet i hornhinnan. Ögats ytnivå förblir mer komplett och risken för torra ögon förminskas. Undersökningar påvisar att resultaten för SMILE-behandlingar är utmärkta.

Läs mer

För vem passar laserbehandlingen?

Ögonlaseroperationer passar för både när- och översynta samt personer med astigmatiska synfel. Den nedre åldersgränsen är 18 år, någon egentlig övre åldersgräns finns inte. Behandlingen lönar sig att utföra i det skede då det inte längre sker förändringar i glasögonstyrka.Personer som är över 60 år bör först besöka en ögonläkare, därefter kan vi överväga ifall en linsoperation lämpar sig bättre. Med en linsoperation är det möjligt att bli kvitt sina glasögon.

Glasögon och kontaktlinser är i många yrken och hobbyer opraktiska. Ögonlaserbehandlingen erbjuder ett alternativ till att se utan optiska hjälpmedel. Många bestämmer sig för ögonlaseroperation för att de inte längre vill bära glasögon, men inte heller klarar sig utan dem. Kontaktlinser får inte användas en vecka före förundersökningen eller operationen.

 

Ögonlaserbehandlingen passar inte om :

 • du är under 18 år
 • du har någon ögonsjukdom som t.ex. gråstarr
 • du har keratoconus (förtunnad hornhinna)
 • du är gravid eller ammar

Anvisningar för den som ska få ögonlaserbehandling

 • Kontaktlinser får inte användas en vecka innan behandlingen.
 • Alkohol får inte förtäras inom 24 h före behandlingen.
 • Sminka inte ögonen före behandlingen.
 • Ögonfransar får inte permanentförlängas eller färgas två veckor innan behandlingen och en paus på 1 månad rekommenderas efter behandlingen.
 • Undvik starka dofter, de kan skada laserteknikens funktion.
 • Du kan äta och dricka normalt före behandlingen.
 • Reservera ca 2 h för behandlingen.
 • Du kan inte köra bil direkt efter behandlingen, arrangera gärna någon skjuts hem (någon som hämtar dej, taxi, allmänna fortskaffningsmedel el. dyl.)
 • Inhandla nödvändiga ögondroppar i apoteket innan behandlingen (du får recept i samband med förundersökningen). Antibiotikadroppar bör förvaras i kylskåp.
 • Behandlingen betalas på operationsdagen efter behandlingen. Läs mer om våra betalningsalternativ.

Ögonlaserapparaturen på Eira sjukhus

Eira sjukhus urval av operationsmetoder för att korrigera brytningsfel utvidgades i januari 2013 då man införlivade ReLex SMILE, en ny metod inom ögonlaserteknik, i utbudet. Ordet SMILE står för orden Small Incision Lenticule Extraction. Med hjälp av den nya SMILE-tekniken kan man korrigera brytningsfel utan att göra en traditionell flik i ögat. Med hjälp av femtosekundlasern görs en platta dvs. ett ”minusstycke” under hornhinnan, genom att sända laserimpulser i två skikt. Plattan avlägsnas genom ett litet snitt. Därmed förblir hornhinnans ytskikt bättre intakt jämfört med den traditionella flikoperationen. Tack vare den orörda hornhinnans yta är risken för torra ögon efter ingreppet betydligt mindre med SMILE-metoden. Undersökningar visar att såväl när det kommer till exaktheten av korrigeringen av brytningsfelet samt återhämtningen är resultaten utmärkta i samband med en SMILE operation.

SMILE-operationstekniken har utvecklats av det högt etablerade tyska företaget Carl Zeiss Meditec AG. De första SMILE operationerna i Finland är utförda av vår erfarna ögonkirurg Harri Koskela. SMILE ingreppet rekommenderas speciellt för patienter som pga. sina fritidsintressen löper ökad risk för trauma mot ögat.

I samband med Eira sjukhus omfattande förundersökning kartlägger vi om SMILE metoden är den bästa möjliga just för dig. Som alternativa behandlingssätt finns våra operationsmetoder från tidigare, dvs. Femto-Lasik, LASIK, PRK och ICL.

Eira sjukhus kirurger som utför ögonlaseroperationer
Koskela Harri Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg
Koskela Kimmo Specialist i ögonsjukdomar Boka tid
Oksman Petri Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg Boka tid

Förundersökning nu 0 €

Kom och ta reda på om dina ögon kan opereras!

Optikerns förundersökning nu kostnadsfritt.

Förundersökningen tar ca 1 timme. Du kan inte använda kontaktlinser veckan innan förundersökning eller operation. Förundersökningen binder dej inte till något.

Boka tid till optikern
Prislista
SMILE-ögonlaserbehandling Pris Eira Hälsokonto*
SMILE-laserbehandling ERBJUDANDE
Kampanjpriset gäller om operationen är bokad senast 31.10.
nu 2580 € / båda ögonen
(3780 € / båda ögonen)
 221,90 €/mån
behandling av båda ögonen
Femto-LASIK- och LASIK    
Femto-LASIK-laserbehandling 1450 €/öga   248,60 €/mån båda ögonen
LASIK-laserbehandling  1450 €/öga   248,60 €/mån båda ögonen
PRK    
PRK-laserbehandling 990 €/öga    172,00 €/mån båda ögonen
Optikerns förundersökning nu 0 €  (värde 88 €)  
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer, utom vid kostnadsfri förundersökning.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning operation av båda ögonen (inkluderar uppläggnings- och administrationsavgift 83 €).
Fråga mer om Eiras tjänster!
Namn
Telefon
E-post
Meddelande