Förundersökning för laser- och linsoperation

Besök sjukhusoptikern för en omfattande förundersökning för att utreda om dina brytningsfel kan korrigeras med en laser- eller linsoperation. Under förundersökningen fotar och mäter sjukhusoptikern dina ögon med olika instrument för att utreda vilken metod som passar dina ögon bäst. Du förbinder dig inte till något.

Läs mer

Vaccineringar

Det egna vaccinationsskyddet är nödvändigtvis inte något som konstant är i tankarna, men som det lönar sig att kolla upp i god tid före en planerad resa och vid behov uppdatera.

Läs mer

Fysioterapi

Fysioterapi betonar alltid en förebyggande och hälsobefrämjande terapi för upprätthållande av rörelseförmågan. Eira sjukhus utbildade fysioterapeuter erbjuder mångsidig rehabilitering och terapi. Du kan också komma till fysioterapeutens mottagning utan remiss. Välkommen!

Läs mer

Akupunktur

Akupunktur och örtmedicin är den kinesiska medicinens mest centrala behandlingsformer. Med akupunktur kan man enligt WHO:s klassificering sköta bl.a. problem i luftvägarna, sjukdomar i ögon och mun, problem i matsmältningsorganen, neurologiska problem, muskel- och skelettproblem, nervverk, blåsbesvär, ledinflammationer och reumatism. Också gynekologiska besvär samt problem med prostata och impotens reagerar bra på akupunktur.

Läs mer

Osteopati

Osteopati är en metod inom kroppsvård i vilken det ingår manipulation av lederna och lätt avslappningsteknik av muskulaturen. Inom osteopatin ser man kroppen som en helhet och man lägger vikt vid sammanhanget mellan uppbyggnad och samverksamhet och deras interna beroende av varandra. Tack vare sin mjuka natur passar vårdformen till sin natur både spädbarn och äldre.

Läs mer

Hypnoterapi

Medicinsk hypnoterapi är psykoterapi som använder sig av hypnosmetoder. I modern hypnoterapi används dessutom metoder som är mer bekanta inom psykisk träning och coaching. Särdrag och som särkskild styrka för hypnoterapi ligger metodens sätt att utnyttja människans känsla för suggestion och att förstå dess påverkan, både som upprätthållare och eliminerare av symptom.

Läs mer

Psykoterapi

Psykoterapi är en professionellt specialiserad verksamhet, inom vilken man strävar efter att lindra eller få bort den dåliga känsla eller det problem kunden eller kunderna uppsökt psykoterapi för. Psykoterapi ges av en person som fått en speciell terapiutbildning. Till grundutbildningen kan psykoterapeuten vara psykolog, psykiater, specialsjukvårdare, socialarbetare eller teolog.

Läs mer

Näringsterapi

Legitimerade näringsterapeuter betjänar sina kunder individuellt i olika frågor som härrör sig till näring och ätande. Av hen får du pålitlig och professionell information om näring och dess betydelse för välbefinnande, hälsofrämjande och att sköta sjukdomar.

Läs mer

Rehabiliteringskurs vid alkoholmissbruk

Rehabiliteringskursen är ämnad för personer som har problem med sitt alkoholbruk. Kursen och den efterföljande självhjälpsgruppen baserar sig på kognitiv beteendeterapi. Kursen hålls på finska.

Läs mer

Medicinsk laserbehandling

Medicinsk laserbehandling är en behandlingsform med vilken man kan sköta olika kroniska och akuta besvär. Med medicinsk laserbehandling kan man behandla bl.a. smärta, spända muskler, blodcirkulation, inflammationer och hudproblem.

Läs mer

Estetiska behandlingar

Vi har lång erfarenhet av estetiska behandlingar och plastikkirurgi på Eira sjukhus.

Läs mer

Neuropsykologi

Med en neuropsykologisk undersökning evaluerar man funktioner som härrör sig till behandling av information (kognitiv prestation). Till kognitiva funktioner hör bl.a. reglering av uppmärksamhet, självkontroll av verksamhet samt funktioner som hänger ihop med minne, inlärningsförmåga, språkkunskaper och visuell uppfattningsförmåga.

Läs mer

Hälsointyg

Om du behöver ett intyg över ditt hälsotillstånd går det bra att få ett på Eira sjukhus. De vanligaste intygen är körkortsintyg, sjömansintyg, visumintyg samt olika intyg för studier eller arbetsgivare samt hälsointyg för unga.

Läs mer