INTENSIVKURSENS GRUPPTRÄFFAR I HELSINGFORS OCH VECKOSLUTSRETREAT I RASEBORG

Kursen börjar med en gruppträff var man berättar om det parasympatiska nervsystemets funktion och kartlägger deltagarnas utmaningar vad gäller bland annat stresshantering. Efter träffen på Eira sjukhus i Helsingfors följer en veckoslutsretreat i Raseborgs vackra och stärkande natur.

Deltagarna handleds med att hitta för var och en de lämpligaste sätten att aktivera det parasympatiska nervsystemet. Med hjälp av restorativ yoga-, djupt avslappnings-, självsuggestions- och meditations- övningar, ges deltagarna nycklar till att skapa vitalitet, återhämtning och en inre ro. Utöver det får man vägledning i hur man med hjälp av stresshanteringsmetoder kan minska onödig stressrelaterad hyperaktivitet i nervsystemet.

För kursdeltagarna ordnas ett gemensamt uppföljningsbesök i Helsingfors ca. en månad efter retreaten för att ge kursdeltagarna en möjlighet att ännu en gång kunna diskutera förändringar och utmaningar.

Varje kursdeltagare får ett skräddarsytt, individuellt program som tillför avslappning, återhämtning och stresshantering i vardagen. Ett centralt mål i stärkandet av det parasympatiska nervsystemets aktivitet är att själva övningarna inte skall framkallar stress utan att en kreativ och experimentell attityd bibehålls.


EN KURS I LITEN GRUPP MÖJLIGGÖR ETT INDIVIDUELLT FÖRVERKLIGANDE

Deltagarantalet för varje kurs hålls under tio för att kunna möjliggöra en individuell handledning.

Priset på 700 € omfattar två gruppmöten i Helsingfors och en retreat från fredag kväll till söndag eftermiddag i Raseborg, inklusive mat.

Logi kan ordnas i 1 – 2 personers rum i villan där kursen ordnas (begränsat antal platser) eller i traktens hotell. Logi ingår inte i kursavgiften.


Kursen kan vid behov ordnas i sin helhet även på svenska. Tilläggsuppgifter markus.sundblom@eiransairaala.fi

 

INTENSIVKURSENS LEDARE

Iiris Raipala
certifierad iyengaryoga instruktör, magister i pedagogik och danskonst, Holistic Counselor

Markus Sundblom
Doktor i medicin, hypnoterapeut, stresspecialist, magister i teatervetenskap, regissör

2020 kurser:

Tilläggsinformation: markus.sundblom@eiransairaala.fi

Tilläggsinformation och anmälning till intensivkursen

Är Parasympaticus-intensivkursen det rätta alternativet just för dig?

Du kan anmäla dig eller ställa frågor om kursen genom att vara i kontakt direkt med Markus Sundblom, han berättar gärna mera!


MD, hypnoterapeut Markus Sundblom,
e-post: markus.sundblom@eiransairaala.fi

Vid behov kan du kontakta även per telefon 050 350 9507 och lämna ett ringbud.

 
Hypnoterapi

Medicinsk hypnoterapi är psykoterapi som använder sig av hypnosmetoder. I modern hypnoterapi används dessutom metoder som är mer bekanta inom psykisk träning och coaching. Särdrag och som särkskild styrka för hypnoterapi ligger metodens sätt att utnyttja människans känsla för suggestion och att förstå dess påverkan, både som upprätthållare och eliminerare av symptom.

Läs mer
En kurs i stresshantering ger dig verktyg att hantera det allt mer hektiska arbetslivet.

Idag är det naturligt att motionera regelbundet - att ta vara på den egna fysiska konditionen har blivit en allt mer viktig del av vardagen. Att även ta vara på sitt själsliga välmående borde vara lika naturligt och accepterat som den fysiska träningen.

Läs mer
Kysy lisää Eiran palveluista
Namn
Telefon
E-post
Meddelande