Reumatiska sjukdomar

Till reumatiska sjukdomar i leder och bindvävnaden hör bl.a. ledgångsreuma och ryggradsreuma. Effektiv medicinering är det enda sättet att påverka dessa sjukdomar. Med medicineringen kan man dämpa inflammationen och lindra smärta.

Också en hälsosam kost och upprätthållande av konditionen ökar välbefinnandet och gör det lättare att leva med reumasymptomen. Du kan komma till en erfaren läkares mottagning på Eira som följer upp behandlingen i även fortsättningen. Hos oss kan alla behövliga laboratorieprov tas och också ledinjektioner kan ges vid behov.


DE Vanligaste symptomen är:

  • smärta i leden
  • svullnad och ömhet i leden
  • stela leder på morgonen
  • rodnad och hetta i lederna

De vanligaste sjukdomarna är:

  • ledgångsreuma
  • artros
  • ryggradsreuma
  • ledinflammationer
  • barnreuma
Eira sjukhus specialist i inremedicin som specialiserar sig i reumasjukdomar
Sundell Laura Specialist i inremedicin Boka tid

Boka nu mottagningstid till specialist i inremedicin

Boka tid till Eira sjukhus specialist i inremedicin som specialiserar sig inom reumasjukdomar. Hon tar hand om patienter som redan fått en reumadiagnos eller behöver konsultation för ny diagnostisering. Boka via nätet eller ring tfn 09 1620 570.

Följande lediga tider
tor 20.12
18:00
45 min
Sundell Laura
Specialist i inremedicin
Eira läkarstation
tor 20.12
19:30
30 min
Sundell Laura
Specialist i inremedicin
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
Inremedicin Pris
Mottagningsbesök, 20 min. från 72 €
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer.  Priserna inkluderar inte laboratorie- eller röntgenundersökningar.