Sköldkörtelsjukdomar

Sjukdomar i sköldkörteln är vanliga i Finland och antalet patienter ökar jämt. Funktionsrubbningar i sköldkörteln kan förekomma dvs. under- och överproduktion av sköldkörteln. En specialist i inremedicin behandlar dessa sjukdomar.
Läs mera om under- och överproduktion av sköldkörteln

Eira sjukhus sköldkörtelkirurg

Sköldkörtelns olika knölar

I sköldkörteln förekommer ofta olika sorters knölar. Det är viktigt att reda ut en exakt diagnos. Vid sidan om den kliniska undersökningen av en knöl hör också ultraljud av halsen till grundundersökningen. Ofta tar man också finnålsbiopsi av knölen i samband med ultraljudsundersökningen.

Den vanligaste är en godartad strumaknöl (struma nodosa). Då förekommer oftast flera knölar i sköldkörteln, knölarna kan ofta innehålla vätska.  

Godartade tumörer (adenom) förekommer oftast en och en.

Med finnålsbiopsi kan man inte alltid urskilja om det är frågan om struma, adenom eller elakartad tumör, varför man vid misstanke om adenom tar ännu ett kontrollprov eller avlägsnar knölen kirurgiskt.

Under senare år har antalet sköldkörtelcancer ökat världsomfattande, därför är det oerhört viktigt att hitta cancerknölen bland de godartade.

En i sköldkörtelkirurgi  insatt kirurg avgör operationsbehovet

Det slutliga operationsbeslutet gör patienten och kirurgen tillsammans. Till beslutet inverkar knölarnas storlek och patientens symptom. Sköldkörtelcancer i släkten stöder ett beslut om kirurgi. Då det är frågan om en cancertumör är vården alltid en operation. Vid en operation avlägsnas hela sköldkörteln (en total tyreoidectomi). Beroende på av vilken typ cancertumören är och hur stor den är behandlas den även med radiojod.

Funktionsrubbning och knöl i sköldkörteln

Ibland förekommer det både funktionsrubbningar och knölar i sköldkörteln. Då samarbetar inremedicinaren och kirurgen. Inremedicinaren behandlar för funktionsrubbningen och därefter opereras sköldkörteln.

Basedows sjukdom dvs. överfunktion av sköldkörteln, till vilken också hör svullnad av ögonen, behandlas nuförtiden ofta med operation. Då avlägsnas hela sköldkörteln. Genom att avlägsna sköldkörteln hämmas antikroppsreaktionen på sköldkörtelvävnaden och ögonproblemen som härrör sig från det. Även själva överfunktionen upphör då sköldkörteln avlägsnas.

Efter operationen

Genast följande dag efter att sköldkörteln opererats bort påbörjas tyroxinsubstitutionsbehandling för att undvika underfunktionssymptom. Nuförtiden kan man också påbörja tyroxinbehandling genast efter en sköldkörtelcanceroperation.

Om det är frågan om en enstaka godartad sköldkörtelknöl räcker det att man endast avlägsnar den ena sköldkörtelloben. Då finns det inte behov av tyroxinbehandling. Efter operationen undersöker patologen ännu knölen och sköldkörtelvärdena kontrolleras.

Även om man eftersträvar till att få rätt diagnos före operationen, är det möjligt att den slutliga diagnosen blir klar först då patologen undersökt provbiten.

 

tis 17.1
11:30
20min
Railo Mikael
Specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Eira läkarstation
tis 17.1
11:50
20min
Railo Mikael
Specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Eira läkarstation
tis 17.1
13:10
20min
Railo Mikael
Specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Eira läkarstation
Sök efter fler lediga tider

Boka nu mottagningstid till specialist!

Mottagningstid behändigt via vår nätbokning

Du hittar en specialist i sköldkörtelkirurgi under Kirurgi-tjänsten. Du får snabbt en tid till mottagningen!

Prislista
Sköldkörtelkirurgi Pris  
Mottagningsbesök hos sköldkörtelkirurg
110  €  
Kirurgiska ingrepp
Pris Eiras Hälsokonto*
Avlägsnande av sköldkörteln i allmän anestesi 6 700 €  565,30 €/mån
Avlägsnande av sköldkörtelns ena lob i allmän anestesi 5 450 €  461,10 €/mån
Avlägsnande av bisköldkörtelns lokala förändrig i allmän anestesi 5 450 €  461,10 €/mån
Kansliavgift på 16,95 € tillkommer. Priserna inkluderar inte laboratorie- eller röntgenundersökningar.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri delbetalning (inkluderar uppläggnings- och administrationsavgift 83 €).