Välkommen till Eira sömnklinik!

En god sömn har en stor betydelse för både vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Sömnproblemen är rätt vanliga och förekommer hos nästan alla människor någon gång i livet. Långvarig sömnlöshet eller dålig sömn är en stor risk för hälsan.  

Brist på sömn

  • försämrar koncentrationsförmågan
  • risken för olycksfall ökar då man är trött
  • försämrar motståndskraften

    

för lite sömn kan utsätta för

  • hjärt- och kärlsjukdomar
  • diabetes
  • infektioner
  • minnesstörningar.

Utan tillräcklig sömn lönar det sig inte att idrotta och sporta. Människan behöver sömn för att återhämta sig efter en ansträngning.

 Därför lönar det sig att satsa på god sömn!

Eira sömnklinik erbjuder helhetsomfattandE sömnvård

På Eira Sömnklinik får du helheltsomfattande och månsidig vård inför sömnproblem. Vi har olika specialister som är insatta i sömnproblem och vi har också till förfogande Eiras mångsidiga läkar-, laboratorie- och bäddavdelningstjänster. Vi samarbetar också med andra sakkunniga, representanter och vårdanstalter.


Vi på Eira sömnkliniken vill hjälpa dig att hitta den goda sömnen och må bra!

Det är lätt för dig att kontakta oss. Ställ gärna frågor till våra sjukskötare eller boka ett besök hos Sömnklinikens sjukskötare. Under besöket kan du tillsammans med sjukskötaren kartlägga ditt hälsotillstånd och bakgrunden till dina sömnproblem. Sjukskötaren ger dig råd för sömnen och på basen av uppgifterna får du också en rekommendation för vården. Via Sömnkliniken kan du ta blodprov, boka tider till Sömnklinikens sakkunniga och undersökningar. Under detta besök görs inga egentliga diagnoser utan vi hjälper dig att nå den goda sömnen.

 

Mottagning hos sömnskötaren nu kostnadsfritt

Boka tid till Sömnklinikens sjukskötare enkelt via nätet.

Vid det kostnadsfria första besöket kartlägger sömnskötaren hurudan din sömn är och vilka faktorer som försämrar kvaliteten på din sömn.

Eller skicka e-post till somnkliniken@eirasjukhus.fi eller ring 09 1620 750.

Boka tid
Eira Sömnklinikens sjukskötare
Heikkilä Kirsti Sömnskötare
Sundholm Kati Sömnskötare
Eira Sömnklinikens sakkunniga
Granat Simo Ansvarig addiktionsläkare, specialkompetens i addiktionsmedicin
Kinnari Teemu Specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar
Kiuru-Enari Sari Specialist i neurologi
Larsen Andreo Docent i neurofysiologi
Lindholm Tom C. Oral- och käkkirurg
Nordman Henrik Specialist i lungsjukdomar, företagsläkare, allmänläkare
Putkonen Leena Näringsterapeut
Raevuori Anu Psykiater (under specialistutbildning)
Tuomikoski Pauliina Specialist i obstetrik och gynekologi
Österman Hannele Specialist i psykiatri, specialistkompetens i addiktionsmedicin
Följande lediga tider
fre 31.3
13:00
45min
Eira läkarstation
fre 31.3
13:45
45min
Eira läkarstation
Sök efter fler lediga tider
Fråga Sömnklinikens sjukskötare
Namn
Telefon
E-post
Meddelande