En god sömn har en stor betydelse för både vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Sömnproblemen är rätt vanliga och förekommer hos nästan alla människor någon gång i livet. Långvarig sömnlöshet eller dålig sömn är en stor risk för hälsan.  

Brist på sömn

  • försämrar koncentrationsförmågan
  • risken för olycksfall ökar då man är trött
  • försämrar motståndskraften    

för lite sömn kan utsätta för

  • hjärt- och kärlsjukdomar
  • diabetes
  • infektioner
  • minnesstörningar.

Utan tillräcklig sömn lönar det sig inte att idrotta och sporta. Människan behöver sömn för att återhämta sig efter en ansträngning.  Därför lönar det sig att satsa på god sömn!

Välkommen tll Eira sömnkliniken

På Eira Sömnkliniken får du helheltsomfattande och månsidig vård inför sömnproblem. Vi har olika specialister som är insatta i sömnproblem och vi har också till förfogande Eiras mångsidiga läkar-, laboratorie- och bäddavdelningstjänster. Vi samarbetar även med andra sakkunniga, produktrepresentanter och vårdanstalter.

KOM TILL SÖMNKLINIKEN SömnSKÖTARE FÖR KONSULTATION

Under besöket kan du tillsammans med Sömnklinikens Sömnskötare kartlägga ditt hälsotillstånd och bakgrunden till dina sömnproblem. Sjukskötaren ger dig råd för sömnen och på basen av uppgifterna får du också en rekommendation för vården.

Du behöver inte själv tar reda på vilken sakkunnig du skall besöka - Sömnklinikens sömnskötare hänvisar dig till rätt person.

Under detta besök görs inga egentliga diagnoser utan vi hjälper dig att nå den goda sömnen.

 

Mottagning hos sömnskötaren nu kostnadsfritt

Vid det kostnadsfria första besöket kartlägger sömnskötaren hurudan din sömn är och vilka faktorer som försämrar kvaliteten på din sömn.
Observera att sjukskötaren inte skriver ut läkemedel.

På grund av stor efterfrågan finns för tillfället endast få tider till sömnskötarens mottagning.

Vi svarar gärna på frågor som skickats till Sömnklinikens e-post somnkliniken@eirasjukhus.fi eller lämna telefonmeddelande till sömnskötaren på nummer 09 1620 570.

Hon ringer upp dig senast följande vardag.

Boka tid
Eira Sömnklinikens sjukskötare
Heikkilä Kirsti Sömnskötare
Eira Sömnklinikens sakkunniga
Bachour Adel Specialistläkare, snarkning och sömnapne
Kinnari Teemu Specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar
Kiuru-Enari Sari Specialist i neurologi
Larsen Andreo Docent i neurofysiologi
Lindholm Tom C. Oral- och käkkirurg
Maatela Marina Arbetshälsopsykolog, psykoterapeut, psykolog
Raevuori Anu Psykiater (under specialistutbildning)
Sundblom Markus Medicine doktor, hypnosterapeut
Tuomikoski Pauliina Specialist i obstetrik och gynekologi
Österman Hannele Specialist i psykiatri, specialistkompetens i addiktionsmedicin
Följande lediga tider
mån 22.10
19:00
30 min
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Fråga Sömnklinikens sjukskötare
Namn
Telefon
E-post
Meddelande