SÖMNVÅRD

BEHANDLING AV SÖMNLÖSHET UTAN MEDICINER UNDER SÖMNSKÖTARENS LEDNING

En god sömn kräver lugn och ro, lämplig omgivning och rätt rytm. Med medicinfria vårdmetoder strävar man till att åstadkomma goda förutsättningar för sömnen.
Vid det första besöket kartlägger den certifierade sjukskötaren ditt hälsotillstånd, bakgrunden till dina sömnproblem och vilka faktorer som eventuellt försämrar kvaliteten på din sömn.
Till vårdprogrammet hör vägledning i sömnproblematiken och att sova, metoder att få en regelbunden sömnrytm, att lära känna igen tankar, känslor och beteendemönster som har en negativ inverkan på sömnen och sömnlösheten.
Dessutom innehåller vårdprogrammet olika typer av avslappningsövningar, bl.a. muskel- och andningsavslappning och mindfulness-övningar.

CPAP-BEHANDLING

CPAP behandling dvs. luftvägsövertrycksbehandling för vård av patienter med sömnapné. Apparaten blåser rumsluft via en mask in i andningsorganen och på så sätt hålls luftvägarna öppna den tid patienten sover. Andningsuppehållen och störningarna i sömnen blir borta och kroppens syrebalans hålls hög. Kvaliteten på sömnen och livskvaliteten blir betydligt bättre och hälsorisken minskar. CPAP-behandling ges i första hand till patienter med medelsvår eller svår sömnapné. Behandlingen sker hemma och apparaturen hindrar inte från att resa.


CPAP-BEHANDLING; START OCH RÅDGIVNING

 • Provning och beställning av en lämplig mask från Resmed.
 • Beställning av egen CPAP-apparat från Resmed
 • Då apparaten och masken anlänt, ett nytt besök för närmare instruktioner för användningen.
 • Virtuell uppföljning av att använda apparaturen den första veckan hemma eller vid behov telefonkontakt.
 • Uppföljningsbesök i allmänhet i början av behandlingen och vid behov sedan i fortsättningen. Uppföljningen kan också ske virtuellt.

SNARK- OCH APNÉSKENA

Snark- och apnéskenorna hjälper patienter som lider av lindrig och medelsvår sömnapné. Den av tandläkaren tillverkade skenan används på natten. Skenan för den nedre käken framåt och hindrar tungan att falla bakåt och täppa till luftvägarna. Eiras specialister i öron-, näs- och strupsjukdomar tar ställning till om du har hjälp av en dylik skena.

ÖVRIGA VÅRDMETODER VID SÖMNLÖSHET PÅ EIRA

NÄRINGSTERAPI

Näringsterapin spelar en stor roll vid behandling av sömnlöshet och vid olika sömnproblem. Motion, rätt näring och en god sömn utgör tillsammans grunden för en sund livsstil. Med rätt kost kan man påverka kvaliteten på sömnen. Via näringen får kroppen viktig melatonin, serotonin samt tryptofan för reglering av sömnen och vakentillståndet. Vid behandling av bl.a. sömnapné och vid bantning spelar näringsterapin en viktig roll. Vår näringsterapeut ger också råd för att korrigera olika bristtillstånd.

BANTNING

Bantning är det bästa sättet att minska på besvären om man lider av sömnapné eller för trånga övre luftvägar. Ofta minskar besvären redan efter en liten viktnedgång. Eiras näringsterapeut, sömnklinikens sjukskötare eller fysioterapeut hjälper dig. På Eira kan du också köpa Personal Trainer tjänster ifall du behöver handledning och motivation för din träning. Motionen spelar en viktig roll även vid behandling av andra sömnproblem.

SPECIALIST I ÖRON-, NÄS- OCH STRUPSJUKDOMAR

En specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar undersöker och behandlar täppta luftvägar. Det finns hjälp att få för snarkning och täppt näsa. Näsans slemhinnor torkar också ofta när man använder en CPAP-mask. Därför är det viktigt att både vid täppt näsa och i samband med byte av masken låta specialistläkaren kontrollera att täpptheten inte beror på t.ex. näspolyper. Kontroll hos lungspecialisten hör också till vårduppföljningen.

SMÄRTKONTROLL

Olika smärttillstånd kan störa sömnen. Eiras ortopeder och andra specialister kan på sin mottagning undersöka vad dessa besvär möjligen beror på.  Våra erfarna fysioterapeuter kan vara till hjälp för att lindra smärttillstånden på natten. Ofta kan man också få hjälp av akupunktur.

SÖMNUNDERSÖKNINGAR

BEGRÄNSAD NATTPOLYGRAFI

Nattpolygrafi-undersökningen är den främsta undersökningen för diagnostik av sömnapné och täppta luftvägar. Med hjälp av denna undersökning kan man även reda ut andra störningar i sömnen.

Vid undersökningen mäts:
•    luftflödet i luftvägarna under sömnen
•    pulsen
•    hjärtfunktionen
•    bröstkorgens och mellangärdets andningsrörelser
•    syrehalten i blodet
•    snarkning
•    sovställningen.

Om du så önskar kan man på samma gång också mäta de nedre extremiteternas rörelser med hjälp av elektroder som fästs på huden samt kartlägga sömnen med elektroder fastsatta vid tinningen.
Undersökningen kan antingen göras hemma eller på Eira sjukhus bäddavdelning. Tid för undersökningen bokar du på Eira Sömnkliniken.

OSLER (Oxford Sleep Resistance Test)

En undersökning för att utreda vakenhetsgraden. Bl.a. för att mäta kör- och arbetsförmågan och tröttheten dagtid speciellt hos yrkeschaufförerna och personer inom andra yrken där det krävs ett gott vakenhetstillstånd.
OSLER-undersökningen görs på Eira Sömnkliniken i fyra 40 minuters intervaller och det är skäl att reservera en dag till undersökningen (kl. 8-17). Mellan undersökningarna kan du gå ut och promenera eller gå ut och äta. Boka tid till undersökningen på Eira Sömnkliniken.

Laboratorieundersökningar

Orsaken till sömnlösheten och till tröttheten kan ibland vara en sjukdom eller ett bristtillstånd.

Eira Sömnklinkens kunder får följande laboratorieundersökningar till nedsatt pris.

 • B12-vitamin – Brist på B12-vitamin kan förorsaka bl.a. störningar i sömnen
 • Ferritin, hemoglobin – Ett av symptomen på järnbristanemi är trötthet
 • PVK – Liten blodbild är en grundundersökning för att bl.a. mäta blodceller och hemoglobinvärdet
 • CRP, La – Inflammationsvärdena höjs om man har en infektion eller inflammation i kroppen
 • D-vitamin – Brist på D-vitamin kan förorsaka trötthet
 • Sköldkörtelproven – I samband med underfunktion i sköldkörteln förekommer trötthet, extrem trötthet och ofrivilligt insomnande
Följande lediga tider
mån 4.10
17:00
1 h 0 min
Tanskanen Tuula
Sömnskötare, sjukskötare
Eira läkarstation
Puhelinvastaanotto
För tillfället sköter jag all mottagning per telefon. Jag ringer upp dig den tid du bokat på det numret du uppgett.
mån 4.10
18:00
1 h 0 min
Tanskanen Tuula
Sömnskötare, sjukskötare
Eira läkarstation
Puhelinvastaanotto
För tillfället sköter jag all mottagning per telefon. Jag ringer upp dig den tid du bokat på det numret du uppgett.
Visa följande lediga tider
Eira Sömnklinik

Har du svårigheter att somna eller vaknar du ofta? Lider du av störande snarkning eller andningsuppehåll? Vill du ha hjälp med att sova utan mediciner? Boka en tid till Eira Sömnklinik. Hos oss får du omfattande hjälp för dina sömnproblem.

Läs mer

Boka tid till Sömnskötaren!

Kom till Sömnskötaren för att kartlägga din sömn.

Eller be oss kontakta dig, skicka e-post till somnklinik@eiransairaala.fi

Boka tid till Sömnskötaren
Prislista
Eira Sömnklinik  Pris 

Sömnskötarens mottagning, 60 min.

Sömnteamet erbjuder medicinfri hjälp mot sömnlöshet 6 x 90 min.

 

80 €

250 €

Mottagning hos specialist i sömnapné. 30 min 180 € 

Enkel nattpolygrafi dvs. registrering av sömnen hemma
Inkl. apparatens bruksanvisning, behövlig utrustning samt analys utförd av specialistläkare

318 €
Fpa ersättning 52 €

Telefonmottagning och videomottagning:
 

Telefonmottagning hos Sömnklinikens sjukskötare
Telefonmottagning 10 min.
Telefonmottagning 20 min.

 
15 €
25 €

Bachour Adel, specialläkare, snarkning och sömnapne, 20-30 min.

 150 € - 180 €
Poliklinikavgift på 19,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer, förutom vid telefonrådgivningstider samt vid laboratorieundersökningar med remiss. Till en telefon- och videomottagningstid tilläggs hanteringsavgift 7,90 € och Kanta-avgift 1,95 €.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande