Tbe-vaccinet ger skydd

TBE (tick-borne encephalitis) är en hjärninflammation som sprids av fästingar. Fästingburen hjärinflammation är en allvarlig sjukdom som smittas till människor av fästingar.  Det finns ingen medicin som botar hjärninflammation, men TBE-vaccinet skyddar mot den. Man bör observera att TBE-vaccinet skyddar endast mot hjärninflammation, inte mot borrelios.

Borrelios

Borrelios eller Lyme’s sjukdom är en annan sjukdom som fästingarna överför. Det går inte att vaccinera sig mot borrelia, men sjukdomen behandlas med antibiotika. Avlägsna fästingen från huden så snabbt som möjligt, ju tidigare den tagits bort desto mindre är risken att bli infekterad.

 

För vem rekommenderas vaccinet?

I Finland förekommer fästingöverförd hjärninflammation speciellt på Åland och i Åbo skärgård. Smitta har konstaterats även i Karleby och Villmanstrand, på Mjölö utanför Helsingfors, i Kotka skärgård och runt Kuopio.

TBE-vaccinering rekommenderas speciellt för personer som vistas i områden där fästingöverförd hjärninflammation förekommer, samt för personer som rör sig mycket i skog och terräng.

Det är också bra att resenärer som kommer att röra sig i terrängen på Åland, i de baltiska länderna och inom riskområden i centrala Europa låter vaccinera sig.

Vaccinet lämpar sig inte för personer vilka konstaterats vara överkänsliga mot ägg eller äggproteinet eller är allergiska mot ägg, vaccinet kan nämligen innehålla spår av ägg. Ifall TBE-vaccinet tidigare gett en allvarlig reaktion kan det utgöra en kontraindikation för vaccinering. Vaccinering rekommenderas inte för gravida eller ifall man ammar. Ifall det ändå är nödvändigt för dig att bli vaccinerad, diskutera först med en läkare.

Likaså ifall du har en autoimmunsjukdom, diskutera alltid först med en läkare om det är möjligt för dig att ta vaccinet.

Vi vaccinerar både fullvuxna och barn.

 

När lönar det sig att ta TBE-vaccinet?

Fästingar förekommer allmänt i Finland från april-maj till oktober-november.
Det rekommenderas att ta det första vaccinet på vintern så att man har tillräckligt skydd genast då fästingtiden börjar på våren.

Vaccineringsprogrammet

I vaccineringsprogrammet ingår tre vaccindoser.
De två första doserna tas i allmänhet med 1-3 månaders mellanrum.
Det rekommenderas att den tredje dosen tas 5-12 månader efter den andra dosen.

Man kan låta vaccinera sig med en snabbare tidtabell, ifall du t.ex. är på väg till ett riskområde och hinner inte få ett tillräckligt skydd med den normala tidtabellen.
Då tas
- det första vaccindoset dag 0 och
- det andra vaccindoset dag 14
- det tredje vaccindoset enligt den normala tidtabellen.

För att behålla sitt skydd mot TBE bör en påfyllnadsdos tas med 3-5 års mellanrum.

 

Boka nu tid för vaccinering

Det är enkelt att låta vaccinera sig och du får vaccineringen genast.

Ingen remiss av läkare behövs. Vår sjukskötare vaccinerar.

Boka nu tid för vaccinering via vår nätbokning eller ring vår tidsbeställning 09 1620 570

Idag
14:30
15 min
Kokko Marja
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
Idag
14:45
15 min
Kokko Marja
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
Idag
15:00
15 min
Kokko Marja
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
Sök efter fler lediga tider

Kom också ihåg vaccineringarna inför utlandsresan!

Hos oss får du A- och B-hepatitvaccinet samt vaccin mot gula febern utan remiss.

Har du frågor gällande vaccinering? Vi besvarar dem onsdagar kl. 14-15, tfn 09 1620 218.

Boka tid
Prislista
Vaccinering Pris
Vaccin + vaccineringen
Fästingvaccin dvs. TBE-vaccin ERBJUDANDE
t.o.m. 31.8.2018
nu 49 €
(57 €)