VAD ÄR ÅDERBRåCK OCH VAD BEROR DE PÅ?

Åderbråck orsakas av otillräckligt blodflöde genom de ytliga venerna i benen. I venerna flödar blodet i riktning mot hjärtat. I blodkärlen finns klaffar vars uppgift är att se till att blodflödet sker endast i en riktning. Ifall venklaffarna blir lösa och spänsten i kärlväggarna minskar försvagas flödet. Klaffarna så att säga ”läcker” och blodet flyter dåligt vidare från benet.

Försvagad blodcirkulation orsakar ett tryck i blodkärlen och följden är utbuktningar i blodkärlet. Då trycket ökar sväller blodkärlet och utöver det utvidgas huvudkärlets förgreningar. Det här syns på benen som utbuktande och slingrande ytliga blodkärl och kallas för åderbråck.


TYPISKA SYMPTOM FÖR ÅDERBRÅCK?

Med åderbråck förknippas flera olika symptom och de är inte alltid lätta att känna igen. Det vanligaste symptomet är de utbuktande, blåaktiga och svullna blodkärlen på benen. Men de är inte alltid synliga. Det kan också finnas utbuktningar i benens inre blodkärl, som inte syns på ytan. Värk i benen, svullnad, nattliga sendrag och rastlösa ben kan tyda på åderbråck.

Ofta kan dysfunktion av de ytliga venerna leda till tunna blålila ådernät som ser ut som spindelväv.

Även klåda, bensår och hudförändringar i benen kan tyda på åderbråck och är alltid bra att undersöka.


HUR ALLMÄNT ÄR DET MED ÅDERBRÅCK?

Åderbråck är väldigt vanligt bland kvinnor: t.o.m. 30% av alla kvinnor har i något skede av livet åderbråck. Därför anses det vara ett besvär typiskt för just kvinnor. Men även 20% av alla män har åderbråck.


VAR FÖREKOMMER ÅDERBRÅCK?

De vanligaste ställena för åderbråck är låren, övre delarna av smalbenen och vaderna.


HUR UNDERSÖKER MAN ÅDERBRÅCK?

På mottagningen bedömer blodkärlskirurgen med blotta ögat benens tillstånd samt undersöker benen med ultraljud. Ultraljudsundersökning är det enda sättet att se de inre åderbråcken och den är nödvändig för att kunna bestämma vårdformen.


HUR SKÖTER MAN ÅDERBRÅCK? 

Åderbråck går inte att sköta på egen hand, men man kan lätta på trycket i benen med att använda t.ex. stödstrumpor då man flyger. Motion stimulerar blodcirkulationen i benen och förhindrar på så sätt åderbråck förorsakat av icke ärftliga faktorer.

Behandlingen av åderbråck bestäms av storleken på åderbråcken.

Ifall åderbråcken är stora och ligger djupt sköter man dem huvudsakligen med laser. I lasermetoden förs laserfibern in i det blodkärl som skall behandlas och värmeenergin från lasern förstör ådran. Behandlingen tar ca 1 timme. Efter laserbehandlingen är man sjukledig 1 - 3 dygn.

Skuminjektioner lämpar sig för små och medelstora åderbråck. Injektionerna gör att det bildas ärrvävnad på den sjuka ådran och den förtvinar. Behandlingen tar ca en halv timme. Sjukledighet behövs inte efter behandlingen.

Den nyaste metoden i behandlingen av åderbråck är ClairVein-metoden. Den innebär att en ClairVein-kateter förs in i det drabbade kärlet. Kateterns ända roterar och skadar blodkärlets vägg samtidigt som det injiceras läkemedel på kärlets yta som får det att dra ihop sig. Åtgärden tar ca 45 min. Efter en ClairVein behandling behövs sjukledighet 1 – 3 dagar.

Till alla metoder hör en efterkontroll. I samband med kontrollen görs vid behov en tilläggs skumbehandling.

 

Efter behandlingen

Efter behandlingen får du åka hem tillsammans med en följeslagare efter en kort uppföljning. 

En stödstrumpa skall användas i 2–3 dagar dygnet runt.

Efter det används stödstrumpan dagtid i ca 5–10 dagar. Hemvårdsinstruktionerna varierar beroende på vilken behandling som är gjord och dess omfattning. Efter behandlingen ger kärlkirurgen individuella instruktioner för användningen av stödstrumpan.
Måttlig motionering, så som promenad och stavpromenad rekommenderas att påbörja genast. Däremot är det skäl att undvika stående under de första dagarna då det orsakar tryck i venerna. Av samma skäl skall benet hållas upplyft under den första veckan då man sitter, och flygande bör undvikas. Om du har planerat en flygresa efter behandlingen är det viktigt att diskutera detta med kärlkirurgen då tidpunkten för behandlingen bestäms.

 

Behandlingens resultat

Efter skuminjektionsbehandlingen stelnar de behandlade åderbråcken och huden kan utveckla lätt pigmentering. En del upplever förhärdningen smärtsam. Olika förnimmelser och pigmentförändringar är en del av läkningsprocessen och kommer att förbättras med tiden.
Det tar minst 3 månader att utvärdera det slutliga behandlingsresultatet av skuminjektionsbehandlingen. Om de behandlade åderbråcken har varit stora eller personens hud är känslig för färgförändringar kan det ta 12 månader för förändringarna att läka. För att förhindra att pigmentförändringar fördjupas är det viktigt att skydda det behandlade området mot solen noggrant under återhämtningsfasen med en skyddsfaktor på 50.

I laserbehandlingen krymper den behandlade venen och försvinner gradvis. Efter laserbehandlingen förekommer det blåmärken i det behandlade området i cirka 2-3 veckor. Det uppstår inga sår på huden av behandlingen, endast några små injektionsställen. Spåren av behandlingen försvinner gradvis från benen inom några veckor.

 

VAD HÄNDER IFALL MAN INTE SKÖTER ÅDERBRÅCKEN? 

Ifall blodet i venerna inte flödar normalt och detta har pågått länge leder det till försvagad blodcirkulation i benet och syrebrist i huden. I svåraste fallen kan det leda till bensår. Genom att behandla åderbråck får man bort en del av den dåligt fungerande ytliga blodcirkulationen. Det här medför i sin helhet en förbättrad cirkulation i benen.

 

Railo_Mikael.jpg

Mikael Railo
Specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi

Bli kvitt dina åderbråck!

Boka nu tid till kärlkirurgen för en omfattande förundersökning. Hen utreder vilken behandlingsmetod lämpar sig för dig.

Priset för förundersökningen inkluderar ett besök på mottagnigen och en omfattande ultraljudsundersökning. 

* + pkl- och Kanta-avgift.
Boka tid för en förundersökning
Läs mera om olika åderbråcksbehandlingar
Suonikohju_esitutkimus_elokuu_600x450.jpg
Laserbehandling av åderbråck

Den vanligaste vårdmetoden för åderbråck är laserbehandling. Det är fråga om en effektiv och modern behandlingsmetod. I den sjuka venen för man in en laserfiber med ultraljud, vars värmeenergi gör att venen krymper och förtvinar.

Läs mer
Verisuoni_suonikohju_terveetpohkeet_600x450.jpg
Skuminjektion av åderbråck

Skuminjektioner lämpar sig för behandling av små och medelstora åderbråck samt åderbråck som har opererats tidigare och därefter återkommit. Ingreppet tar bara ca en halv timme och du behöver ingen sjukledighet.

Läs mer
Suonikohju_Halmesmaki_600x450.jpg
Åderbråck är skadligt för hälsan

Åderbråck är utvidgade vener. De kan försämra livskvaliteten och vara ett tecken på en sjukdom. Att behandla åderbråck är i dag ett enkelt ingrepp. Läs intervjun med kärlkirurgerna Mikael Railo och Karoliina Halmesmäki, om varför det är skäl att behandla åderbråck.

Läs mer
Suonikohju_jalat2021_600x450.jpg
Åderbråck är ett tecken på sjukdom – ”många lider av venös insufficiens utan att veta om det”

Näkyvät suonikohjut ovat vain yksi laskimovajaatoiminnan oire. Muut oireet voivat jäädä huomaamatta, sillä niitä pidetään herkästi tavallisina kiusoina. Laskimoiden vajaatoiminta selviää välittömästi vastaanotolla. Lue verisuonikirurgi Anders Albäckin haastattelu, miksi suonikohjuihin kannaattaa kiinnittää huomiota.

Läs mer