VAD ÄR ÅDERBRåCK OCH VAD BEROR DE PÅ?

Åderbråck orsakas av otillräckligt blodflöde genom de ytliga venerna i benen. I venerna flödar blodet i riktning mot hjärtat. I blodkärlen finns klaffar vars uppgift är att se till att blodflödet sker endast i en riktning. Ifall venklaffarna blir lösa och spänsten i kärlväggarna minskar försvagas flödet. Klaffarna så att säga ”läcker” och blodet flyter dåligt vidare från benet.

Försvagad blodcirkulation orsakar ett tryck i blodkärlen och följden är utbuktningar i blodkärlet. Då trycket ökar sväller blodkärlet och utöver det utvidgas huvudkärlets förgreningar. Det här syns på benen som utbuktande och slingrande ytliga blodkärl och kallas för åderbråck.


TYPISKA SYMPTOM FÖR ÅDERBRÅCK?

Med åderbråck förknippas flera olika symptom och de är inte alltid lätta att känna igen. Det vanligaste symptomet är de utbuktande, blåaktiga och svullna blodkärlen på benen. Men de är inte alltid synliga. Det kan också finnas utbuktningar i benens inre blodkärl, som inte syns på ytan. Värk i benen, svullnad, nattliga sendrag och rastlösa ben kan tyda på åderbråck.

Ofta kan dysfunktion av de ytliga venerna leda till tunna blålila ådernät som ser ut som spindelväv.

Även klåda, bensår och hudförändringar i benen kan tyda på åderbråck och är alltid bra att undersöka.


HUR ALLMÄNT ÄR DET MED ÅDERBRÅCK?

Åderbråck är väldigt vanligt bland kvinnor: t.o.m. 30% av alla kvinnor har i något skede av livet åderbråck. Därför anses det vara ett besvär typiskt för just kvinnor. Men även 20% av alla män har åderbråck.


VAR FÖREKOMMER ÅDERBRÅCK?

De vanligaste ställena för åderbråck är låren, övre delarna av smalbenen och vaderna.


HUR UNDERSÖKER MAN ÅDERBRÅCK?

På mottagningen bedömer blodkärlskirurgen med blotta ögat benens tillstånd samt undersöker benen med ultraljud. Ultraljudsundersökning är det enda sättet att se de inre åderbråcken och den är nödvändig för att kunna bestämma vårdformen.


HUR SKÖTER MAN ÅDERBRÅCK? 

Åderbråck går inte att sköta på egen hand, men man kan lätta på trycket i benen med att använda t.ex. stödstrumpor då man flyger. Motion stimulerar blodcirkulationen i benen och förhindrar på så sätt åderbråck förorsakat av icke ärftliga faktorer.

Behandlingen av åderbråck bestäms av storleken på åderbråcken.

Ifall åderbråcken är stora och ligger djupt sköter man dem huvudsakligen med laser. I lasermetoden förs laserfibern in i det blodkärl som skall behandlas och värmeenergin från lasern förstör ådran. Behandlingen tar ca 1 timme. Efter laserbehandlingen är man sjukledig 1 - 3 dygn.

Skuminjektioner lämpar sig för små och medelstora åderbråck. Injektionerna gör att det bildas ärrvävnad på den sjuka ådran och den förtvinar. Behandlingen tar ca en halv timme. Sjukledighet behövs inte efter behandlingen.

Den nyaste metoden i behandlingen av åderbråck är ClairVein-metoden. Den innebär att en ClairVein-kateter förs in i det drabbade kärlet. Kateterns ända roterar och skadar blodkärlets vägg samtidigt som det injiceras läkemedel på kärlets yta som får det att dra ihop sig. Åtgärden tar ca 45 min. Efter en ClairVein behandling behövs sjukledighet 1 – 3 dagar.

Till alla metoder hör en efterkontroll. I samband med kontrollen görs vid behov en tilläggs skumbehandling.

 

VAD HÄNDER IFALL MAN INTE SKÖTER ÅDERBRÅCKEN? 

Ifall blodet i venerna inte flödar normalt och detta har pågått länge leder det till försvagad blodcirkulation i benet och syrebrist i huden. I svåraste fallen kan det leda till bensår. Genom att behandla åderbråck får man bort en del av den dåligt fungerande ytliga blodcirkulationen. Det här medför i sin helhet en förbättrad cirkulation i benen.

 

Railo_Mikael.jpg

Mikael Railo
Specialist i kärlkirurgi och gastroenterologisk kirurgi

Bli kvitt dina åderbråck!

Boka nu tid till kärlkirurgen för en omfattande förundersökning. Hen utreder vilken behandlingsmetod lämpar sig för dig.

Priset för förundersökningen inkluderar ett besök på mottagnigen och en omfattande ultraljudsundersökning.

Se priserna här.

Boka tid för en förundersökning
Läs mera om olika åderbråcksbehandlingar

Laserbehandling av åderbråck

Laser är en modern, effektiv och snabb behandlingsmetod, speciellt för större, tidigare obehandlade åderbråck. Laserbehandling lämpar sig även för patienter som använder bloduttunnande mediciner eller lider av övervikt.

Läs mer

Skuminjektion av åderbråck

Skuminjektioner lämpar sig för behandling av små och medelstora åderbråck samt åderbråck som har opererats tidigare och därefter återkommit. Ingreppet tar bara ca en halv timme och du behöver ingen sjukledighet.

Läs mer