Vad är en linsoperation, d.v.s. en ålderssynthetsoperation?

I en linsoperation ersätts ögats egna lins med en konstgjord multifokal lins. Med hjälp av den konstgjorda multifokala linsen korrigeras både när- och översynthet. Därför kallas linsoperationen ofta för ålderssynthetsoperation.


Är linsoperation samma sak som starroperation?

En linsoperation är tekniskt sett precis samma åtgärd som en starroperation, d.v.s. ögats egna lins ersätts med en konstgjord lins. Linsen hos en starroperationspatient har grumlats av en starrsjukdom, varför en operation är nödvändig medan utgångspunkten för en lins- eller ålderssynthetsoperation är synkorrigering. 


I starroperationer använder man ofta en monofokal lins, varefter patienten behöver glasögon för att se nära eller långt. Med en linsoperation blir man av med glasögonen helt och hållet då man använder sig av multifokala linser.

Ifall kunden konstaterats ha starr och vill samtidigt bli av med glasögonen kan man naturligtvis överväga operation med en multifokal lins d.v.s. en ålderssynthetsoperation.

Eftersom ögats lins ersätts med en konstgjord lins eliminerar man samtidigt ett kommande behov av starroperation.


För vem passar en linsoperation?

Linsoperationen passar utmärkt för över 45-åringar med progressiva glasögon, då laseroperation inte ger ett önskat slutresultat, och som har begynnande starrförändringar.

Du kan boka en tid till sjukhusoptikerns avgiftsfria 60 min förundersökning. I förundersökningen undersöker man din nuvarande syn och kartlägger dina ögons hälsa med hjälp av bl.a. biomikroskopisk undersökning, intraokulära mätningar, hornhinnetopografi och optisk topografi av näthinnan (OCT). I undersökningarna använder vi avancerad apparatur så som Zeiss IOLMaster®700 biometer samt SPECTRALIS®OCT. På basen av förundersökningens resultat bedöms om en linsoperation är lämplig för dig.

Om undersökningsresultaten visar att en ålderssynthetsoperation är möjlig, bokas en tid till opererande ögonkirurgens avgiftsbelagda mottagning. Kirurgi analysoi sairaalaoptikon tekemät esitutkimukset ja varmistaa silmiesi terveydentilan. Tutkimustulosten ja sinun toiveidesi pohjalta hän valitsee juuri sinun silmillesi parhaan linssivaihtoehdon ja tekee tarkan yksilöllisen leikkaussuunnitelman. Vastaanoton jälkeen voimme varata leikkausajan normaalisti n.1-3 viikon päähän ilman jonottamista.

Den avgiftsfria förundersökningen förbinder dig inte till att boka en operationstid.

Om sjukhusoptikerns undersökning ger en antydan om en ögonsjukdom, bokas en tid till ögonkirurgens avgiftsbelagda mottagning.


Blir man helt av med glasögon med en linsoperation?

Resultaten av linsoperationerna är utmärkta och bestående.

Även efter en linsoperation krävs rätt läsavstånd och en bra belysning för att kunna se nära. Även om den multifokala linsen gör att man ser både nära och långt kan det uppstå situationer där man behöver glasögon för att se bra, t.ex. i ett arbete som kräver speciell precision.


Utgör en tidigare gjord laseroperation ett hinder för en linsoperation?

Nej. Ifall ögonen är tidigare laseropererade kräver valet av den konstgjorda linsen en aning noggrannare beräkningar. Är laseroperationen gjord någon annanstans än på Eira sjukhus, är det bra att ta med sig till förundersökningen de mätningsresultat som gjordes före laseroperationen.


Operationen känns skrämmande, gör linsoperationen ont?

Den vanligaste orsaken till att uppskjuta operationen är en rädsla för operation och rädsla för smärta. Det lönar sig inte att vara rädd för operationen. En linsoperation är en snabb och smärtfri operation. Före operationen bedövas ögat med ögondroppar, så operationen gör inte ont. De flesta tycker att det värsta med operationen är mikroskopets starka ljus och som mest kan du under operationen känna dig lite obekväm. Om operationen känns väldigt skrämmande är det möjligt att få lugnande medicin för att lugna nerverna under operationen. Intravenös avslappnande medicinering kan också övervägas och det lönar sig att fråga operationsläkaren om denna möjlighet i god tid före operationsdagen. De flesta som har opererats säger efteråt att de tog sitt livs bästa beslut och tycker att operationen var mycket lättare än vad de från början hade kunnat förvänta sig.

 

Hur lång är återhämtningen?

Efter linsoperationen får du åka hem redan efter en timme. Återhämtningen är snabb och synen klarnar stegvis under de närmaste dagarna. Antibiotikadroppar används under några veckors tid. Behovet av sjukledighet är 3 – 7 dagar, beroende på hurdant arbete man har.

Efter operationen blir ögonen lätt torra, det känns som sand i ögonen, och det kan svida. Symtomen är vanligtvis övergående och mot dem hjälper att hålla ögonen fast och att använda fuktgivande ögondroppar. Under den första veckan efter operationen skall man undvika att röra ögonen, bastubad, simning och kraftig ansträngning. Överlag skall man undvika smuts i ögonen.

 

Vad finns det för risker med en linsoperation?

Vid skymning kan en del människor uppleva förändringar, så som ljusnedbrytning på grund av den progressiva linsens optiska egenskaper. Detta hindrar inte bilkörning i mörker.

Hos en bråkdel av patienterna bildas s.k. efterstarr, vilket betyder att celler börjar föröka sig i ögatas bakre kammare och gör den grumlig. Det här gör synen suddig. Efterstarr går inte att förutspå före en operation. Efterstarr behandlar man med att öppna kammarens baksida med YAG-laser då synen normaliseras. Laserbehandlingen kan göras i samband med ett mottagningsbesök och kräver inga förberedelser eller någon eftervård.

 

Vad kostar en linsoperation?

Priset på linsoperationen fastställs i förundersökningen. Vilken typ av konstgjord lins du behöver inverkar på priset, skall linsen korrigera brytningsfel eller räcker det med en vanlig progressiv lins. Behovet av att korrigera brytningsfel påverkas även av ögats form vilket inte går att avläsa från tidigare värden på glasögon, utan det framkommer först i optikerns omfattande förundersökning. Förundersökningen förpliktar dig inte till operation. Aktuella priser för en linsoperation hittar du här.


Kan jag se genast efter operationen? Måste jag akta ögonen?

Efter linsoperationen får du åka hem redan efter en timme. Återhämtningen är snabb och synen klarnar stegvis under de närmaste dagarna. Antibiotikadroppar används under några veckors tid. Behovet av sjukledighet är 3 – 7 dagar, beroende på hurdant arbete man har. 

Efter operationen blir ögonen lätt torra, det känns som sand i ögonen, och det kan svida. Symtomen är vanligtvis övergående och mot dem hjälper att hålla ögonen fast och att använda fuktgivande ögondroppar. Under den första veckan efter operationen skall man undvika att röra ögonen, bastubad, simning och kraftig ansträngning. Överlag skall man undvika smuts i ögonen. Bil skall man inte köra under den första veckan efter operationen.


Kostar eftergranskningarna?

Jo. På Eira sjukhus går man på två avgiftsbelagda eftergranskningar. En månad efter operation går man på en kontroll hos ögonläkaren och efter 6 månader på en eftergranskning hos optikern. Tillsammans blir eftergranskningarna ca. 200 €.


Har operationen garanti?

Linsoperationen har två års garanti. Ifall man inte har uppnått det önskade resultatet med operationen, görs vid behov korrigerande åtgärder avgiftsfritt.

Sairaalaoptikko, optometristi Leea Hotti tekee mm silmäleikkauksen esitutkimuksia Eiran sairaalassa.

Leea Hotti
Sjukhusoptiker, Optometrist

Ålderssynthets- d.v.s. linsoperation på Eira

Boka tid till optikerns omfattande förundersökning, ögonkirurgens bedömning ingår. Nu 0 €!

Förundersökningen tar ca. en timme. Kontaktlinser kan inte användas under en veckas tid före förundersökning och operation. Förundersölkningen förpliktar inte till något.

Se även våra aktuella operationserbjudanden!

Boka tid till förundersökning
Läs mera
Optikko_Emilia_600x450.jpg
Optikerns förundersökning för ögonoperation

Boka en tid till sjukhusoptikerns omfattande förundersökning. I förundersökningen kartlägger optikern dina ögons hälsotillstånd och synförmåga samt utreder vilken operationsform som lämpar sig bäst för dig. Förundersökningen förbinder dig inte till en operation.

Läs mer
Linssileikkaus-ikänäkö-pariskunta.jpg
Linsoperation för ålderssynthet

Med åldern försämras i allmänhet närseendet och det kallas för ålderssynthet. Med en linsoperation för ålderssynthet blir du av med dina progressiva glasögon. Hos oss är du i trygga och sakkunniga händer. Vi har gjort ögonoperationer från år 1996 och vi använder oss alltid av de nyaste linsalternativen.

Läs mer
Linssileikkaus_PPP_600x450.jpg
Linsoperationen förbättrade oerhört min livskvalitet

På Eira sjukhus gjordes en linsoperation åt Pirkka-Pekka Petelius i vilken man gjorde flera korrigeringar på en gång. Operationen, som förbättrade synen märkbart, gav också tillbaka färgerna.

Läs mer