EIRAS CORONAINFORMATION

Uppdaterad 21.4.2020

1. Gör ditt yttersta för att undvika smitta

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål.
 • Håll minst två meters avstånd till alla.
 • Undvik folkmängder. 
 • Hälsa inte med handen, kindpussa inte, rör inte ditt ansikte.
 • Hosta rätt – antingen i ärmen eller en engångsnäsduk, som du genast kastar bort.
 • Använd handskar på allmänna platser.
 • Ring anhöriga som hör till riskgrupperna. Besök dem inte.

  

2. Om du känner dig förkyld

 • Bli omedelbart hemma. Gå inte till läkaren.
 • Så här sköter du en luftvägsinfektion hemma.
 • Om symtomen är lindriga och personen inte hör till riskgruppen är huvudregeln att diagnos av en läkare inte behövs, utan personen ska vila och stanna hemma.
 • Alla personer som misstänker coronavirusinfektion eller influensa ska stanna hemma i åtminstone en vecka från det att symtomen började.
 • Om symtomen fortsätter längre ska man stanna hemma så länge man har symtom, och efter att de tagit slut ska man stanna hemma ytterligare en symtomfri dag.
 • Jourhjälpen eller hälso- och sjukvårdens enheter ska kontaktas endast om läget är sådant att anvisningar för egenvård inte räcker till. Det är viktigt att undvika att belasta Jourhjälpen och hälsocentralerna i onödan så att de personer som behöver brådskande vård snabbare får hjälp.
 • Kriterier för coronaprovtagning på HUS område från och med 18.4.2020:
  • På kommunernas infektionshälsostationer, drive-in provtagningspunkter och inom övriga enheter tas provet enbart på basen av symtomkriterierna. Separat infektionsläkarkonsultation behövs inte mera.
  • Symtomkriterier inom 14 dygn innan man uppsöker vård:
   • Akut luftvägsinfektion (ett symtom räcker: feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, bortfall av luft/smaksinne) eller
   • Diarré/magont utan annan uppenbar orsak (för en patient som har magont får misstanke om coronavirus inte hindra uteslutandet eller behandling av sjukdom som ger andra symtom).

 

3. Så här sköter du en luftvägsinfektion hemma

 • Vila är den bästa medicinen.
 • Drick varmt. Honung, eukalyptusolja eller vilken som helst vätska som återfuktar svalget eller struphuvudet kan underlätta hosta speciellt vid övre luftvägsinfektioner.
 • Ta febernedsättande läkemedel.
 • Du kan också prova andas ånga.
 • Hostmedicin kan vara till hjälp om hostan stör nattsömnen.
 • Motståndsandning i flaska hjälper till att lossa slem och förbättrar lungornas funktion.
 • För att behandla täppt näsa och skölja bihålorna kan du prova t.ex. en näskanna, som finns att köpa på apoteket.
 • Du kan även behandla täppt näsa med nässprejer från apoteket.
 • En varm kropp avdunstar ofta mer vätska än normalt, så kom ihåg att dricka tillräckligt.
 • Vänta med motion tills du är helt frisk.
 • Bada inte bastu.
 • Att sluta röka påskyndar tillfrisknandet.
 • Ifall du har frågor hjälper vi dig gärna på numret 09 1620 570.

 

4. När är det skäl att misstänka coronasmitta?

 • De två vanligaste huvudsymptomen vid en coronainfektion är konstant torr hosta och/eller feber över 37,5 grader.
 • Typiskt för coronahostan är att den är verkligen ihärdig och torr.
 • De flesta får en lindrig version av coronan. Om du misstänker coronasmitta bör du vila hemma i 7 dygn och hålla avstånd till andra människor.
 • Ifall dina symptom förvärras, du får andningssvårigheter eller symptomen fortsätter efter 7 dygn, ring hälsocentralen. Åk inte dit, utan ring.
 • Om du har snuva, huvudvärk eller ont i halsen, har du högst antagligen en vanlig förkylning.
 • Ifall du hör till riskgruppen och misstänker coronasmitta, bör du kontakta din läkare eller närmaste hälsocentral.
 • I denna tabell kan du jämföra coronainfektionens typiska symptom med symptomen förorsakade av vanlig flunssa och influenssa.


Ifall du är Eiras företagshälsovårdskund kan du per telefon kontakta din egen företagshälsovårdare för vidare instruktioner.

Du kan även följa med THL ständigt uppdaterade coronainformation här.

 

Telefonnummer:

Jourhjälpen 116 117
Under dagtid skall du ringa din egen hälsocentral.

Nationell allmän information on coronaviruset
tfn. 0295 535 535

Coronarådgivning för helsingforsbon
tfn. 09 310 10024
Information för seniorer i Helsingfors
tfn. 09 310 445 56

Coronarådgivning för esbobon
tfn. 09 816 34600
Seniortjänsten Nestori i Esbo
tfn. 09 816 333 33

Coronarådgivning för grankullabon
tfn. 09 505 6385

Coronarådgivning för vandabon
tfn. 09 8395 0070
Vanda stads informationsnummer för seniorer
tfn. 09 839 242 02