BRA ATT VETA NÄR DU KOMMER PÅ MOTTAGNING

Uppdaterad 14.12.2021

1. VI GÖR VÅRT YTTERSTA FÖR ATT SKYDDA PATIENTERNA OCH PERSONALEN

 • Både personal och patienter använder ansiktsmask på Eira. Ifall patienten inte har en egen mask, får hen en vid mottagningen.
 • Vi har ett stort antal små väntrum, där det sällan är mer än några personer åt gången.
 • Vi har högsta möjliga städ- och desinficeringsnivå.
 • Av patienter med luftvägssymtom förutsätter vi att en coronasmitta har uteslutits med test.
 • Vi gör inga coronatest för att hålla Eira smittofritt.
 • Vår personal kommer på jobb endast som friska.
 • Vi är noga med vår egen handhygien. Vi hälsar inte med handen.
 • Vi har placerat extra handdesinficeringsflaskor i hela huset och dörrhandtag är skyddade med en Hexis PURE ZONE antimikrobisk hinna, vars silverjoner hindrar virus från att fastna på de behandlade ytorna.
 • Vi har tagit bort alla tidningar och leksaker från väntrummen.
 • Vi har installerat skyddande plexiglas vid kassorna.
 • Vi tar inte emot kontanter.

 

2. AV DIG BER VI FÖLJANDE

 • Ifall du känner dig förkyld är du välkommen förutsatt att du har försäkrat dig om att du inte har coronasmitta.
 • Ifall du misstänker coronasmitta eller har coronasmitta rekommenderar vi att du bokar en distansmottagningstid. Läs om Eiras distansmottagningar.
 • Vi förutsätter att du använder ansiktsmask på Eira. 
 • Hosta rätt, i en engångsnäsduk eller i armbågen.
 • Håll avstånd till de övriga patienterna.