vill du bli en del av vårt yrkeskunniga team?

Ifall vi inte har lediga tjänster för dig just nu, är du välkommen att skicka din CV och en fritt formulerad ansökan till HR-chef Minna Jyrkiäinen, minna.jyrkiainen@eiransairaala.fi. Vi behandlar alla ansökningar konfidentiellt.

Praktikantplatserna är fyllda

Praktikantplatserna för våren 2023 är fyllda.

Tack för ditt intresse!