Prislista
Gastroenterologiska sjukdomar och operationer Pris
Mottagning hos specialist i gastroenterologi 20 min. från 100 €
Mottagning hos Magklinikens egenskötare
42 €

Specialister
 
Carpelan-Holmström Monika, Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Juuti Anne, Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Juvonen Erja, Sjukskötare, gastroenterologi och fetmaoperationer och Orbera-bantningsmetod
Pietiläinen Kirsi, Specialist i inre medicin
Saarinen Tuure, Specialist i gastroenterologisk kirurgi
Scheinin Tom, Specialist i kirurgi och gastroenterologisk kirurgi
Väänänen Hannu, Specialist i inre medicin och gastroenterologi
 
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 20,90 €. Till distansmottagning tilläggs hanteringsavgift 8,90 €. Kanta-avgiften är 2,10 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta-sidor.